NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI (12-04-2019)

   

 

Çerkezköy Belediye Meclisi Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nın ilk oturumu Belediye Başkanımız Vahap Akay Başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda saat 14:00'da yeni seçilen Belediye Meclis Üyelerimizle birlikte gerçekleştirilecek.                                                                               

 

 

 

 

 

 

                                                                                           T.C.
                                                       ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesinde; Belediye meclisi ,seçim sonuçlarının ilanını takip eden beşinci gün Belediye Başkanının Başkanlığında kendiliğinden toplanır. Hükmü uyarınca; Belediye Meclisi 16.04.2019 Salı günü saat: 14.00 da Belediye Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan toplanacaktır.

 

İlgililerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

- En genç 2 üyenin katip olarak divana davet edilmesi

- Açılış ve yoklama.

- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

GÜNDEM :

 1. Meclis Birinci Başkan Vekili ve Meclis İkinci Başkan Vekili seçimi.

 2. Divan Katipliği Seçimi.

 3. Encümen Üyeleri Seçimi.

 4. İmar ve Bayındırlık Komisyon Üyeleri Seçimi.

 5. Plan ve Bütçe Komisyon Üyeleri Seçimi.

 6. Tarife Komisyon Üyeleri Seçimi.

 7. Birlik Tüzüğünün 13 üncü maddesi gereğince; bir sonraki Mahalli İdareler Genel Seçimine kadar Belediyemizi Marmara Belediyeler Birliğinde temsil etmek üzere Başkan (Doğal Üye) haricinde 1 asil ve 1 yedek üye seçimi.

 8. Birlik Tüzüğünün 7 nci maddesi gereğince; bir sonraki Mahalli İdareler Genel Seçimlerine kadar Belediyemizi TRAKYAKENT Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliğinde temsil etmek üzere Başkan (Doğal Üye) haricinde 2 asil ve 1 yedek üye seçimi.

 9. Birlik Tüzüğünün 7 nci maddesi gereğince; bir sonraki Mahalli İdareler Genel Seçimlerine kadar Belediyemizi Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliğinde temsil etmek üzere Başkan (Doğal Üye) haricinde 4 asil ve 2 yedek üye seçimi.

 10. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi gereğince; Belediye Meclis Toplantısının sesli veya görüntülü cihazlarla kayıt altına alınmasının karara bağlanması.

 11. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32 nci maddesi gereğince Meclis Başkan ve üyelerinin huzur hakkı ücretinin tespit edilmesi hususunun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması.

 12. Çerkezköy Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ nün 05.04.2019 gün ve 1130782 sayılı Çiftçi Malları Koruma Meclisine Üye Seçiminin müzakeresi.

 13. Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’ nın 02.04.2019 gün ve 2019/136 sayılı Çerkezköy Belediyesini temsilen Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde görev almak üzere 5 asil 5 yedek üyenin bildirilmesi hk.yazılarının müzakeresi.

 14. Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın 04.04.2019 gün ve 338 sayılı Çerkezköy Belediyesini temsilen Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde görev almak üzere 5 asil 5 yedek üyenin bildirilmesi hk.yazılarının müzakeresi.

 15. 6183 Sayılı Kanunun 90.maddesi gereğince 1 adet meclis üyesinin aynı kanunun 91.maddesi gereğince satışa çıkarılacak gayrimenkul için seçilmesi.

 16. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 12.04.2019 gün ve 14373471/1177 sayılı Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.

 17. Denetim Komisyon Raporunun Sunulması.

 18. Çerkezköy Belediye Başkanlığı’ nın 2018 yılı Faaliyet Raporunun Belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP