1661 Ada 1 Parsel Uygulama İmar Planı Değişikliği (28-05-2021)

ÇERKEZKÖY İSTASYON  MAHALLESİ 1661 ADA 1 PARSEL VE GÜNEYİNDEKİ TESCİLSİZ ALAN İLE 1624 ADA 2 PARSELİN GÜNEYİNDEKİ TESCİLSİZ ALANA AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

 

 

            Çerkezköy İstasyon mahallesi 1661 ada 1 parsel ve güneyindeki tescilsiz alan ile 1624 ada 2 parselin güneyindeki tescilsiz alana  ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden Çerkezköy Belediye Meclisinin 04.02.2021 tarih 2021/36 sayılı Belediye Meclis Kararıyla ve Büyükşehir Belediye Kanununun 7(b) ve 14. Maddelerine istinaden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2021 ve 820 sayılı kararı ile onaylanarak, 28.05.2021-28.06.2021 tarihleri arasında 1 ay süre ile Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.

          Malik, hissedar ve ilgililerine ilanen duyurulur.

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP