KIZILPINAR NAMIK KEMAL MAHALLESİ MALİYE HAZİNESİNE AİT 888 ADA 1 PARSEL VE TESCİL DIŞI ALANA İLİŞKİN 1/1000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ

28 Mart 2024

KIZILPINAR NAMIK KEMAL MAHALLESİ MALİYE HAZİNESİNE AİT 888 ADA 1 PARSEL VE TESCİL DIŞI ALANA İLİŞKİN 1/1000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ

TEKİRDAĞ İLİ ÇERKEZKÖY İLÇESİ, KIZILPINAR NAMIK KEMAL MAHALLESİ MALİYE HAZİNESİNE AİT 888 ADA 1 PARSEL VE TESCİL DIŞI ALANA İLİŞKİN 1/1000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ

 

Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 888 ada 1 parsel ve tescil dışı alana ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2024 tarih ve 454 sayılı kararıyla, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2024 tarih ve 455 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği paftası ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.03.2024 tarihinden itibaren bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkartılmıştır.

 

İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ VE ONAYLARI

                                                                            ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

DİĞER DUYURULAR