PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU (05-05-2017)

İLAN

İlçemiz, G.M.K.P. Mahallesi 317 ada 1 parsel, 318 ada 1 ve 4 nolu parsellere ait 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesine istinaden hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri yine aynı kanunun 19. maddesi ve İmar Kanununun 18 İnci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 39. maddesi gereği, Çerkezköy Belediye Başkanlığının 09.03.2017 tarih ve 2017/111 sayılı Encümen Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığının 06/04/2017 ve 876 sayılı Encümen kararı ile onaylanarak, 05/05/2017 - 05/06/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.

Malik, hissedar ve ilgililerine ilanen duyurulur.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP