2019 DÖNEMİNİN 04/11/2019 GÜNLÜ 17.TOPLANTININ 1.BİLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ (20-11-2019)

T.C.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Karar Tarihi:04.11.2019

Meclis Toplantı Nosu:17

Gündem Yılı :2019

Gündem No:/Sıra No 1,2,3,4,5,6,7,8,9

 

Karar Numarası:100,101,102,103,104,

105,106,107,108

Birleşim:01

Oturum :1

Belediye Başkanı :Vahap AKAY

Üyeler :Nedim YILANCI,Bulut BECERİK,Memet Henifi KARATAŞ,Cengiz MEMİŞ,Gökay KELEŞOĞLU,Nihat MISTIK,Erdal ZENGİN,Enver BAYRAM,Taner BAHAR,Beytullah ÇOŞKUN,Serdar ÜRKMEZ,İbrahim ÇEKÇİ, Mehmet Şahin YILMAZ, DilekKÖKSAL, Kemal BUZKUŞ,Memet KAR,Cevcet AYKAÇ,Koray ÖNSEL,Sait YAZI,Adem İÇLİ,Neziha TEMÜR,Hüseyin KARACA,İrfan AK,ErkanZÜMBÜL,Mikail ÇELİK,Ömer GÜNER,Ahmet YILDIZ,Habip ÇELİK,Mahmut GÖÇMEZ,Mehmet Han ATBAŞI,Fatma ESEN

Belediye Meclisinin 04.10.2019 tarih ve 17 sayılı meclis toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen konular.

 

 

 

TOPLANTIYA KATILANLAR

 

Belediye Başkanı :Vahap AKAY

Üyeler : Nedim YILANCI,Bulut BECERİK, Memet Henifi KARATAŞ, Cengiz MEMİŞ, Gökay KELEŞOĞLU, Nihat MISTIK, Erdal ZENGİN, Enver BAYRAM, Taner BAHAR,Beytullah ÇOŞKUN, Serdar ÜRKMEZ, İbrahim ÇEKÇİ,Mehmet Şahin YILMAZ, Dilek KÖKSAL,Kemal BUZKUŞ, Memet KAR, Cevcet AYKAÇ, Sait YAZI, Adem İÇLİ, Neziha TEMÜR, Hüseyin KARACA, İrfan AK, Erkan ZÜMBÜL, Mikail ÇELİK, Ömer GÜNER ,Ahmet YILDIZ, Habip ÇELİK, Mahmut GÖÇMEZ, Mehmet Han ATBAŞI, Fatma ESEN

 

TOPLANTIYA KATILMAYANLAR

 

Koray ÖNSEL

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2019 /KASIM ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis salonunda 01.11.2019 Pazartesi günü saat:15.00 ‘da toplanmış olup, toplantı esnasında sükûnetin bozulması nedeniyle Belediye meclis toplantısında görüşmelere devam edilemeyeceğinin anlaşılmasından dolayı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 12.maddesine istinaden bir sonraki birleşimin Çerkezköy Belediyesi Meclis salonunda 04.11.2019 Pazartesi günü saat:15.00 ‘da toplanacak olup gündeme kalınan yerden devam edileceğinden Belediye meclisi Çerkezköy Belediyesi Meclis salonunda 04.11.2019 Pazartesi günü saat 15.00 Belediye Başkanı Vahap AKAY Başkanlığında; Nedim YILANCI,Bulut BECERİK, Memet Henifi KARATAŞ, Cengiz MEMİŞ, Gökay KELEŞOĞLU, Nihat MISTIK, Erdal ZENGİN, Enver BAYRAM, Taner BAHAR,Beytullah ÇOŞKUN, Serdar ÜRKMEZ, İbrahim ÇEKÇİ,Mehmet Şahin YILMAZ, Dilek KÖKSAL,Kemal BUZKUŞ, Memet KAR, Cevcet AYKAÇ, Sait YAZI, Adem İÇLİ, Neziha TEMÜR, Hüseyin KARACA, İrfan AK, Erkan ZÜMBÜL, Mikail ÇELİK, Ömer GÜNER ,Ahmet YILDIZ, Habip ÇELİK, Mahmut GÖÇMEZ, Mehmet Han ATBAŞI, Fatma ESEN

2019 toplantı döneminin 17. Toplantısının 1. Birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplanıldı.

