Meclis Kararları

Konu: Bağımsız Atık Toplayıcıları                                                                                   03.03.2023

Yönetmeliği Hk.

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 03.03.2023 tarihinde saat 11.00’da Belediye Meclis Odasında;  Komisyon Başkanı Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU, ve üyeler; Memet KAR ve Yıldırım ÖZKUL’un katılımıyla Belediye Meclisi’nin 01.03.2023 gün ve 5. toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 8. maddesindeki İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün 24.02.2023 tarih 58305 sayılı Bağımsız Atık Toplayıcıları Yönetmeliği hk. müzekkeresinin müzakeresi için toplanmıştır.

Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde; 24.02.2023 tarih 58305 sayılı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün müzekkeresinin ekindeki Çerkezköy Belediyesi Bağımsız Atık Toplayıcıları Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği sunulduğu haliyle; Gökay KELEŞOĞLU, Memet KAR ve Yıldırım ÖZKUL’un evet oyları ile oy birliği ile kabul edilerek, meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

Gökay KELEŞOĞLU

İMAR KOMİSYONU BAŞKANI

 

Memet KAR

ÜYE

 

 

Yıldırım ÖZKUL

ÜYE

 

 

Adem İÇLİ                                                 Mehmet Şahin YILMAZ

                                 ÜYE                                                                 ÜYE

                           (Katılmadı)                                                       (Katılmadı)


02.02.2023                                                                                                                                           

 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu 02.02.2023 tarihinde saat 10.00'da Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Beytullah ÇOŞKUN ve üyeler; Kemal BUZKUŞ, Memet Henifi KARATAŞ, Neziha TEMÜR ve Hüseyin KARACA’nın katılımıyla Belediye Meclisi’nin 01.02.2023 gün ve 3. toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 4. maddesindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.01.2023 tarih ve 55876 sayılı sistem kurulumu izin talebi hk. yazısının müzakeresini görüşmek üzere toplanmıştır.

 

İlgi: T.C. Tekirdağ Valiliği Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünün 11.01.2023 tarih E-

        24850855-91244-2023011016372294727 sayılı yazısı.

 

T.C. Tekirdağ Valiliği Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünün ilgi yazısı doğrultusunda Belediyemizin tasarrufunda İlçemiz İstasyon Mahallesi sınırları içerisinde yer alan radyo tv kulesinin üzerine ve ayrıca etrafında belirlenecek uygun bir alanın herhangi bir ticari getirisi bulunmayan, tamamen kamu güvenliğine hizmet etme amacı taşıyan Emniyet Genel Müdürlüğüne ait sistemin kurulması amacıyla Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bedelsiz ve süresiz tahsis edilmesine, Kurumumuz tarafından verilecek izinleri, taraflarca yapılacak protokolü ve bu süreçte yapılacak tüm iş ve işlemleri imzalamaya Belediye Başkanı Vahap AKAY’a yetki verilmesine komisyonumuzca “Oy Birliği” ile kabul edilerek tavsiye kararı olarak Meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

 

         Beytullah ÇOŞKUN                 Kemal BUZKUŞ             Memet Henifi KARATAŞ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU            ÜYE                                         ÜYE

              BAŞKANI                                                                    

 

                                  

                                        Neziha TEMÜR                         Hüseyin KARACA

                                             ÜYE                                                  ÜYE                            

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

 

Belediye Bütçe Komisyonu 02.02.2023 tarihinde saat 10.00’da Belediye Meclis odasında Komisyon Başkanı Beytullah COŞKUN Başkanlığında Kemal BUZKUŞ, Memet Henifi KARATAŞ,Neziha TEMÜR, Hüseyin KARACA’nın katılımıyla toplanmıştır.

