Meclis Gündemi

T.C.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2023 /EKİM  ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis salonunda 02.10.2023 Pazartesi günü saat:15.00‘te Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır.

 İlgilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

     ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                 

                

- Açılış ve Yoklama

 

GÜNDEM        :

1-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 12.09.2023 gün ve 71679 sayılı 2024 yılı Performans Programı Hakkındaki  Müzekkeresinin Müzakeresi.

2- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 12.09.2023 gün ve 71680 sayılı 2024 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi Hakkındaki Müzekkeresinin Müzakeresi.

3-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 12.09.2023 gün ve 71681 sayılı 2024 Mali Yılında Uhdelerinde Resmi Görev bulunmayanlara verilecek ücretin tespiti hk. müzekkeresinin müzakeresi.

4-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 12.09.2023 gün ve 71682 sayılı 2024 Mali Yılında Zabıta Personelinin Fazla Çalışma Mesai Ücretinin tespiti hk. müzekkeresinin müzakeresi.

5-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 12.09.2023 gün ve 71683  sayılı  Başkan Yardımcısı Maaşı hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.

6-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 12.09.2023 gün ve71684 sayılı  Huzur Hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.

7-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.09.2023 gün ve 72499 sayılı Kızılpınar Atatürk Mahallesi Güneyi Yol Hk UİP Değişikliği Hk. müzekkeresinin müzakeresi.

8-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.09.2023 gün ve 72657 sayılı İtfaiye Yeri hk. yazılarının görüşülmesi.


T.C.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2023/Eylül ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis salonunda 01.09.2023 Cuma günü saat:15.00‘te Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır.
            İlgilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

                                                                                                                                                                    ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                

- Açılış ve Yoklama

GÜNDEM        :

1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 16.08.2023 gün ve 69922 sayılı  1 adet Memur Boş kadroda derece değişikliği ve 4 adet Memur dolu kadroda derece değişikliği yapılması konulu yazılarının görüşülmesi.

2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 16.08.2023 gün ve 69929 sayılı Yeni kurulan Müdürlüklere Bütçe yapılması konulu  yazılarının görüşülmesi.

3-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.08.2023 gün ve 70524 sayılı Veliköy Mahallesi 165 ada 10 ve 11 parseller konulu yazısının müzakeresi.

4- Bağlık Mahalle Muhtarı ve Muhtarlar Derneği Başkanı Tahsin AKGÜN’nün 25.08.2023 gün ve bila sayılı Eğitim semineri hk. dilekçelerinin Belediye Meclisinde görüşülmesi.

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.08.2023 gün ve 70474 sayılı Çerkezköy G.M.K.P.  Mahallesi 972  ada 5,6,7,8,9,10,11 ve 12  parsel konulu yazısının müzakeresi.

6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.08.2023 gün ve 70475 sayılı Çerkezköy Kızılpınar Namık Kemal  Mahallesi 684  ada 11  parsel konulu yazısının müzakeresi.

7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.08.2023 gün ve 70577 sayılı Çerkezköy Kızılpınar Atatürk  Mahallesi UİP Revizyonu  Hk.yazılarının görüşülmesi.

8-Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün 25.08.2023 gün ve 70558 sayılı Protokol konulu yazıların görüşülmesi.

9- Yazı İşleri Müdürlüğünün 16.08.2023 gün ve 69919 sayılı Asıl katip üyeliği ile Yedek Katip üyeliği seçimlerinin yapılması konulu yazılarının görüşülmesi.


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 04.08.2023 Cuma günü Saat 10.00’da olağanüstü toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağanüstü toplanacaktır.        Belirtilen gün ve saatte hazır bulunmanız tebliğ olunur.

 

 

 

Açılış ve Yoklama

 

GÜNDEM        :

1-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 01.08.2023 gün ve 68883 sayılı Kaymakamlık Lojmanı hk.yazılarının müzakeresi.

2-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.07.2023 gün ve 68710 sayılı  Plan Notları itirazları hk.yazılarının görüşülmesi.

3-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.07.2023 gün ve 68705 sayılı 2023 Yılı Mali Ücret Tarifesi zam talebi hk. yazılarının görüşülmesi.

4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.07.2023 gün ve 68798 sayılı Muhtelif  Plan Notları Değişikliği hk.yazılarının görüşülmesi.


T.C.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

 

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2023/Temmuz ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis salonunda 04.07.2023  Salı günü saat:15.00‘te Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır
            İlgilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

                                                                                                                                                                              ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                       

- Açılış ve Yoklama

GÜNDEM        :

1- a) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 02.06.2023 gün ve 65530 sayılı  1 adet Memur Boş kadroda Unvan ve Derece Değişikliği yapılması hk. yazılarının görüşülmesi.
    b) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 22.06.2023 gün ve 67156 sayılı 1 adet Memur Dolu kadroda  Derece Değişikliği yapılması hk. yazılarının görüşülmesi. 
    c) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23.06.2023 gün ve 67207 sayılı 9 adet Memur Boş kadroda  Derece Değişikliği yapılması hk. yazılarının görüşülmesi. 

