UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ (10-11-2017)

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Plan ve Proje Müdürlüğü

İ L A N

İlçemiz İstasyon Mahallesi 1590 ada 3 parsel ve 1591 ada 3 ve 6 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden Çerkezköy Belediye Meclisinin 06/07/2017 tarih 2017/112 sayılı Belediye Meclis Kararıyla ve Büyükşehir Belediye Kanununun 7(b) ve 14. Maddelerine istinaden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/10/2017 ve 1109 sayılı kararı ile onaylanarak, 07.11.2017 - 07.12.2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.

Malik, hissedar ve ilgililerine ilanen duyurulur.

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP