İSTASYON MAHALLESİ 1/1000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ

28 Mart 2024

İSTASYON MAHALLESİ 1/1000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ

TEKİRDAĞ İLİ ÇERKEZKÖY İLÇESİ, İSTASYON MAHALLESİ  MALİYE HAZİNESİNE AİT 99 ADA 3 PARSEL, 100 ADA 3 PARSEL İLE TESCİL DIŞI ALANA İLİŞKİN 1/1000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ

 

Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, İstasyon Mahallesi Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 99 ada 3 parsel, 100 ada 3 parsel ve tescil dışı alana ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2024 tarih ve 447 sayılı kararıyla, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2024 tarih ve 448 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği paftası ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.03.2024 tarihinden itibaren bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkartılmıştır.

https://www.tekirdag.bel.tr/imar_plan_tadilat/PT-8195

İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ VE ONAYLARI

                                                                            ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DİĞER DUYURULAR