Zabıta Müdürlüğü

Kenan EREZ

Zabıta Müdürü

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

GÖREV ve TANIMI

Zabıta Müdürlüğü, belediye sınırları içerisinde ilçenin düzenini, ilçe halkının sağlık ve huzurunu korumak, Belediye Yetkili organlarının bu amaçla alacakları kararların, emir ve yasakların uygulanmasını sağlamak, belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almak ve işlenen Belediye suçlarını takip etmekle görevli ve yetkili özel bir kolluk kuvvetidir.

ZABITA HİZMETLERİ

 

  • HUZUR VE SUKÜNLA İLGİLİ HİZMETLER
  • TEMİZLİK İLE İLGİLİ HİZMETLER
  • NİZAM - İNTİZAM TEMİNİ İLE İLGİLİ HİZMETLER
  • SAĞLIK VE EMNİYET İLE İLGİLİ YASAKLARIN TAKİBİ
  • DAİMİ VE GEÇİCİ PAZAR YERLERİ İLE İLGİLİ HİZMETLER
  • OTEL, RESTAURANT,.. GİBİ YERLERİN KONTROLÜ
  • GECEKONDU TAKİBİ
  • ZABITA İLE İLGİLİ ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME

 

 

İlan, Reklâm, Tabela ve Afiş Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Çerkezköy Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği

 

Pazar Yerleri Yönetmeliği

Çerkezköy Belediyesi Sınırları İçinde Çalışan Toplu Taşıma Araçları Çalışma ve Hizmet Yönetmeliği

 

Sıhhi Müesseseler

 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İçin İstenen Belgeler

 

 

SIHHİ MÜESSESE BAŞVURU BEYAN FORMU

 

GAYRİ SIHHİ MÜESSESE BAŞVURU BEYAN FORMU

 

İŞYERİ BEYANNAME ALINDI BELGESİ

 

SGK İŞVEREN -ÇALIŞAN FORMU

 

İŞ YERİ AÇILIŞ DİLEKÇESİ

 

İŞ YERİ KAPANIŞ DİLEKÇESİ

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI HUSUSUNDA BEYANNAME 

 

SORUMLU MÜDÜR SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

 

RUHSAT GÜNCELLEMESİNE İLİŞKİN DİLEKÇE

 

MESUL MÜDÜR BEYANNAMESİ

 

RUHSAT DEVRİ YAPILMASINA İLİŞKİN DİLEKCE ÖRNEĞİ

 

 

Zabıta Müdürlüğü E-Posta: zabita@cerkezkoy.bel.tr

Zabıta müdürü E-Posta: kenan.erez@cerkezkoy.bel.tr