Gelir Servisi Şefliği

Saniye TANGALOĞLU

Görev

Gelir Servisi

Telefon

(282) 726 50 19-195

GÖREVLERİ

Gelir Servisi Şefliği, belediyenin tüm gelirlerinin tesbit, takip, tahakkuk ve tahsil edildiği birimdir. 

Belediye gelirleri 4 ana grupta toplanır.

1- Öz gelirler 
2- Borçlanmalar, cezalar ve diğer gelirler

 

1- ÖZ GELİRLER

Öz gelirler 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasası ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Yasasına dayanır. 2464 sayılı kanunla;

 

 

1.1 Bizzat mükelleflerin beyanı veya ilgili kurumun tespiti ile en çok kullanılan gelir türleri;

 • Çevre Temizlik Vergisi

 • İlan ve Reklam Vergisi

 • Eğlence Vergisi

 • Yangın Sigorta Vergisi

 • İşgal Harcı

 • Sağlık Belgesi Harcı

 • Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı

 • Bina İnşaat Harcı

 • Kayıt Suret Harcı

 • Muayene Ruhsat Rapor Harcı 

 • İmar Harcları

 • İşyeri Açma İzni Harcı

 • Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı

 • Yol Harcamalarına Katılma Payı

1.2 Aracı kurumlar tarafından fatura bedellerinden tahsil edilerek ödenen paylar 

  •  Haberleşme Vergisi
  •  Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi 

2- BORÇLANMALAR, CEZALAR VE DİĞER GELİRLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                         

                            

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP