Meclis Gündemi

İLAN

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Meclis toplantısının genelgede belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, gerekli tedbirlerin alınarak yapılması Kaymakamlık Makamının 24.09.20201 gün ve 2114 sayılı yazısı ile de  uygun değerlendirildiğinden, 01.10.2021   Cuma günü saat:15.00 ‘te Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezinde (İstasyon Mah.  Ahenk Sk. No:2 Çerkezköy-otogarYanında) 01.10.2021 Cuma günü saat:15.00 ‘da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan toplanacaktır.       

 

                               İlgililerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

               

                                    ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI        

                                                                                            

 

  • Açılış ve yoklama. 

GÜNDEM        :

 

1- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 21.09.2021 gün ve 59 sayılı Performans Programı Hakkındaki  Müzekkeresinin Müzakeresi.

2- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 21.09.2021 gün ve 60 sayılı 2022 Mali Yılı Gelir Tarifesi Hakkındaki Müzekkeresinin Müzakeresi.

3-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 21.09.2021 gün ve 58 sayılı 2022 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi Hakkındaki Müzekkeresinin Müzakeresi.

4- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 21.09.2021 gün ve 57  sayılı 2022 Mali Yılında Uhdelerinde Resmi Görev bulunmayanlara verilecek ücretin tespiti hk. müzekkeresinin müzakeresi .

5-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 21.09.2021 gün ve 56 sayılı 2022 Mali Yılında Zabıta Personelinin Fazla Çalışma Mesai Ücretinin tespiti hk. müzekkeresinin müzakeresi.

6- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 22.09.2021 gün ve 55  sayılı  Ek Bütçe hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi .

7-Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının 22.09.2021  gün ve 652 sayılı 5 asil ve 5 yedek Müteşebbis heyet üye seçimi hakkındaki yazılarının müzakeresi.

8-Çerkezköy Belediyesi Personel Anonim Şirketi’nin 23.09.2021 gün ve 2021/261 sayılı olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hk.yazılarının müzakeresi.

9-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.09.2021 gün ve 90 sayılı Tahsis hk. müzekkeresinin müzakeresi.

10-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.09.2021 gün ve 91 sayılı Belediye Hissesi Hk. müzekkeresinin müzakeresi.

11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.09.2021 gün ve 92 sayılı Devir Talebi hk.müzekkeresinin müzakeresi.

12- Emlak ve istimlak Müdürlüğü’nün 27.09.2021 gün ve 93 sayılı Belediye hissesinin bedelinin  hisse sahibi/sahipleri tarafından Belediyemize ödenmesine ilişkin ödeme koşullarının yeniden belirlenmesi hk. müzekkeresinin müzakeresi.