2019 Yılı Çevre Temizlik Tarifesi

2019 YILI ÇEVRE TEMİZLİK RAYİÇ BEDELLE

TEBLİĞ
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 51)

 Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları % artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51)