Meclis Gündemi

KONU: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ek Ücret Tarifesi  Hk.                              04.06.2024                                             

 

 

TARİFE KOMİSYONU RAPORU

 

Belediyemiz Tarife Komisyonu 04.06.2024 tarihinde Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Beyza KURT, üyeler; Caner KURTOĞLU, Suat ÖZGÜCÜ, Nuran YEŞİL ve Bünyamin SÖNMEZ’in katılımıyla Belediye Meclisi’nin 01.06.2024 gün ve 9. toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek Tarife Komisyonuna havale edilen gündemin 7. maddesindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.05.2024 tarih 90907 sayılı Ek Ücret Tarifesi Hk. konulu müzekkeresinin müzakeresi için toplanmıştır.

 

29.05.2024 tarih   90907 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Müzekkeresi ‘ne konu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesine göre hazırlanan “Ek Ücret Tarifesi” komisyonumuzca incelenmiş olup; Müzekkere ve Komisyon Raporu’nun ekindeki haliyle Beyza KURT, Caner KURTOĞLU, Suat ÖZGÜCÜ’nün “Evet” oyuna karşılık, Nuran YEŞİL ve Bünyamin SÖNMEZ’in “Hayır” oyu doğrultusunda oy çokluğuyla kabul edilmiş, tavsiye kararı olarak Meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

 

Beyza KURT

TARİFE KOMİSYONU BAŞKANI

 

Caner KURTOĞLU

ÜYE

 

 

Suat ÖZGÜCÜ

ÜYE

 

 

 

 

  

 

 

        Nuran YEŞİL

           ÜYE

         

          

      

 

 

                      Bünyamin SÖNMEZ

                              ÜYE


PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

 

Belediye Bütçe Komisyonu 04.06.2024 tarihinde saat 10.30’da Belediye Meclis odasında   Komisyon Başkanı Beytullah ÇOŞKUN Başkanlığında Mehmet KADAK,Murat TEMEL, Ali ÇOLAK,Habip ÇELİK’in   katılımıyla toplanmıştır.

 

 • Çerkezköy Halk Ekmek Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 28.05.2024 tarih ve bila Sayılı Sermaye artırımı Hakkında Yazılarının Görüşülmesi:

 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’ nün Belediye Şirketleri konulu 14399437 - 622.02-E.103708 sayılı görüş yazısı ile "... belediyenin veya bağlı kuruluşlarının sahip oldukları veya ortağı bulundukları belediye şirketlerinin genel kurulunda belediye ve bağlı kuruluşu temsil edecek kişilerin, belediyenin karar organı olan Belediye Meclisinin  kararıyla belirleneceği  , Belediye Şirketlerinin genel kurulunda Belediye ve Bağlı kuruluşunu temsil etmek üzere ; Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyesi, Belediye Çalışanı veya  Belediye dışından kişi/kişilerden belirlenebileceği” düzenlenmiştir. Hükmü yer almaktadır. Komisyonumuzca yapılan müzakereler neticesinde;

 

Bahsi geçen şirketin Mevcut Sermayesinin 10.000.000,00 TL (ONMİLYON Türk Lirası) daha arttırılmasına; komisyonumuzca oy birliği ile karar verildiğinden,

 

 Yine; 10.06.2024 tarihinde Fatih mah. Otoban Bul. Çerkezköy Belediyesi Ek Hizmet Binası Blok No 145 İç kapı No: 1 Çerkezköy Tekirdağ adresinde saat 11.00’da yapılacak olağan genel Kurul toplantısında; 2021 – 2022 – 2023 Hesap Dönemlerine ait Genel Kurul, yönetim kurulunun yeniden oluşturulması,yönetim kurulu huzur haklarının belirlenmesi ve Sermaye artışı gündemi görüşülecek olup, olağan genel kurul toplantısında Çerkezköy Belediyesini temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap AKAY ın vekil tayin edilmesi Beytullah ÇOŞKUN,Memet KADAK, Murat TEMEL’in evet oyları Ali ÇOLAK ile Habip  ÇELİK’İn hayır oyları neticesinde; 10.06.2024 tarihinde Fatih mah. Otoban Bul. Çerkezköy Belediyesi Ek Hizmet Binası Blok No 145 İç kapı No: 1 Çerkezköy Tekirdağ adresinde saat 11.00’da yapılacak olağan genel Kurul toplantısında; 2021 – 2022 – 2023 Hesap Dönemlerine ait Genel Kurul, yönetim kurulunun yeniden oluşturulması, yönetim kurulu huzur haklarının belirlenmesi ve Sermaye artışı gündemi görüşülecek olup, olağan genel kurul toplantısında Çerkezköy Belediyesini temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap AKAY ın vekil tayin edilmesine Komisyonumuzca oy çokluğu  ile karar verildi.

 

 

Beytullah COŞKUN           Mehmet KADAK                            Murat TEMEL 

Komison Başkanı                     ÜYE                                              ÜYE                           

 

                  

 

 

Ali ÇOLAK                            Habip ÇELİK

ÜYE                                                  ÜYE

 

 

 


04.06.2024                                                                                                                                        

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 04.06.2024 tarihinde saat 11:00’de Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU ve üyeler; Saim ÜNAL, Orhan YAZICI, Ümit KÖK ve Nilgün YAMAN’ın katılımıyla Belediye Meclisi’nin 03.06.2024 gün ve 9. toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 2. maddesindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.05.2024 tarih ve 90466 sayılı İlçemiz Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 446 ada 20 parsel hakkındaki yazısının müzakeresini görüşmek üzere toplanmıştır.

 

İLGİ:   T.C. Çerkezköy Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği’nin 07.03.2024 tarihli ve E-54391699-400-8973366 sayılı yazısı.

           

06.07.2022 tarih 96 sayılı Belediye Meclis Kararı ile T.C. Çerkezköy Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği’nin talebi doğrultusunda tamamı 1.391,17m2 miktarındaki İlçemiz Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 446 ada 20 parselde Çerkezköy Belediyesi mülkiyetinde bulunan 191,17m2’lik hissesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) fıkrası gereğince Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına (Gelir İdaresi Başkanlığı) tahsisinin yapılması amacıyla 2 yıl içerinde yapı ruhsatı alınması, 2 yıl içerisinde yapı ruhsatı alınmaması halinde hiçbir gerekçe gösterilmeden 191,17m2’lik Çerkezköy Belediyesi hissesinin Çerkezköy Tapu Sicil Müdürlüğünde Çerkezköy Belediyesi adına devrinin yapılması şartı ile Maliye Hazinesi adına bedelsiz devrinin yapılmasına karar verilmiş ve Tapu Sicil Müdürlüğünde tapu devir işlemleri tamamlanmıştır.  

T.C. Çerkezköy Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği’nin İlgi yazısında Çerkezköy Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmet Binası projesinin 2024 yılı yatırım programına alınamadığı, bu nedenle ön tahsis süresinin uzatılması ve Belediyenizce alınacak Meclis Kararının yenilenmesi talebinde bulunulmuştur.

Komisyonumuzca yapılan incelemeler ve müzakereler neticesinde; tamamı 1.391,17m2 miktarındaki İlçemiz Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 446 ada 20 parselde Çerkezköy Belediyesi mülkiyetinde bulunan 191,17m2’lik hissesinin Çerkezköy Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmet Binası projesinin 2024 yılı yatırım programına dâhil edilemediği bu nedenle yapı ruhsatı alınamayacağından, yapılan devir işleminin şartlı olduğu ve işbu şart sağlanmadığından 06.07.2022 tarih 96 sayılı Belediye Meclis Kararı ile tahsis edilerek mülkiyeti Maliye Hazinesine geçen İlçemiz Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 446 ada 20 parselde bulunan 191,17m2’lik hissenin Çerkezköy Tapu Müdürlüğünde satışın/devrin iptal edilmesi, Maliye Hazinesi tarafından Çerkezköy Belediyesine yer verilmesi suretiyle takas yapılması veya borç alacak işlemlerine istinaden Vergi Dairesi Müdürlüğü ile mahsup yapılması şartıyla Maliye Hazinesi, Vergi Dairesi ile Çerkezköy Belediyesi arasında protokol yapmaya, protokolde bedelin ve miktarının belirlenmesine, takas, tahsis v.b. yapılacak tüm iş ve işlemleri onaylamaya ve imzalamaya Belediye Başkanı Vahap AKAY’a yetki verilmesine komisyonumuzca “oy birliği” ile karar verilmiş tavsiye kararı olarak Meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

    Gökay KELEŞOĞLU                       Saim ÜNAL                   Orhan YAZICI

     İMAR KOMİSYONU                            ÜYE                                     ÜYE

              BAŞKANI                                                                  

 

                                       Ümit KÖK                                 Nilgün YAMAN

                                             ÜYE                                               ÜYE  

04.06.2024                                                                                                                                        

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 04.06.2024 tarihinde saat 11:00’de Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU ve üyeler; Saim ÜNAL, Orhan YAZICI, Ümit KÖK ve Nilgün YAMAN’ın katılımıyla Belediye Meclisi’nin 03.06.2024 gün ve 9. toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 9. maddesindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 03.06.2024 tarih ve 91309 sayılı Veliköy Mahallesi 164 ada 5 parsel (yeni 164 ada 7 parsel) hakkındaki yazısının müzakeresini görüşmek üzere toplanmıştır.

 

İLGİ:  Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın 24.05.2024 tarih

VOSB2024/555 sayılı yazısı.

 

 

İlçemiz Veliköy Mahallesi 164 ada 5 parselin Veliköy Organize Sanayi Bölgesine 05.04.2017 tarih 69 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Teknik Meslek Lisesi yapılması kaydıyla tahsisinin yapılmasına karar verilmiştir. İlçemiz Veliköy Mahallesi 164 ada 5 parsel no.lu 16.331,73m2 yüzölçümlü taşınmazın 06.01.2023 tarih 16 sayılı Belediye Meclis Kararı ile 107,88m2’lik kısmının T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğü (Tekirdağ) nün talebi doğrultusunda 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30’uncu maddesi uyarınca kamulaştırılması yapılmıştır. Veliköy Mahallesi 164 ada 5 parsel ifraz sonucu 164 ada 7 ve 8 parseller oluşmuştur. Tamamı 16.223,85 m2 miktarındaki 164 ada 7 parsel Çerkezköy Belediyesi mülkiyetinde bırakılmıştır. Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın ilgi yazısında parselin bir bölümünde Bölge Müdürlüğü uhdesinde cami yapılması talebi bulunmaktadır.

 

Komisyonumuzca yapılan incelemeler ve müzakereler neticesinde; İlçemiz Veliköy Mahallesi 164 ada 5 parselin Veliköy Organize Sanayi Bölgesine 05.04.2017 tarih 69 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Teknik Meslek Lisesi yapılması kaydıyla tahsisinin yapılmasına karar verildiğinden tamamı 16.223,85 m2 miktarındaki Çerkezköy Belediyesi mülkiyetinde bulunan 164 ada 7 parsele Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü uhdesinde Eğitim Alanı, İbadet Alanı (Cami) ve Hizmet Binası yapılması kaydıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) fıkrasına istinaden Veliköy Organize Sanayi Bölgesi’ne tahsis edilmesi hususu komisyonumuzca “Oy birliği” ile kabul edilerek tavsiye kararı olarak Meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

 

    Gökay KELEŞOĞLU                       Saim ÜNAL                   Orhan YAZICI

     İMAR KOMİSYONU                             ÜYE                                        ÜYE

              BAŞKANI                                                                  

 

 

                                       Ümit KÖK                                 Nilgün YAMAN

                                             ÜYE                                                 ÜYE  

 

 

 

 

 

04.06.2024                                                                                                                                        

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 04.06.2024 tarihinde saat 11:00’de Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU ve üyeler; Saim ÜNAL, Orhan YAZICI, Ümit KÖK ve Nilgün YAMAN’ın katılımıyla Belediye Meclisi’nin 03.06.2024 gün ve 9. toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 8. maddesindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31.05.2024 tarih ve 91281 sayılı Belediye Hissesi hakkındaki yazısının müzakeresini görüşmek üzere toplanmıştır.

İLGİ:  a) Hasan YILDIZ, İlyas YILDIZ, İsmail YILDIZ ve Hikmet YILDIRIM’ın 03.05.2024 tarih 10959 sayılı dilekçesi ve ekleri

 1. b) Ercan ÖZKAN’nın 03.05.2024 tarih 11033 sayılı dilekçesi ve ekleri
 2. c) Rafettin BAŞEKİN’in 06.05.2024 tarih 11177 sayılı dilekçesi ve ekleri
 3. d) Cemal DEMİR’in 22.05.2024 tarih 12662 sayılı dilekçesi ve ekleri
 4. e) Fatma CİN’in 22.05.2024 tarih 12664 sayılı dilekçesi ve ekleri
 5. f) Ali AKDOĞAN, Bayram AKDOĞAN ve Aydemir AKDOĞAN’ın 23.05.2024 tarih 12719 sayılı dilekçesi ve ekleri
 6. g) İrfan KILIÇ, Mustafa KILIÇ ve Nigar HASMİLİ’nin 24.05.2024 tarih 12893 sayılı dilekçesi ve ekleri
 7. h) Muammer KARAKAYA ve İsmail KARAKAYA’nın 27.05.2024 tarih 13094 sayılı dilekçesi ve ekleri
 8. i) Yücel ÖRÜN ve Şefiye GÜVEN’in 31.05.2024 tarih 13691 sayılı dilekçesi ve ekleri

 

             

 1. a) Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 758 ada 14 no.lu parselde bulunan tamamı 433,00m2 miktarındaki Belediyemize ait 16/433 oranındaki 16,00m2’lik hisse diğer malikler Hasan YILDIZ, İsmail YILDIZ, İlyas YILDIZ ve Hikmet YILDIRIM tarafından eşit hisse nispetinde satın alınmak istenmekte,
 2. b) İlçemiz Veliköy Mahallesi 558 ada 2 no.lu parselde bulunan tamamı 700,00m2 miktarındaki Belediyemize ait 4900/70000 oranındaki 49,00m2’lik hisse diğer malik Ercan ÖZKAN tarafından satın alınmak istenmekte,
 3. c) İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 425 ada 25 no.lu parselde bulunan tamamı 305,00m2 miktarındaki Belediyemize ait 307/2400 oranındaki 39,01m2’lik hisse diğer malik Rafettin BAŞEKİN tarafından satın alınmak istenmekte,
 4. d) İlçemiz Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 374 ada 9 no.lu parselde bulunan tamamı 487,00m2 miktarındaki Belediyemize ait 88/487 oranındaki 88,00m2’lik hisse diğer malik Cemal DEMİR tarafından satın alınmak istenmekte,
 5. e) İlçemiz Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 760 ada 10 no.lu parselde bulunan tamamı 357,00m2 miktarındaki Belediyemize ait 18/357 oranındaki 18,00m2’lik hisse diğer malik Fatma CİN tarafından satın alınmak istenmekte,
 6. f) Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 759 ada 4 no.lu parselde bulunan tamamı 610,00m2 miktarındaki Belediyemize ait 106/610 oranındaki 106,00m2’lik hisse diğer malikler Ali AKDOĞAN, Bayram AKDOĞAN ve Aydemir AKDOĞAN tarafından eşit hisse nispetinde satın alınmak istenmekte,
 7. g) İlçemiz Veliköy Mahallesi 558 ada 3 no.lu parselde bulunan tamamı 738,20m2 miktarındaki Belediyemize ait 12420/73820 oranındaki 124,20m2’lik hisse diğer malikler İrfan KILIÇ, Mustafa KILIÇ ve Nigar HASMİLİ tarafından eşit hisse nispetinde satın alınmak istenmekte,
 8. h) İlçemiz Veliköy Mahallesi 561 ada 6 no.lu parselde bulunan tamamı 1015,24m2 miktarındaki Belediyemize ait 21024/101524 oranındaki 210,24m2’lik hisse diğer malikler Muammer KARAKAYA ve İsmail KARAKAYA tarafından eşit hisse nispetinde satın alınmak istenmekte,
 9. i) İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 333 ada 17 no.lu parselde bulunan tamamı 231,00m2 miktarındaki Belediyemize ait 32/231 oranındaki 32,00m2’lik hisse diğer malikler;

     27/231 oranındaki 27,00m²’lik hisse Yücel ÖRÜN tarafından,

     5/231 oranındaki 5,00m²’lik hisse Şefiye GÜVEN tarafından satın alınmak istenmektedir.

 

Komisyonumuzca yapılan incelemeler ve müzakereler neticesinde; Yukarıda belirtilen şekilde İlgi (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) dilekçeler ile satışı talep edilen adı geçen muhtelif ada parsellerde bulunan Belediyemize ait hisselerin, parsellerde bulunan diğer malik/maliklerine satışının yapılması, Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek bedellerin hissedar/hissedarlar tarafından birlikte tamamının ödenmesine müteakip Tapu Sicil Müdürlüğünde satış işlemlerinin yapılması komisyonumuzca “Oy birliği” ile kabul edilerek tavsiye kararı olarak Meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

 

 

    Gökay KELEŞOĞLU                       Saim ÜNAL                   Orhan YAZICI

     İMAR KOMİSYONU                             ÜYE                                        ÜYE

              BAŞKANI                                                                  

 

 

                                       Ümit KÖK                                 Nilgün YAMAN

                                             ÜYE                                                 ÜYE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


T.C

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                          İLAN

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2024 /Haziran ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis salonunda 03.06.2024 Pazartesi günü saat:15.00‘te Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır.

Belirtilen gün ve saatte ilgililerin hazır bulunması ilan olunur.

 

Açılış ve Yoklama

GÜNDEM        :

1-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 15.05.2024 gün ve 89988 sayılı Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına(Sodemsen) üye olunması ve yetki verilmesi hk.müzekkeresinin müzakeresi.

 

2-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.05.2024 gün ve 90466 sayılı İlçemiz Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 446 Ada 20 Parsel hk. müzekkeresinin müzakeresi.

 

3-Bahaeddin OK’un 27.05.2024 tarihinde Belediye Başkanlığımıza vermiş olduğu Şartlı Bağış hk.Dilekçesinin Belediye Meclisinde  görüşülmesinin müzakeresi.

 

4-Çerkezköy Belediyesi Personel A.Ş.’nin 28.05.2024 gün ve bila sayılı Genel Kurul toplantısının gündeminde görüşülecek  maddeler hk.dilekçesinin müzakeresi.

 

5-Çerkezköy Halk Ekmek Gıda San.ve Tic.A.Ş.’nin 28.05.2024 gün ve bila sayılı Genel Kurul toplantısının gündeminde görüşülecek  maddeler hk.dilekçesinin müzakeresi.

 

6-Çerkezköy Tarımsal ve Kimyasal Ürünler satış Pazarlama A.Ş’nin 28.05.2024 gün ve bila sayılı Genel Kurul toplantısının gündeminde görüşülecek  maddeler hk.dilekçesinin müzakeresi.

 

7-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.05.2024 gün ve 90907 sayılı Ek Ücret Tarifesi hk.müzekkeresinin müzakeresi. 


                                                         T.C
                              ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                          İLAN

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2024 /MAYIS ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis salonunda 02.05.2024 Perşembe günü saat:15.00‘te Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır.

Belirtilen gün ve saatte ilgililerin hazır bulunması ilan olunur.

 

Açılış ve Yoklama

 

GÜNDEM        :

1- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 18.04.2024 gün ve 88418 sayılı Kesin Hesap Hk.yazılarının görüşülmesi.

2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 19.04.2023 gün ve 88504 Sayılı Seçilen Başkan Yardımcısı Ücretlerinin Tespit Edilmesi yazılarının görüşülmesi.

3-Zabıta Müdürlüğünün 19.04.2024 gün ve 88525 sayılı Resmi Mühür yazılarının görüşülmesi.  

4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.04.2024 gün  ve 88591 sayılı Çerkezköy G.M.K.Paşa Mahallesi 45  Ada 3 Parselde 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliğine ilişkin Çevre,Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı İnceleme Raporu yazılarının görüşülmesi.

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.04.2024 gün  ve 88593  sayılı Kızılpınar Atatürk Mahallesi 30 Metrelik İmar yolu ve Park-rekreasyon Alanına İlişkin UİP Değişikliği Askı itirazı hak. Yazılarının görüşülmesi.

6-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.04.2024 gün  ve 88690 sayı Veliköy Mahallesi 165 ada 12 parsel yazılarının görüşülmesi.


                                                    T.C.
               ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesinde; Belediye meclisi ,seçim sonuçlarının ilanını takip eden beşinci gün Belediye Başkanının Başkanlığında kendiliğinden toplanır. Hükmü  uyarınca; ve Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 04.04.2024 tarih ve 2024/4 sayılı genelgesi uyarınca Belediye Meclisi 13.04.2024 Cumartesi günü saat: 10.00 da  Belediye Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan toplanacaktır.

İlgilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

VahapAKAY                                                                                                                                  Belediye Başkanı

 • En genç 2 üyenin katip olarak divana davet edilmesi
 • Açılış ve yoklama.
 • Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

 GÜNDEM        :

1- Meclis Birinci Başkan Vekili ve Meclis İkinci Başkan Vekili seçimi.

2- Divan Katipliği Seçimi.

3- Encümen Üyeleri Seçimi.

4- İmar  ve Bayındırlık Komisyon Üyeleri Seçimi.

5- Plan ve Bütçe Komisyon Üyeleri Seçimi.

6- Tarife Komisyon Üyeleri Seçimi.

7- Birlik Tüzüğünün 13 üncü maddesi gereğince; bir sonraki Mahalli İdareler Genel Seçimine kadar Belediyemizi Marmara Belediyeler Birliğinde temsil etmek üzere Başkan (Doğal Üye) haricinde 1 asil ve 1 yedek üye seçimi.

8- Birlik Tüzüğünün 9.maddesi gereğince; bir sonraki Mahalli İdareler Genel Seçimlerine kadar Belediyemizi Trakya Belediyeler Birliğinde temsil etmek üzere Başkan (Doğal Üye) haricinde 2 asil ve 1 yedek üye seçimi.

9- Birlik Tüzüğünün 7 nci maddesi gereğince; bir sonraki Mahalli İdareler Genel Seçimlerine kadar Belediyemizi Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliğinde temsil etmek üzere Başkan (Doğal Üye) haricinde 3 asil ve 1 yedek üye seçimi.

10- Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi gereğince; Belediye Meclis Toplantısının sesli veya görüntülü cihazlarla kayıt altına alınmasının karara bağlanması.

11-  Çerkezköy Kaymakamlığı İlçe  Tarım ve Orman Müdürlüğü’ nün 04.04.2024 gün ve 13871309  sayılı Çiftçi Malları Koruma Meclisine üye seçiminin müzakeresi.

12- Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’ nın 02.04.2024 gün ve 2024/120 sayılı Çerkezköy Belediyesini temsilen Yalıboyu  Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde görev almak üzere 5 asil  5 yedek üyenin bildirilmesi hk.yazılarının müzakeresi.

13- Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın 04.04.2024 gün ve 359 sayılı Çerkezköy Belediyesini temsilen Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde görev almak üzere 5 asil 5 yedek üyenin bildirilmesi hk.yazılarının müzakeresi.

14- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun 32. maddesi gereği, Sosyal Denge  sözleşmesi imzalamak üzere Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hk. İnsan kaynakları Eğitim Müdürlüğü’nün 03.04.2024 gün ve 87668 sayılı müzekkeresinin müzakeresi.

15- Denetim Komisyon Raporunun Sunulması.

16- Çerkezköy Belediye Başkanlığı’ nın 2023 yılı Faaliyet Raporunun Belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.


T.C.
ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

        5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2024 /ŞUBAT ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis salonunda 01.02.2024 Perşembe günü saat:15.00‘te Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır.
           
         Belirtilen gün ve saatte hazır bulunmanız tebliğ olunur.

                

- Açılış ve Yoklama

  

GÜNDEM        :

1-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 22.01.2024 gün ve 81829 sayılı Dolu kadroda Derece değişikliği yapılması hk. Müzekkeresinin müzakeresi.

2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.12.2023 gün ve 79526 sayılı Taşınmaz satışı hk. Konulu yazısı Belediye Meclisinin 05.01.2024 gün ve 15 sayılı meclis toplantısında görüşülerek, komisyon  çalışmalarının devamına oy birliği ile karar verildiğinden bu konunun Belediye meclisinde görüşülmesinin müzakeresi.

3-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.01.2024 gün ve 82195 sayılı Çerkezköy G.M.K.Paşa Mahallesi  Ambardere Demiryolu Güzergahı ve Çevresine Ait UİP Değişikliği Hk. Müzekkeresinin müzakeresi.

4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.01.2024 gün ve 82280 sayılı Çerkezköy G.m.k.p.  Mahallesi 928 Ada 1 Parsel, 929 Ada 3 Parsel ve Tescil Dışı Alana Ait UİP Değişikliği Hk.Müzekkeresinin müzakeresi.

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.01.2024 gün ve 82281 sayılı Çerkezköy G.O.P. Mahallesi 1445 Ada 13 Parsel, 1447 Ada 1 Parsel ve Tescil Dışı Alana Ait UİP Değişikliği Hk.Müzekkeresinin müzakeresi.


                                                     T.C.
                  ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2023 /Aralık  ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis salonunda 01.12.2023 Cuma günü saat:15.00‘te Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır.

 İlgilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

     ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI                

                

- Açılış ve Yoklama

 

GÜNDEM        :

1- Milliyetçi Hareket Partisi Meclis üyesi Habip ÇELİK’in 01.11.2023 tarihinde vermiş olduğu önergedeki ismin Pınarça Dere Kenarı Parkına verilmesi konusundaki İmar Komisyonunun almış olduğu kararın Belediye Meclisinde görüşülmesinin müzakeresi.

2- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 15.11.2023 gün ve 76380 sayılı Düğün Salonu Ücret Tarifesi konulu yazılarının görüşülmesi.

3-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.11.2023 gün ve 77133 sayılı Çerkezköy İlçesi 3. Etap 2. Kısım Revizyon Uygulama İmar Planına  İlişkin Uygulama İmar Plan Değişikliğine Yönelik  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnceleme Raporu konulu yazılarının görüşülmesi.

4- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.11.2023 gün ve 77184 Veliköy Mahallesi 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna Yer Tahsisi konulu yazılarının görüşülmesi.


                                                        T.C.

                      ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2023 /Kasım  ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis salonunda 01.11.2023 Çarşamba günü saat:15.00‘te Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır.

 İlgilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

     ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                 

                

- Açılış ve Yoklama

 

GÜNDEM        :

1-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 26.10.2023 gün ve 74858 sayılı 2024 yılı Gelir Tarifesi konulu yazılarının görüşülmesi.

2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.10.2023 gün ve 74868 sayılı Belediye Hissesi konulu yazılarının görüşülmesi.


T.C.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2023 /EKİM  ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis salonunda 02.10.2023 Pazartesi günü saat:15.00‘te Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır.

 İlgilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

     ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                 

                

- Açılış ve Yoklama

 

GÜNDEM        :

1-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 12.09.2023 gün ve 71679 sayılı 2024 yılı Performans Programı Hakkındaki  Müzekkeresinin Müzakeresi.

2- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 12.09.2023 gün ve 71680 sayılı 2024 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi Hakkındaki Müzekkeresinin Müzakeresi.

3-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 12.09.2023 gün ve 71681 sayılı 2024 Mali Yılında Uhdelerinde Resmi Görev bulunmayanlara verilecek ücretin tespiti hk. müzekkeresinin müzakeresi.

4-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 12.09.2023 gün ve 71682 sayılı 2024 Mali Yılında Zabıta Personelinin Fazla Çalışma Mesai Ücretinin tespiti hk. müzekkeresinin müzakeresi.

5-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 12.09.2023 gün ve 71683  sayılı  Başkan Yardımcısı Maaşı hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.

6-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 12.09.2023 gün ve71684 sayılı  Huzur Hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.

7-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.09.2023 gün ve 72499 sayılı Kızılpınar Atatürk Mahallesi Güneyi Yol Hk UİP Değişikliği Hk. müzekkeresinin müzakeresi.

8-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.09.2023 gün ve 72657 sayılı İtfaiye Yeri hk. yazılarının görüşülmesi.