Belediye Başkanı Vahap AKAY; yoklamanın yapıldığını, bu toplantıya Meclis üyelerimizden Koray ÖNSEL’in kendisini telefonla aradığını, meclis toplantısına katılamayacağını mazeretli izinli sayılmasını teklif etti. Başkanın teklifi meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

Bunun dışındaki tüm meclis üyelerinin meclis toplantısında olduğu görüldü.

 

Üye çoğunluğunun sağlandığı tespit edildi.

 

 

 

Belediye Başkanı Vahap AKAY;Bir önceki Meclis Tutanaklarını oya sunduğunu izah etti.Bir önceki Meclis Tutanakları Oy Birliği ile kabul edildi.

 

Belediye Başkanı Vahap AKAY; Gündem gereği gündemin aşağıda belirtildiği şekilde sırasıyla görüşülmesine MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildiğini açıkladı. Sırasıyla gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

GÜNDEM :

  1. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.10.2019 gün ve 1318 sayılı Belediye Hissesi hk.müzekkeresinin müzakeresi.

  2. Belediye Meclisinin 07.10.2019 günlü meclis toplantısında İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.09.2019 gün ve 15 sayılı Pergola Pergolalar (gölgelik) hk. müzekkeresinin görüşülmesi.

  3. Çerkezköy Ehli Beyt Derneği Başkanı Sinan BOZTEPE’nin Belediye Başkanlığına vermiş olduğu 03.10.2019 gün ve bila sayılı Sokak İsim Değişikliği Talebi hak. dilekçesinin müzakeresi.

  4. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 25.10.2019 gün ve 49 sayılı 3.etap 2.kısım Revizyon uygulama İmar Planı hk.müzekkeresinin müzakeresi.

  5. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 25.10.2019 gün ve 50 sayılı muhtelif imar planları plan notları değişikliği hk.müzekkeresinin müzakeresi.

  6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.10.2019 gün ve 27 sayılı konut dışı hizmetlere yönelik yapı ruhsatı düzenlenmesi hk.müzekkeresinin müzakeresi.

  7. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 25.10.2019 tarih 51 sayılı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün Yönetmeliğinin tanzim edilmesi hk. müzekkeresinin müzakeresi.

  8. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 25.10.2019 gün ve 3215 sayılı Müzekkeresinin ekindeki (II) Sayılı Cetvelde belirtildiği şekilde Belediyemizde münhal bulunan 1 adet kadroda iptal ihdas işlemi yapılması hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.

  9. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.10.2019 gün ve 28 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Yönetmeliğinin yeniden düzenlenerek tanzim edilmesi hk. müzekkeresinin müzakeresi.

 