 

1- Çerkezköy Tarımsal ve Kimyasal Ürünler Üretim Satış Pazarlama A.Ş ‘nin 26.01.2023 gün ve  bila sayılı Sermaye artırımı  Hakkında Yazılarının Görüşülmesi:

 

Çerkezköy Belediyesine ait olan Çerkezköy Tarımsal ve Kimyasal Ürünler Üretim Satış Pazarlama A.Ş unvanlı tüzel kişiliğinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/i) maddesinde  Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek; Belediye Meclisinin görevleri arasında bulunduğundan;

 

 

Mevcut Sermayesinin 1.000.000,00 TL (Birmilyon Türk Lirası) daha arttırılmasına;

 

Çerkezköy Belediyesine ait olan Tarımsal ve Kimyasal Ürünler Üretim Satış Pazarlama A.Ş’nin Şirketi unvanlı tüzel kişiliğinin 08.02.2023 tarihinde Gazi Mustafa Kemalpaşa Mah. Öztrak Cad. No: 57-59 Tarım Kredi İş Merkezi 3.kat No: 18 Çerkezköy / Tekirdağ adresinde saat 10.00’da yapılacak olağanüstü genel Kurul toplantısında sermaye artırımı gündemi görüşülecek olup,   genel kurul toplantısında Çerkezköy Belediyesini temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap AKAY’ın vekil tayin edilmesine, komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiş olup,  tavsiye kararı olarak Meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

 

Beytullah COŞKUN               Kemal BUZKUŞ            Memet Henifi KARATAŞ      

Komisyon Başkanı                           üye                                         Üye

                                                                                             

 

 

Neziha TEMÜR              Hüseyin KARACA

Üye                                 Üye

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

 

Belediye Bütçe Komisyonu 02.02.2023 tarihinde saat 10.00’da Belediye Meclis odasında Komisyon Başkanı Beytullah COŞKUN Başkanlığında Kemal BUZKUŞ, Memet Henifi KARATAŞ,Neziha TEMÜR, Hüseyin KARACA’nın katılımıyla toplanmıştır.

 

 

1- Çerkezköy Halk Ekmek Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin  tarih ve bila  Sayılı Sermaye artırımı Hakkında Yazılarının Görüşülmesi:

 

Çerkezköy Belediyesine ait olan Çerkezköy Halk Ekmek Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı tüzel kişiliğinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/i) maddesinde  Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek; Belediye Meclisinin görevleri arasında bulunduğundan;

 

Mevcut Sermayesinin 9.000.000,00 TL (Dokuzmilyon Türk Lirası) daha arttırılmasına;

 

Çerkezköy Belediyesine ait olan Çerkezköy Halk Ekmek Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı tüzel kişiliğinin  08.02.2023 tarihinde Kızılpınar Gültepe Mah.Aydın Sokak No:7/A  Çerkezköy / Tekirdağ adresinde saat 10.30’da yapılacak olağanüstü genel Kurul toplantısında sermaye artırımı gündemi görüşülecek olup  genel kurul toplantısında Çerkezköy Belediyesini temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap AKAY’ın vekil tayin  edilmesine, komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiş olup,  tavsiye kararı olarak Meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

 

Beytullah COŞKUN               Kemal BUZKUŞ            Memet Henifi KARATAŞ      

Komisyon Başkanı                           üye                                         Üye

                                                                                             

 

 

Neziha TEMÜR              Hüseyin KARACA

Üye                                 Üye


02.02.2023

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 02.02.2023 tarihinde saat 16.00'da Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU ve üyeler; Memet KAR, Mehmet Şahin YILMAZ, Adem İÇLİ ve Yıldırım ÖZKUL’un katılımıyla Belediye Meclisi’nin 01.02.2023 gün ve 3. toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 3. maddesindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.01.2023 tarih ve 55872 sayılı terkin hakkındaki yazısının müzakeresini görüşmek üzere toplanmıştır.

İLGİ: a) Uğur Gıda Ağaç Aksamları ve İnşaat Sanayi Limited Şirketi’nin 20.01.2023 tarih 2024 sayılı dilekçesi ve ekleri.

b) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.01.2023 tarih E-97709030-115.08-55596 sayılı yazısı.

c) Uğur Gıda Ağaç Aksamları ve İnşaat Sanayi Limited Şirketi’nin 25.01.2023 tarih 2429 sayılı dilekçesi ve ekleri.

