MECLİS TOPLANTISI (26-06-2020)

                                                                             T.C.

                                             ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Meclis gündemindeki ilgi sayılı yazılar doğrultusunda, Meclis toplantılarının ertelenmesi dolayısıyla Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantıları gerçekleştirilemediğinden, ertelenen aylara ait toplantılar  ile Temmuz ayı meclis toplantısının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Çerkezköy Belediyesi Veliköy Düğün salonunda 01.07.2020 Çarşamba günü saat:15.00 ‘da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan toplanacaktır.

 

İlgililerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.        

                                                                                                                          

Açılış ve Yoklama

   GÜNDEM        :

 1. Çerkezköy Belediye Başkanlığının 2019 yılı Faaliyet Raporunun Sunulması.
 2. Denetim Komisyon Raporunun Sunulması.
 3. Tarife Komisyon Üyeleri Seçimi.
 4. Plan ve Bütçe Komisyon Üyeleri Seçimi.
 5. İmar ve Bayındırlık Komisyon Üyeleri Seçimi.
 6. Encümen Üyeleri Seçimi.
 7. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 20.04.2020 gün ve 12 sayılı Belediye Başkanlığı’mızın 2019 Mali Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesabının görüşülmesi hk. müzekkeresinin müzakeresi.
 8. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 11.06.2020 gün ve 21 sayılı Norm Kadro ihdası,1 adet Boş kadroda iptal ihdas ve Sözleşmeli Personellerinin çalıştırılması Hakkındaki Müzekkeresinin müzakeresi.
 9.  Belediye Meclisinin 06.03.2020 gün ve 2020/41 sayılı kararında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.09.2019 gün ve 15 sayılı pergolalar (gölgelik) hk. müzekkeresi İmar ve Bayındırlık komisyonunda görüşülmüş olup, İmar ve bayındırlık komisyonunca çalışmaların devam edilmesi kararı alındığından bu konunun Belediye meclisinde görüşülmesinin müzakeresi.
 10. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 15.06.2020 gün ve 69 sayılı Yönetmelik Hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.
 11. Makine İkmal  Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nün 15.06.2020 gün ve 263 sayılı Görev ve Çalışma Yönetmeliği Güncellenmesi hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.

Emlak ve istimlak Müdürlüğü’nün 23.06.2020 gün ve 22 sayılı Belediye Hissesi Hakkındaki Müzekkeresinin Müzakeresi.

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP