Meclis Gündemi

T.C.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İLAN

 

 

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine istinaden 2022/ARALIK  ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere 01.12.2022 Perşembe günü Saat: 15.00’da Belediye meclis toplantı salonunda toplanmış olup, bu toplantıda İmar ve Bayındırlık Komisyonu  ile  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konuların görüşülmesi için Meclis Mutat toplantısına 05.12.2022 Pazartesi günü saat: 15.00 de  Çerkezköy Belediye Meclis salonunda devam edilmesine karar verilmiştir.


            Belirtilen gün ve saatte İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konuların görüşülmesi için Meclis Toplantısına devam edilecektir.

 

            İlanen duyurulur.

                                                                                     

 

 

                                                                       ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI


T.C.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

         5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2022 /ARALIK ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis salonunda 01.12.2022 Perşembe günü saat:15.00‘te Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır

                                                                                                                                                                ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Açılış ve Yoklama

GÜNDEM        :

1-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 16.11.2022 gün ve 49086 sayılı Banka Hesapları konulu yazısının görüşülmesi.

2-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.11.2022 gün ve 49946 sayılı Kızılpınar Mahallesi 272 ada 4 parsel konulu yazısının görüşülmesi.

3- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.11.2022 gün ve 49947 sayılı Kamulaştırma konulu yazısının görüşülmesi.

4- Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.11.2022 gün ve 49948 sayılı Kira konulu yazısının görüşülmesi.

5- Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.11.2022 gün ve 49952 sayılı Belediye Hissesi hk.yazısının görüşülmesi.

6- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 24.11.2022 gün ve 49951 sayılı 14 adet Dolu Kadroda Derece Değişikliği ile 1 adet Boş kadroda Ünvan ve Derece değişikliği ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılması hak. yazısının görüşülmesi.


T.C.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İLAN

 

 

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine istinaden 2022/KASIM  ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere 01.11.2022 Salı günü Saat: 15.00’da Belediye meclis toplantı salonunda toplanmış olup, bu toplantıda İmar ve Bayındırlık Komisyonu  ile  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konuların görüşülmesi için Meclis Mutat toplantısına 04.11.2022 Cuma günü saat: 15.00 de  Çerkezköy Belediye Meclis salonunda devam edilmesine karar verilmiştir.


            Belirtilen gün ve saatte İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konuların görüşülmesi için Meclis Toplantısına devam edilecektir.

 

            İlanen duyurulur.

                                                                                     

 

 

                                                                       ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI


 

 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2022 /KASIM ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis salonunda 01.11.2022 Salı günü saat:15.00‘te Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır.
            İlgilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

Açılış ve Yoklama

GÜNDEM        :

1-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 15.09.2022 gün ve 44105  sayılı  Başkan Yardımcısı Maaşı hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.

2-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 15.09.2022 gün ve 44102 sayılı Huzur hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.

3-İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün 25.10.2022 gün ve 47152 sayılı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revize edilmesi hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.

4-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26.10.2022 gün ve 47591 sayılı Belediye Hissesi hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.

5-Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 26.10.2022 gün ve 47540 sayılı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin yeniden tanzim edilmesi hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.

6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.10.2022 gün ve 47587 sayılı İstasyon Mahallesi Gümrüküstü Bölgesi 1/1000 ölçekli revizyon Uip itirazları Hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.

7-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26.10.2022 gün ve 47647 sayılı Yetki hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.


 

T.C.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İLAN

 

 

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine istinaden 2022/EKİM  ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere 03.10.2022 Pazartesi günü Saat: 15.00’da Belediye meclis toplantı salonunda toplanmış olup, bu toplantıda İmar ve Bayındırlık Komisyonu  Tarife Komisyonu ile  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konuların görüşülmesi için Meclis Mutat toplantısına 07.10.2022 Cuma günü saat: 15.00 de  Çerkezköy Belediye Meclis salonunda devam edilmesine karar verilmiştir.


            Belirtilen gün ve saatte İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Tarife Komisyonu  ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konuların görüşülmesi için Meclis Toplantısına devam edilecektir.

 

            İlanen duyurulur.

                                                                                     

 

 

                                                                       ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2022 /EKİM  ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis salonunda 03.10.2022 Pazartesi günü saat:15.00‘te Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır

İlgilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

 

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                       

Açılış ve Yoklama

GÜNDEM        :

1-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 15.09.2022 gün ve 44103 sayılı Performans Programı Hakkındaki  Müzekkeresinin Müzakeresi.

2- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 15.09.2022 gün ve 44101 sayılı 2023 Mali Yılı Gelir Tarifesi Hakkındaki Müzekkeresinin Müzakeresi.

3-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 15.09.2022 gün ve 44106 sayılı 2023 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi Hakkındaki Müzekkeresinin Müzakeresi.

4-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 1509.2022 gün ve 44104 sayılı 2023 Mali Yılında Uhdelerinde Resmi Görev bulunmayanlara verilecek ücretin tespiti hk. müzekkeresinin müzakeresi .

5-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 15.09.2022 gün ve 44100 sayılı 2023 Mali Yılında Zabıta Personelinin Fazla Çalışma Mesai Ücretinin tespiti hk. müzekkeresinin müzakeresi.

6-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 15.09.2022 gün ve 44105  sayılı  Başkan Yardımcısı Maaşı hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi .

7-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 15.09.2022 gün ve 44102 sayılı  huzur hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi .

8-Hukuk İşleri Müdürlüğünün 19.08.2022 gün ve 41953 sayılı Sulh Talebi konulu yazısı  Belediye Meclisinin 05.09.2022  gün ve 14 sayılı meclis toplantısında görüşülerek,komisyon  çalışmalarının devamına oy birliği ile karar verildiğinden bu konunun Belediye meclisinde görüşülmesinin müzakeresi.

9-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.09.2022 gün ve 45091 sayılı Belediye Hissesi hk. müzekkeresinin müzakeresi.

10-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.09.2022 gün ve 45092 sayılı Mahalle sınırlarının Güncellenmesi hk. müzekkeresinin müzakeresi.

11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.09.2022 gün ve 45103 sayılı Çerkezköy Kızılpınar Mahallesi 514 Ada 15-16 parsellere ilişkin Plan değişikliği hk. müzekkeresinin müzakeresi.

12-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.09.2022 gün ve 45102 sayılı Çerkezköy Gaziosmanpaşa Mahallesi 557 Ada 6,7,8,9,30 Parseller hk. müzekkeresinin müzakeresi.

13-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.09.2022 gün ve 45104 sayılı Tahsis hk. müzekkeresinin müzakeresi.

14-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.09.2022 gün ve 45105 sayılı Tahsis hk. müzekkeresinin müzakeresi.

15-Emlak ve istimlak Müdürlüğünün 28.09.2022 gün ve 45285 sayılı  Kamulaştırma hk.müzekkeresinin müzakeresi


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi uyarınca Meclis toplantısının İlgi’de kayıtlı genelgede belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, gerekli tedbirlerin alınarak yapılması Kaymakamlık Makamının 22.08.2022 gün ve 4759 sayılı yazısı ile de uygun değerlendirildiğinden, 2022/Eylül ayı Meclis toplantısının 01.09.2022 Perşembe günü saat:15.00’te Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır.

İlgilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

 

                                                                                                                                                                                           ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                        

Açılış ve Yoklama

GÜNDEM        :

1-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 19.08.2022 gün ve 41910 sayılı Ek Bütçe konulu yazısının müzakeresi.

2-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.08.2022 gün ve 42110 sayılı Çerkezköy Gaziosmanpaşa Mahallesi Trafo Alanı konulu yazısının görüşülmesi

3-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.08.2022 gün ve 42111 sayılı İstasyon Mahallesi 778 ada 1 parsele ait UİP Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi.

4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.08.2022 gün ve 42157 sayılı İstasyon Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu yazısının görüşülmesi.

5-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.08.2022 gün ve 42246 sayılı Taşınmaz Satışı konulu yazısının görüşülmesi.

6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.08.2022 gün ve 42242 sayılı Çerkezköy istasyon mahallesi 240 ada 92 -93 Parseller Güneyi konulu yazısının görüşülmesi.

7-Hukuk İşleri Müdürlüğünün 19.08.2022 gün ve 41953 sayılı Sulh Talebi konulu yazısının görüşülmesi.

8-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.08.2022 gün ve 42283 sayılı Belediye Hissesi konulu yazısının görüşülmesi.


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Meclis toplantısının İlgi'de kayıtlı genelgede belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, gerekli tedbirlerin alınarak yapılması Kaymakamlık Makamının 20.06.2022 gün ve  4366 sayılı yazısı ile de  uygun değerlendirildiğinden, 2022/Temmuz ayı Meclis toplantısının 04.07.2022 Pazartesi günü saat:15.00‘te Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır.


            İlgililerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

                               

    ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                       

 

Açılış ve Yoklama

GÜNDEM        :

1-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.06.2022 gün ve 38442 sayılı Çerkezköy Muhtelif İmar Planları plan notu ilavesi hk. yazılarının görüşülmesi.

2-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.06.2022 gün ve 38534 sayılı Çerkezköy Gaziosmanpaşa Mahallesi 332 Ada 1 Parselin Güneyi hk. yazılarının görüşülmesi.

3-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.06.2022 gün ve 38724 sayılı Uygulama İmar Planı Değişikliği hk.yazılarının görüşülmesi.

4-Muhtarlar Derneği Başkanı Bağlık Mahalle Muhtarı Tahsin AKGÜN’ün Belediye Başkanlığımıza vermiş olduğu  27.06.2022 günlü Eğitim Semineri konulu dilekçesinin görüşülmesi.

5-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.06.2022 gün ve 38885 sayılı Belediye Hissesi hak.yazılarının görüşülmesi.

6-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.06.2022 gün ve 38890 sayılı Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 446 Ada 20 Parsel hk.yazılarının görüşülmesi.

7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.06.2022 gün ve 38912 sayılı Çerkezköy İstasyon Mahallesi 1591 Ada 7 Parsel hk. yazılarının görüşülmesi.

 


 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Meclis toplantısının İlgi'de kayıtlı genelgede belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, gerekli tedbirlerin alınarak yapılması Kaymakamlık Makamının 23.05.2022 gün ve  4100 sayılı yazısı ile de  uygun değerlendirildiğinden, 2022/Haziran ayı Meclis toplantısının 01.06.2022 Çarşamba günü saat:15.00 ‘te Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezinde (İstasyon Mah.  Ahenk Sk. No:2 Çerkezköy-otogarYanında) aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır.

İlgililerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

 

 

                                    ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                       

Açılış ve Yoklama

 

GÜNDEM        :

1-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.05.2022 gün ve 35968 sayılı Ek Bütçe Hk.yazılarının görüşülmesi.

2-İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün 26.05.2022 gün ve 36285 sayılı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün görev,çalışma yönetmeliğinin tanzim edilmesi hk. yazılarının görüşülmesi.

3-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.05.2022 gün ve 36405 sayılı Belediye Hissesi hak.yazılarının görüşülmesi.


T.C.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Meclis toplantısının İlgi'de kayıtlı genelgede belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, gerekli tedbirlerin alınarak yapılması Kaymakamlık Makamının 27.04.2022 gün ve  3965 sayılı yazısı ile de  uygun değerlendirildiğinden, 2022/Mayıs ayı Meclis toplantısının 05.05.2022 Perşembe  günü saat:15.00 ‘te Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezinde (İstasyon Mah.  Ahenk Sk. No:2 Çerkezköy-otogarYanında) aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır.
                İlgililerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

 

 

                                    ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                       

Açılış ve Yoklama

 

GÜNDEM        :

1- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 12.04.2022 gün ve 33064 sayılı Kesin Hesap Hk.yazılarının görüşülmesi.

2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 12.04.2022 gün ve 33115 sayılı Boş kadroda İptal İhdas ve Derece Değişikliği ile sözleşmeli Personel Çalıştırılması Ücretinin Belirlenmesi hk. yazılarının görüşülmesi.

3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 20.04.2022 gün ve 33884 sayılı Norm Kadro ihdasındaki (1 adet kadro ihdası ile  1 adet boş kadroda, 1  adet dolu kadroda kadro değişikliği) yapılması hk. yazılarının görüşülmesi.

4-Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 25.04.2022 gün ve 34212 sayılı Parka isim Verilmesi Talebi hk. yazılarının görüşülmesi.

5-Özel Kalem Müdürlüğünün 26.04.2022 gün ve 34321 sayılı Özel Kalem Müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliğinin yeniden tanzim edilmesi hk. yazılarının görüşülmesi.

6-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 26.04.2022 gün ve 34320 sayılı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Çalışma yönetmeliğinin yeniden tanzim edilmesi hk. yazılarının görüşülmesi.

7-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2022 gün ve 34476 sayılı otopark Bedelinin Belirlenmesi hk. yazılarının görüşülmesi.

8-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.04.2022 gün ve 34584 sayılı Belediye Hissesi hk. yazılarının görüşülmesi

9-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.04.2022 gün ve 34583 sayılı Belediyeye ait Taşınmazların Satışı hk. yazılarının müzakeresi.

10-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.04.2022 gün ve 34608 sayılı Plan notu değişikliği hk. yazılarının müzakeresi.

11-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 28.04.2022 gün ve 34629 sayılı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün görev,çalışma yönetmeliğinin yeniden tanzim edilmesi hk. yazılarının görüşülmesi.

12- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 28.04.2022 gün ve 34630 sayılı  Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün görev ,çalışma yönetmeliğinin tanzim edilmesi hk. yazılarının görüşülmesi.