İlgi (a) dilekçe ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlgi (b) sayılı yazısında da belirtildiği üzere İlçemiz Fevzipaşa Mahallesi 700 ada 6, 7 ve 8 numaralı parsellere Uğur Gıda Ağaç Aksamları ve İnşaat Sanayi Limited Şirketi tarafından 06.10.2022 tarih 22870 sayılı dilekçe ile tevhit başvurusunda bulunulduğu, 10.11.2022 tarih 48395 sayılı Encümen Kararı ile onaylanarak 14.11.2022 tarih 48296 sayılı yazı ile Kadastro Müdürlüğü Çerkezköy-Kapaklı birimine gönderildiği,

Kadastro Müdürlüğü Çerkezköy-Kapaklı biriminin incelemeleri neticesinde Fevzipaşa Mahallesi 700 ada 6, 7 ve 8 numaralı parsellerin 137 ada 6 parsel ile mükerrer olduğu, 137 ada 6 parselin ise Tapu kütüğünde açık olup Yol Fazlası (arsa) olarak görüldüğü,

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü XIV. Edirne Bölge Müdürlüğünün 02.09.2020 tarih 34806111-700-E.2043094 sayılı yazısı ve Çerkezköy Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 23.11.2020 tarih E-19260317-754-3091688 sayılı yazısında mükerrer parseller ile ilgili görüşü bulunduğu bildirilmiştir.

İlgi (c) dilekçe ekinde sunulan T.C. Tekirdağ Valiliği Tekirdağ Kadastro Müdürlüğünün Kapaklı Kadastro Biriminin 09.12.2022 tarih E-73689307-170.03.02-7118341 sayılı yazısının ekinde sunulan büro kontrol formunda da Fevzipaşa Mahallesi 137 ada 6 parselin terkin edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan incelemeler ve müzakereler neticesinde; Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda Çerkezköy Belediyesi mülkiyetinde bulunan İlçemiz Fevzipaşa Mahallesi 137 ada 6 parselin Tapu kütüğü/TAKBİS den terkin edilmesine komisyonumuzca “Oy birliği” ile kabul edilerek tavsiye kararı olarak Meclisimizin onayına sunulmuştur.

Gökay KELEŞOĞLU Memet KAR Mehmet Şahin YILMAZ

İMAR KOMİSYONU ÜYE ÜYE

BAŞKANI

 

 

Adem İÇLİ Yıldırım ÖZKUL

ÜYE ÜYE

02.02.2023İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 02.02.2023 tarihinde saat 16.00'da Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU ve üyeler; Memet KAR, Mehmet Şahin YILMAZ, Adem İÇLİ ve Yıldırım ÖZKUL’un katılımıyla Belediye Meclisi’nin 01.02.2023 gün ve 3. toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 2. maddesindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.01.2023 tarih ve 55868 sayılı Belediye Hissesi hakkındaki yazısı ile gündemin 2. maddesinin (e) fıkrası olacak şekilde komisyonumuza havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.02.2023 tarih ve 56417 sayılı Belediye Hissesi hakkındaki yazısının müzakeresini görüşmek üzere toplanmıştır.İLGİ: a) CEM METAL TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ‘nin 03.01.2023 tarih

171 sayılı dilekçesi. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi

Başkanlığı İstimlak Emlak Dairesi Başkanlığı’nın 02.07.2019 tarih 13379753-

752.01.99-E.75810 sayılı yazısı.

b) Rahmi ÖZEKÇİ‘nin 04.01.2023 tarih 347 sayılı dilekçesi.

c) Orhan YAZICI vekili Sariye ZENCİRCİ’nin 10.01.2023 tarih 791 sayılı dilekçesi.

ç) Cüneyt GÜRSOY’un 16.01.2023 tarih 1411 sayılı dilekçesi.

d) Fatma FAHRİHAN ÜNSAL ve Feriha Ferhan KÜÇÜKGİRGİN’in 25.01.2023 tarih

2473 sayılı dilekçesi.

e) Fatma SATAR, Nevim SEYHAN, Nermin ÇOLAK, Nergül NALBANT ve Nesrin

İKİZ’in 01.02.2023 tarih 3049 sayılı dilekçesi.

 

a) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstimlak Emlak Dairesi Başkanlığı’nın ilgi yazısı ve ilgi dilekçeye istinaden Kapaklı İlçesi Karaağaç Mahallesi 769 ada 3 no.lu parselde bulunan tamamı 12.332,63m2 miktarındaki Belediyemize ait 58985/240000 oranındaki 3.031,00m2’lik hisse diğer malik CEM METAL TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından satın alınmak istenmekte olup,

b) İlçemiz İstasyon Mahallesi 264 ada 17 no.lu parselde bulunan tamamı 314,55m2 miktarındaki Belediyemize ait 133/31455 oranındaki 1,33m2’lik hisse diğer malik Rahmi ÖZEKÇİ tarafından satın alınmak istenmekte,

c) İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 572 ada 10 no.lu parselde bulunan tamamı 313,06m2 miktarındaki Belediyemize ait 77/2846 oranındaki 7,81m2’lik hisse diğer malik Orhan YAZICI tarafından satın alınmak istenmekte,

ç) İlçemiz Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 890 ada 1 no.lu parselde bulunan tamamı 594,00m2 miktarındaki Belediyemize ait 203/594 oranındaki 203,00m2’lik hisse diğer malik Cüneyt GÜRSOY tarafından satın alınmak istenmekte,

d) İlçemiz İstasyon Mahallesi 805 ada 24 no.lu parselde bulunan tamamı 513,00m2 miktarındaki Belediyemize ait 350/1026 oranındaki 175,00m2’lik hisse diğer malikler Fatma FAHRİHAN ÜNSAL ve Feriha Ferhan KÜÇÜKGİRGİN tarafından eşit hisse nispetinde satın alınmak istenmekte,

e) İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 431 ada 4 no.lu parselde bulunan tamamı 883,01m2 miktarındaki Belediyemize ait 36/883 oranındaki 36,00m2’lik hisse diğer malikler Fatma SATAR, Nevim SEYHAN, Nermin ÇOLAK, Nergül NALBANT ve Nesrin İKİZ tarafından eşit hisse nispetinde satın alınmak istenmektedir.Komisyonumuzca yapılan incelemeler ve müzakereler neticesinde; Yukarıda belirtilen şekilde İlgi (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) dilekçeler ile satışı talep edilen adı geçen muhtelif ada parsellerde bulunan Belediyemize ait hisselerin, parsellerde bulunan diğer maliklerine satışının yapılmasına komisyonumuzca “Oy birliği” ile kabul edilerek tavsiye kararı olarak Meclisimizin onayına sunulmuştur.Gökay KELEŞOĞLU Memet KAR Mehmet Şahin YILMAZ

İMAR KOMİSYONU ÜYE ÜYE

BAŞKANI

 

 

Adem İÇLİ Yıldırım ÖZKUL

ÜYE ÜYEKonu: 02.02.2023

Veliköy, Kızılpınar ve G.M.K.P. Mahalleleride gerçekleştirilen Trafo Alalanı Ait Plan Değişikliğine Yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü İnceleme Raporu

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 02.02.2023 tarihinde saat 16:00'de Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU, ve üyeler; Memet KAR ve Mehmet Şahin YILMAZ, Adem İÇLİ ve Yıldırım ÖZKUL’un katılımıyla Belediye Meclisi’nin 01.02.2023 gün ve 3. toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 1. maddesindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.01.2023 tarih 55702 sayılı Veliköy, Kızılpınar ve G.M.K.P. Mahalleleride gerçekleştirilen Trafo Alalanı Ait Plan Değişikliğine Yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü İnceleme Raporu Hk. müzekkeresinin müzakeresi için toplanmıştır.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan değerlendirme raporu 04.01.2023 tarih 328 sayılı yazıyla Çerkezköy Belediyesi’ne iletilmiştir. Söz konusu inceleme raporunda;

- Mer’i Planda Organize Sanayi Bölgesi sınır ve sorumluluk alanında, plan değişikliği yapıldığı tarihteki planda Teknik Altyapı Alanında kalan İlçemiz Veliköy Mahallesi 164 Ada 5 Parsel’de

- Gazimustafakemalpaşa Mahallesi 1288 ada 3 numaralı parselde mer’i imar planlarımızda Ortaöğretim Kampüs Tesis Alanı fonksiyonundaki alanda

- Kızılpınar Gültepe Mahallesi 884 Ada 4 Parselde Ortaöğretim Tesis Alanında

«Trafo Alanı» önerilmesini içeren Çerkezköy Belediye Meclisinin 03/09/2020 tarih ve 71 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/11/2020 tarih ve 1159 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylananan plan değişikliğine yönelik ;Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 11. Maddesi, 24. Maddesinin (3) fıkrası, 26. Maddesinin 1. fıkrası, 2. fıkrası ve 3. fıkrasına ve İmar Kanunun 18. Maddesine aykırı hareket edildiği belirtilmiş olsa da yapılan plan değişikliği artan nüfus yoğunluğunun getirdiği elektrik kullanımına bağlı olarak hasıl olan trafo alanı ihtiyacının giderilmesi amacıyla kamu yararı gözetilmektedir.

Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde; Çerkezköy Veliköy Mahallesi 164 Ada 5 Parsel, G.M.K.P. Mahallesi 1288 Ada 3 Parsel ve Kızılpınar Gültepe Mahallesi 884 Ada 4 Parselde Trafo Yeri Ayrılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne yönelik Çerkezköy Belediye Meclisinin 03/09/2020 tarih ve 71 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/11/2020 tarih ve 1159 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan imar değişikliğinin devamına; karar verilmiş ve tavsiye kararı olarak Meclisimizin onayına sunulmuştur.Gökay KELEŞOĞLU

İMAR KOMİSYONU BAŞKANIMemet KAR

ÜYE

 Mehmet Şahin YILMAZ

ÜYE

Adem İÇLİ

ÜYE

 

Yıldırım ÖZKUL

ÜYEKonu: 02.02.2023

Muhtelif İmar Planları Plan Notları Değişikliği Hk.İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORUBelediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 02.02.2023 tarihinde saat 16:00'de Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU, ve üyeler; Memet KAR ve Mehmet Şahin YILMAZ, Adem İÇLİ ve Yıldırım ÖZKUL’un katılımıyla Belediye Meclisi’nin 01.02.2023 gün ve 3. toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 8. maddesindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.02.2023 tarih 56424 sayılı Muhtelif 1/1000 Ölçekli Mer’i Uygulama İmar Planları Plan Notları Hk. müzekkeresinin müzakeresi için toplanmıştır.

Söz konusu plan değişikliği ile; İlçemiz 1.Etap, 2. Etap, 3. Etap 2 . Kısım, İstasyon Mahallesi(Gümrüküstü) 1/1000 Uygulama İmar Planları Plan Notlarına »AYRIK NİZAM YAPILAŞMA ŞARTLARINA SAHİP, PARSEL ALANI 15.000,00 M2 VE ÜZERİ TİCARET LEJANTLI PARSELLERDE TAKS DEĞERİ İMAR PLANI ÜZERİNDE BELİRTİLMEMİŞ İSE PARSELDE YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİNİN İÇİ TABAN ALANI OLARAK KABUL EDİLİR.

AYRIK NİZAM YAPILAŞMA ŞARTLARINA SAHİP, PARSEL ALANI 15.000,00 M2 VE ÜZERİ TİCARET LEJANTLI PARSELLERDE, PLAN VE II-24 PLAN NOTU İLE GETİRİLEN YAPILAŞMA HÜKÜMLERİ İLE ELDE EDİLEN TOPLAM İNŞAAT ALANI %30 ARTTIRILABİLİR. BU PLAN NOTU KULLANILAN PARSELDE TOPLAM EMSAL DEĞER 1.90’I AŞAMAZ. PLAN VE II-24 PLAN NOTU İLE GETİRİLEN EMSAL DEĞERİ 1.90 VE ÜZERİNDE OLAN PARSELLERDE BU PLAN HÜKMÜ UYGULANMAZ.» maddelerinin eklendiği anlaşılmıştır.Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde, Muhtelif 1/1000 Ölçekli Planları Plan Notu Değişikliği; Gökay KELEŞOĞLU, Memet KAR ve Mehmet Şahin YILMAZ’ın ‹evet’; Adem İÇLİ ve Yıldırım ÖZKUL’un ‹hayır’ oyları doğrultusunda, oy çokluğu ile kabul edilerek meclisimizin onayına sunulmuştur.

Gökay KELEŞOĞLU

İMAR KOMİSYONU BAŞKANIMemet KAR

ÜYE

 Mehmet Şahin YILMAZ

ÜYE

 

Adem İÇLİ

ÜYE

 

 

Yıldırım ÖZKUL

ÜYE