İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

N.Esra HASANOĞLU

İmar ve Şehircilik Müdürü

Telefon

(282) 726 50 19 - 141-149

 

 

GÖREVLERİ

İmar Müdürlüğü, imar durumu almış parsellerin projelerini onaylamak, ruhsat, yapı kullanma izin belgesi vermek,

kaçak ve ruhsata aykırı yapılarla ilgili yasal işlem yapmakla yükümlüdür.

 

FAALİYETLERİ

- İmar durumuna uygun hazırlanan mimari ve statik projelerin, kontrolünü yapmak ve onaylamak,

- İnşaat izin belgesi ( ruhsat ), yıkım izni, tadilat ruhsatları, basit onarım izinleri vermek, projesine uygun yapılmasını

  sağlamak, kaçak ya da projesine aykırı yapılan inşaatlara, yasal işlem yapmak.

- İnşaatların yapım aşamasında, çevre güvenliğini almalarını sağlamak, metruk binalarla ilgili yasal işlem yapmak.

- Projesine uygun tamamlanan yapılara yapı kullanma izin belgesi ( iskan ) vermek.

- Proje ve diğer evrakların, suret tastiklerini yapmak, kat irtifak listelerini onaylamak.

 • İmar Kanunu 15. 16. Ve 18 madde uygulamalarını yapmak ve kontrol etmek

 • Arazi ve aplikasyon işlerini yapmak

 • Belediyeye ait taşınmazların takas işlemlerini yapmak

 • Kamulaştırma işlemlerini yapmak

 • Harita ve tetkik çalışmaları hazırlamak

 • İmar durumu hazırlamak. (inşaata esas olmak üzere)

 • İmar planı hazırlamak ve/veya hazırlatmak

 • İmar planı değişikliği yapmak ve/veya kontrol etmek

 • İmar planı askı sürecini kontrol etmek itirazları toplamak

 • İmara açılan yerlerin tapularını dağıtmak

 • Proje üretmek ve geliştirmek

ASANSÖR AVAN PROJE VE ASANSÖR AVAN PROJE İLE İLGİLİ DİĞER PROJELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP