Mali Hizmetler Müdürlüğü

GÖREVLERİ

Hesap İşleri Müdürlüğü, belediye'nin vergi, resim, harçları ile çeşitli gelirlerin tahakkukunu ve

tahsilini muhasebeleştirerek, belediye bütçesini hazırlar, bütçe ile ilgili gerekli ödemeleri yapar.

FAALİYETLERİ

  • Belediye Bütçesi'ni hazırlamak,

  • Bütçe Kesin Hesabı hazırlamak, 

  • Sayıştay'a, Yönetim Dönemi Hesabı cetvellerini hazırlamak,

  • Belediye yatırım programı çalışmaları, 

  • Belediye finans işlemlerinin koordinasyonu, 

  • Personel özlük haklarına ilişkin maaş ve ücretleri ödemek, 

  • Asker ailesi yardımı yapmak, 

  • Çeşitli mal ve hizmet alımlarına ilişkin yapılan giderleri ödemek. 

Formu doldurup imzalayıp yazi.isleri@cerkezkoy.bel.tr adresine mail göndermeniz gerekmektedir.

 


                                                         

                            

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP