ENCÜMENLER
Vahap AKAY
Belediye Başkanı
Gülten ALTAY
Üye
Erdal ZENGİN
Üye
Memet Henifi KARATAŞ
Üye
Esengül GÜVEN
Üye (Yazı İşleri Müdür V.)
Mustafa GÜMÜŞ
Üye (Mali Hizmetler Müdür V.)
Kemal GÜMÜŞ
Üye (Fen İşleri Müdür V.)