İHALE İLANI ÜÇ (3) ADET BÜFE KİRAYA VERİLECEK

1 Mart 2024

İHALE İLANI ÜÇ (3) ADET BÜFE KİRAYA VERİLECEK

İ       L       A      N

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Aşağıda özellikleri belirtilen Belediyemiz mülkiyetindeki / tasarrufu altındaki taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre, Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile üç (3) yıllığına 12.03.2024 Salı günü belirtilen saatlerde kiraya verilecektir.
 2. İhaleler Belediyemiz Encümen odasında, aşağıda belirtilen tarihlerde ve saatlerde yapılacaktır.

 

Adres

Aylık Tahmin Edilen Kira Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

İhale Tarihi

İhale Saati

Çerkezköy İlçesi Fevzi Paşa Mah. Hayri Batur Cad. ile Çare ve Palandöken Sokağın Kesiştiği Noktada Küçük Sanayi Sitesi Park Alanı içinde 49 m² Büfe

8.500,00 TL
+
 KDV

9.180,00 TL

12.03.2024

13:45

Çerkezköy İlçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Mah. Kuru Sk. ile Tezgel Sk. arasında kalan Kuru Sokak Park Alanı içinde 68 m² Büfe

8.500,00 TL
+
KDV

9.180,00 TL

12.03.2024

13:50

Çerkezköy İlçesi Gazi Osman Paşa Mah. Başarır Sk. ile Kamburoğlu Sk. arasında kalan Yunus Emre Park Alanı içindeki 71 m² Büfe

9.500,00 TL
+
KDV

10.260,00 TL

12.03.2024

13:55

 

 1. İhaleye ait şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.200,00 TL karşılığında temin edilir.
 2. Muhammen satış bedeli 26.02.2024 tarihli kıymet takdir komisyonunca ile her taşınmaz için ayrı ayrı belirlenmiş olup, Geçici teminat tahmin edilen toplam kira bedelinin (%3) nispetindedir
 3. İstekliler İhaleye katılmak için ihale tarihlerinden bir gün önce 11.03.2024 saat 12:00’ ye kadar, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. (İstenen belgeler Kanun, yönetmelik, yönerge v.s. belirtilen süre içerisinde temin edilmesi gerekmekte olup, belgelerin aslı veya noterden tasdikli olması ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belgenin aslı olması gerekmektedir.

 

 • Başvuru dilekçesi
 • Gerçek kişilerden: Kanuni ikametgâh belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopisi.
 • Tüzel kişilerden: Tebligat için adres beyanı
 • Vekâleten gireceklerden vekâletname.
 • Ortak girişim halinde ortaklık beyanı
 • Tüzel kişi adına giriyorsa Yetki belgesi veya imza sirküsü.
 • Geçici teminatın yatırıldığına dair tahsilat makbuzu.
 • Çerkezköy Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair belge.
 • Şartname alındı makbuzu.(1.200.00 TL)
 • İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) İmzalı İhale şartnamesi

 

 1. İhaleyi kazanan istekli ihalenin onaylanmasından itibaren 2886 sayılı D.İ.K.’nun 57. maddesi gereğince 15 gün içinde kesin teminatı yatırıp, sözleşme imzalayarak kira bedelini ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uymadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.
 2. İhaleyi kazanan istekli sözleşme öncesi, toplam kira bedeli üzerinden %6 kesin teminat yatırır. Kira bitiminde Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi sunması halinde kesin teminat bedeli iade edilir.
 3. İhale komisyonu, 2886 Sayılı Kanunun 29. Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

                                                                                                                             İLAN OLUNUR

DİĞER DUYURULAR