TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DUYURU (11-10-2019)

D U Y U R U

T.C.
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğü

11/09/2019 tarih ve 770 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararında; Tekirdağ ili 6360 sayılı yasa
ile Büyükşehir olmuş ve 30.03.2014 tarihi itibari ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi kurulmuştur. İş bu tarihten
sonra 180 gün çekme süresi içerisinde veya 2 yıl üst üste çalışma izin belgesi almadığı gerekçesi ile plakası iptal
olanlar ve iptal edilmesi gereken hak sahiplerinin Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğüne aşağıda belirtilen
şartlar yerine getirmek koşuluyla başvuranlara (hakkı iptal edilen taşımacılara yeni seriden) plakaları verilir.
a) 60 gün içerisinde mevzuata uygun araç ile İliçi Yetki Belgesi ve Güzergah İzin Belgesi veya Çalışma
İzin Belgesi, Güzergah İzin Belgesi ve Özel İzin Belgesi ücretlerini yatırarak alması ayrıca; Kırsal özellikli (köy
ve beldeden mahalleye dönüşen) mahallelerde çalışan M Plaka araçlar için 10.000 TL, Kent merkezleri ve
İlçeler arasında çalışan M Plaka araçlar için 20.000 TL plaka kullanım izin bedelini yatırması gerekir.
b) Mevzuata uygun T plaka araç için 20.000TL plaka kullanım izin bedelini yatırması gerekir.
c) Mevzuata uygun J Plaka araç için 15.000 TL plaka kullanım izin bedelini yatırması gerekir.
d) Mevzuata uygun S Plaka araç için 10.000 TL plaka kullanım izin bedelini yatırması gerekir.
e) Hakları iptal edilenler, haklarının sona erdiği gün itibariyle hak sahibi olanların; üzerine tescil edilir
ve 5 yıl boyunca (veraset yolu ile intikaller hariç) plakalarını başka bir kişiye devredilemez.
180 gün çekme süresi içerisinde veya 2 yıl üst üste çalışma izin belgesi almadığı gerekçesi ile plakası
iptal edilmesi gereken hak sahipleri yukarıdaki belirtilen süre içerisinde müracaat etmemeleri durumunda
taşımacılık hakları sonlandırılmak üzere UKOME Kuruluna sunulur.” hükmü kabul edilmiştir.

Söz konusu Meclis Kararı 23/09/2019 tarihinde ilçenizde yerel gazetede yayınlanarak yürürlüğe
girmiş ve 60 günlük süreç başlamıştır. 22/11/2019 mesai bitiminden sonra başvurular kabul edilmeyecektir.

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP