İSTASYON MAHALLESİ GÜMRÜKÜSTÜ MEVKİİ İMAR UYGULAMASI

13 Mart 2024

İSTASYON MAHALLESİ GÜMRÜKÜSTÜ MEVKİİ İMAR UYGULAMASI

TEKİRDAĞ İLİ  ÇERKEZKÖY İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ GÜMRÜKÜSTÜ MEVKİİ İMAR UYGULAMASI

İlçemiz, İstasyon Mahallesi Gümrük Üstü mevkii ne ilişkin 245 hektarlık alanda, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesine istinaden hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri yine aynı kanunun 19. maddesi ve Arazi ve Arsa Düzenlenmeleri Hakkında Yönetmelik gereği, Çerkezköy Belediye Başkanlığının 05.12.2023 tarih ve 893 sayılı Encümen Kararı ile 27.02.2024 tarih ve 160 sayılı  Encümen Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığının 29.02.2024 tarih ve 281 sayılı Encümen kararıyla onaylanarak, 13.03.2024-13.04.2024 tarihleri arasında 1 ay süre ile Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.

Malik, hissedar ve ilgililerine ilanen duyurulur.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DİĞER DUYURULAR