2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.06.2023 gün ve 66936 sayılı  Plan Notları İtirazları hk.yazılarının müzakeresi.

3-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 20.06.2023 gün ve 66938 sayılı Ek Bütçe hk. yazılarının görüşülmesi.
4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.06.2023 gün ve 67230 sayılı Çerkezköy G.M.K.P. Mahallesi 447 Ada 93 Parsele İlişkin UİP Değişikliği Hk. yazılarının görüşülmesi.

 


 

T.C.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2023/HAZİRAN ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis salonunda 01.06.2023 Perşembe  günü saat:15.00‘te Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır
            İlgilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

 

     ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                   

 

                

- Açılış ve Yoklama

 

GÜNDEM        :

1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 22.05.2023 gün ve 64659 sayılı Memur Dolu kadroda Derece Değişikliği yapılması hk. yazılarının görüşülmesi.

2- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun almış olduğu karar doğrultusunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.02.2023 gün ve 58300 sayılı Muhtelif plan notları değişikliği hk.yazılarının Belediye meclisinde görüşülmesi konusu.

3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.05.2023 gün ve 64796 sayılı  Plan Notları İtirazları hk.yazılarının müzakeresi.

4-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.05.2023 gün ve 64846 sayılı Belediye Hissesi hk. yazılarının müzakeresi.ssHissesi H  

 


                     T.C.
ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
                    İLAN

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2023 /MAYIS ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis salonunda 02.05.2023 Salı günü saat:15.00‘te Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır

İlgilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

 

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                       

- Açılış ve Yoklama

 

GÜNDEM        :

1-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 19.04.2023 gün ve 62692 sayılı Kesin Hesap Hk.yazılarının görüşülmesi.

2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.04.2023 gün ve 63007 sayılı Norm Kadro hk. yazılarının görüşülmesi.

3-İklim Değişikliği ve sıfır Atık Müdürlüğü’nün 18.04.2023 gün ve 62565 sayılı Avrupa Birliği Hibe programı uygulaması hk. yazılarının görüşülmesi.

4-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun almış olduğu karar doğrultusunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.02.2023 gün ve 58300 sayılı Muhtelif plan notları değişikliği hk.müzekkeresinin Belediye meclisinde görüşülmesi konusu.

5- Belediye meclisinin 07.04.2023 gün ve 67 sayılı kararında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.03.2023 gün ve 60828 sayılı Belediye  Hissesi hk.müzekkeresinin ilgi (ç) dilekçesi İmar ve bayındırlık Komisyonunda görüşülmüş olup,Komisyonca çalışmaların devamına meclisimizce oy birliği ile karar verildiğinden, bu konunun Belediye Meclisinde görüşülmesinin müzakeresi.

6-Çerkezköy Tarımsal ve Kimyasal Ürünler Üretim Satış Pazarlama A.Ş’nin 25.04.2023 gün ve  bila sayılı Yönetim Kurulunun yeniden oluşturulması hk. dilekçesinin müzakeresi.

7-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.04.2023 gün ve 62967 sayılı Belediye  Hissesi hk.

müzekkeresinin müzakeresi.

8- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.04.2023 gün ve 63028  sayılı dolu kadroda derece değişikliği yapılması hk. yazılarının görüşülmesi.


                                                                            T.C.

                                         ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                                                                         İLAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2023 /NİSAN ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis salonunda 03.04.2023 Pazartesi günü saat:15.00‘te Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır.


            İlgilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.


- Açılış ve Yoklama

- İstifa eden Meclis üyelerinin Meclisin Bilgisine sunulması.

 

GÜNDEM        :

1- Çerkezköy Belediye Başkanlığının 2022 yılı Faaliyet Raporunun Sunulması.

2- Denetim Komisyon Raporunun Sunulması.

3-Yazı İşleri Müdürlüğünün 10.03.2023 gün ve 59488 sayılı Encümen Üye Seçimi konulu yazısının görüşülmesi.

4-Yazı İşleri Müdürlüğünün 10.03.2023 gün ve 59489 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyonu üye seçimi konulu yazısının görüşülmesi.

5-Yazı İşleri Müdürlüğünün 10.03.2023 gün ve 59490 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçimi konulu yazısının görüşülmesi.

6- Yazı İşleri Müdürlüğünün 10.03.2022 gün ve 59491 sayılı Tarife Komisyonu üye seçimi konulu yazısının görüşülmesi.

7- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun almış olduğu karar doğrultusunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.02.2023 gün ve 58300 sayılı Muhtelif plan notları değişikliği hk.müzekkeresinin Belediye meclisinde görüşülmesi konusu.

8- İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün 27.03.2023 gün ve 60684 sayılı 2023 Yılı Gelir Tarifesine Yapılacak Ek'ler Hk müzekkeresinin müzakeresi.

9- Zabıta Müdürlüğü’nün 28.03.2023 gün ve 60796 sayılı Kapalı /Açık Pazar Yeri Devir Ücreti(Ön Cephe Metre)Tarifeleri (Kızılpınar Mah.-Veliköy Mah.) hk.yazılarının müzakeresi.

10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.03.2023 gün ve 60781 sayılı Çerkezköy Kızılpınar Mevkii Refüj ve Yanyol Alanına İlişkin Plan Değişikliği Hk müzekkeresinin müzakeresi.

11-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.03.2023 gün ve 60828 sayılı Belediye  Hissesi hk. müzekkeresinin müzakeresi.

12- Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün 28.03.2023 gün ve 60830 Çerkezköy Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Sporcularının Ödüllendirilmesi Hk. müzekkeresinin müzakeresi.


T.C.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2023 /Mart ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis salonunda 01.03.2023 Çarşamba günü saat:15.00‘te Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır.
 
Belirtilen gün ve saatte hazır bulunmanız tebliğ olunur.

                

- Açılış ve Yoklama

  

GÜNDEM :

1-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 10.02.2023 gün ve 57358 sayılı Banka Hesapları Hak. Müzekkeresinin müzakeresi.

2-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 15.02.2023 gün ve 57591 sayılı Konutların Tahsisi hk. müzekkeresinin müzakeresi.

3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 22.02.2023 gün ve 58077 sayılı Boş ve Dolu Memur Kadrolarında Derece Değişikliği yapılması hk. müzekkeresinin müzakeresi.

4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.02.2023 gün ve 58272 sayılı Çerkezköy İstasyon Mahallesi 206 Ada 91 parsel hk. müzekkeresinin müzakeresi.

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.02.2023 gün ve 58300 sayılı Muhtelif plan notları değişikliği hk. müzekkeresinin müzakeresi.

6-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.02.2023 gün ve 58303 sayılı Belediye Hisseleri hk. müzekkeresinin müzakeresi

7-İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün 24.02.2023 gün ve 58304 sayılı Atık Toplama Sistemi Yönetmeliği hk. müzekkeresinin müzakeresi.

8-İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün 24.02.2023 gün ve 58305 sayılı Bağımsız Atık Toplayıcıları Yönetmeliği hk. müzekkeresinin müzakeresi.

 

 


                                                            T.C.
                     ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

        5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2023 /ŞUBAT ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis salonunda 01.02.2023 Çarşamba günü saat:15.00‘te Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır.
           
         Belirtilen gün ve saatte hazır bulunmanız tebliğ olunur.

                

- Açılış ve Yoklama

  

GÜNDEM        :

1-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.01.2023 gün ve 55702 sayılı Veliköy, Kızılpınar ve G.M.K.Paşa Mahallelerinde Gerçekleştirilen Trafo Alanlarına Ait Plan Değişikliğine Yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnceleme Raporu konulu müzekkeresinin müzakeresi.

2-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26.01.2023 gün ve 55868 sayılı Belediye Hisseleri hk. müzekkeresinin müzakeresi.

3- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26.01.2023 gün ve 55872 sayılı Terkin hk. müzekkeresinin müzakeresi.

4- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26.01.2023 gün ve 55876 sayılı Sistem Kurulumu İzin Talebi  hk. müzekkeresinin müzakeresi.

5- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26.01.2023 gün ve 55874 sayılı  Meclis toplantılarının Sesli ve Görüntülü Cihazlarla Kayda Alınması hk. müzekkeresinin müzakeresi.

6-Çerkezköy Tarımsal ve Kimyasal Ürünler Üretim Satış Pazarlama A.Ş’nin 26.01.2023 gün ve  bila sayılı Sermaye arttırımı hk. dilekçesinin müzakeresi.


                                                           T.C.
                      ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
İLAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine istinaden 2023/OCAK ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere 04.01.2023 Çarşamba  günü Saat: 15.00’da Belediye meclis toplantı salonunda toplanmış olup, bu toplantıda İmar ve Bayındırlık Komisyonu  ile  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konuların görüşülmesi için Meclis Mutat toplantısına 06.01.2023 Cuma  günü saat: 15.00 de  Çerkezköy Belediye Meclis salonunda devam edilmesine karar verilmiştir.

            Belirtilen gün ve saatte İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konuların görüşülmesi için Meclis Toplantısına devam edilecektir.

 

            İlanen duyurulur.

                                                                                     

 

 

                                                                       ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI