MART AYI MECLİS GÜNDEMİ (23-02-2017)

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2017/MART ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Kızılpınar Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda 01.03.2017 Çarşamba günü saat 15.00 de aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan toplanacaktır.

 

GÜNDEM        :

1- Çerkezköy İlçesi sınırları içerisinde muhtelif parsellerdeki Belediye Hisselerinin satışının müzakeresi

2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 23.01.2017 gün ve 98 sayılı Kira Bedelinin belirlenmesi hk. müzekkeresinin karara bağlanması .

3-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün İlçemiz İstasyon Mahallesi 1593 ada 1 parsele ait uygulama imar planı değişikliği hk. 20.02.2017 tarih 33 sayılı Müzekkeresinin müzakeresi.

4-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün Kızılpınar Revizyon Uygulama İmar Planı ve Veliköy Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notları değişikliği hk. 20.02.2017 tarih 34 sayılı Müzekkeresinin müzakeresi.

5-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün Veliköy Sanayi Uygulama İmar Planı Plan Notları ve Çerkezköy 6. Etap Uygulama İmar Planı Plan Notları değişikliği hk. 20.02.2017 tarih 35 sayılı Müzekkeresinin müzakeresi.

6-Halil İbrahim ERKAN’ın 23.01.2017 tarih bila sayılı İlçemiz İstasyon Mahallesi 1577 ada 3 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. Dilekçesinin müzakeresi.

7- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 10.02.2017 gün ve 08 sayılı Belediye Meclis üyelerinden Enver BAYRAM’ın Başkan Yardımcısı Kadrosuna görevlendirilmesinin Meclisin Bilgisine sunulması  ile  Başkan yardımcısı olarak görevlendirilen bu kişinin aylık ödeneğinin belirlenmesi hk. müzekkeresinin müzakeresi.

8-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 21.02.2017 günlü  6301 sayılı  Öğle Dinlenmesi Kanununun 1.maddesinde “Nüfusu on bin ve daha fazla olan şehir ve kasabalardakı fabrika, imalathane, mağaza,dükkan,yazıhane,büro ve bunların benzerleriyle bilümum ticari ve sınai müesseselerde çalıştırılan işçilere ve diğer müstahdemlere bir saatten aşağı olmamak üzere öğle dinlenmesi verilmesi mecburidir.”denilmekterdir.Kanunun yine aynı 1.maddesinde “Dinlenme devresinin başlama ve bitirme saatleri,mevsimlere göre, o mahallin Belediye Meclisi tarafından tesbit ve ilan olunur.” hükmü göz önünde bulundurularak, Çerkezköy Belediyesi sorumluluk sınırları içerisinde Öğle tatili sürelerinin belirlenmesi hk. müzekkeresinin müzakeresi.

9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 21.02.2017 gün ve 241 sayılı Kızılpınar mahallesi 115 ada 1 parsel nolu Belediye hizmet binasının belediyemiz adına bedelsiz devredilmesi hk.müzekkeresinin müzakeresi.

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP