BELEDİYE HİSSELERİNİN SATIŞI İÇİN GEREKLİ BELGELER;

DİLEKÇE 

TAPU FOTOKOPİSİ

YARIM KAPAK DOSYA