KARAR NOSU: 100 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.10.2019 gün ve 1318 sayılı Belediye Hissesi hk.müzekkeresinin İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU’na havale edilerek, konunun bundan sonraki meclis toplantısında görüşülmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NOSU: 101 - Bu konu bir önceki meclis toplantısında imar ve bayındırlık komisyonunda görüşülmüş olup, imar ve bayındırlık komisyon raporu göz önünde bulundurularak, çalışmaların devam edilmesi ve konunun daha sonraki meclis toplantılarında görüşülerek karara bağlanmasına meclisimizce oy birliği ile karar verilmiş idi. Yine İmar ve Bayındırlık Komisyonu çalışmalarının devamına konunun imar ve bayındırlık komisyonunda görüşülmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NOSU: 102 - Çerkezköy Ehli Beyt Derneği Başkanı Sinan BOZTEPE’nin Belediye Başkanlığına vermiş olduğu 03.10.2019 gün ve bila sayılı Sokak İsim Değişikliği Talebi hak. dilekçesinin İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU’na havale edilerek, konunun bundan sonraki meclis toplantısında görüşülmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NOSU: 103 - Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 25.10.2019 gün ve 49 sayılı 3.etap 2.kısım Revizyon uygulama İmar Planı hk.müzekkeresinin İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU’na havale edilerek, konunun bundan sonraki meclis toplantısında görüşülmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NOSU: 104 - Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 25.10.2019 gün ve 50 sayılı muhtelif imar planları plan notları değişikliği hk.müzekkeresinin İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU’na havale edilerek, konunun bundan sonraki meclis toplantısında görüşülmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NOSU: 105 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.10.2019 gün ve 27 sayılı konut dışı hizmetlere yönelik yapı ruhsatı düzenlenmesi hk.müzekkeresinin İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU’na havale edilerek, konunun bundan sonraki meclis toplantısında görüşülmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NOSU: 106 - Gündemin 8.maddesinde iptal edilecek olan plan ve proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları gündemin 9.maddesindeki yönetmelikte düzenleneceğinden, söz konusu gündemin 7.maddesinin bu maddenin gündemden çıkartılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NOSU: 107-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 25.10.2019 gün ve 3215 sayılı Müzekkeresinin ekindeki Meclis Kararında (II) Sayılı Cetvelde belirtildiği şekilde Belediyemizde münhal bulunan 1 adet PLAN VE PROJE MÜDÜRÜ kadrosunun iptal edilerek, yerine G.İ.H.S. 1 dereceli BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ kadrosunun ihdas edilmesine, Belediye Başkanı Vahap AKAY,Nedim YILANCI,Bulut BECERİK, Memet Henifi KARATAŞ, Cengiz MEMİŞ, Gökay KELEŞOĞLU, Nihat MISTIK, Erdal ZENGİN, Enver BAYRAM, Taner BAHAR,Beytullah ÇOŞKUN, Serdar ÜRKMEZ, İbrahim ÇEKÇİ,Mehmet Şahin YILMAZ, Dilek KÖKSAL,Kemal BUZKUŞ, Memet KAR, Cevcet AYKAÇ, evet dediği Sait YAZI, Adem İÇLİ, Neziha TEMÜR, Hüseyin KARACA, İrfan AK, Erkan ZÜMBÜL, Mikail ÇELİK, Ömer GÜNER ,Ahmet YILDIZ, Habip ÇELİK, Mahmut GÖÇMEZ, Mehmet Han ATBAŞI, Fatma ESEN’in hayır dediği tespit edildiğinden; ; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 25.10.2019 gün ve 3215 sayılı Müzekkeresinin ekindeki Meclis Kararında (II) Sayılı Cetvelde belirtildiği şekilde Belediyemizde münhal bulunan 1 adet PLAN VE PROJE MÜDÜRÜ kadrosunun iptal edilerek, yerine G.İ.H.S. 1 dereceli BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ kadrosunun ihdas edilmesine, MECLİSİMİZCE oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR NOSU: 108 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.10.2019 gün ve 28 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Yönetmeliğinin yeniden düzenlenerek tanzim edilmesi hk. müzekkeresinin İMAR VE BAYINDIRLIK Komisyonu havale edilerek, konunun bundan sonraki meclis toplantısında görüşülmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

Bu günkü Meclis gündeminin tüm maddelerinin yukarıda belirtildiği şekilde görüşüldüğünü izahla; Meclis üyelerine bu toplantı içinde göstermiş oldukları çaba ve çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, alınan kararların Hayırlı ve Uğurlu olması temennisiyle, bu günkü Meclis Gündeminde görüşülecek başka madde olmadığından, bu günkü Meclis Oturumuna son verilerek, İmar Ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen konuların görüşülmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine istinaden Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısının 06.11.2019 Çarşamba günü saat 15,00’de devam edilmesine MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildi. KAPANDI 04.11.2019 saat:16.00

 

Vahap AKAY             Dilek KÖKSAL                Cevcet AYKAÇ

Belediye Başkanı            Katip                                Katip

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP