Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

 

Nural KARATAŞ

Görev

Emlak ve İstimlak Müdür V.

Telefon

(282) 726 50 19-188

 

 

 FAALİYETLERİ

1319 sayılı Emlak Vergisi 
Yeni bir Gayrimenkul aldığımızda veya miras yolu ile intikal ettiğinde Yasal süreleri içinde bildirim vermeliyiz.

 

BİNA BİLDİRİM FORMU ( Formu açmak için tıklayınız )

ARSA BİLDİRİM FORMU ( Formu açmak için tıklayınız )

ARAZİ BİLDİRİM FORMU ( Formu açmak için tıklayınız )

           1. Oranlar :

 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 8. ve 18. maddelerinde 4736 sayılı kanunla yapılan değişiklik ile bina,

arsa ve arazilere ilişkin vergi oranları, 1.1.2002 tarihinden geçerli olmak üzere;

 • Emlak vergisinde % 02 ( meskenler binde 1, işyerleri binde 2 )

 • Arsa vergisi % 03'tür.

 • Arazi vergisi 'dir.

   

  2. Ödeme miktarı :

  Her yıl Maliye Bakanlığı'nca açıklanan yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttırılan Emlak vergisi matrahı belediyece hesaplanır.

  3. Ceza :

  Ödeme süresinde ödenmeyen vergiler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51. maddesine göre tespit edilen oran üzerinden gecikme zammı alınır. ( 02.03.2005 tarihinden itibaren aylık % 3 ) 2005 / 8551 sayılı B.K.K.

  4. Ödeme süresi :

  Bakanlar kurulunca tespit edilir. 2 taksitte ödenebilir. Emlak Vergisi mali yılın Mayıs ve Kasım aylarında ödenir.

   

  5. Ödeme yapılacak yerler :

  Çerkezköy Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü vezneleri 
  Posta Çek Hesabı : 24 01 23
  Vakıflar Bankası Çerkezköy Şb. Hesap No : 200 04 42 
  Ziraat Bankası Çerkezköy Şb. Hesap No : 666 75 07
  Halkbank Bankası Çerkezköy Şb. Hesap No : 070 000 02

  6. Kayıtların doğru ve hatasız düzenlenebilmesi için bildirim verirken:

   • Tapu ve kimlik fotokopisi

   • İntikaller için veraset ilamı sureti

   • Bir başka sahsın bildirimini vermek için vekaletname sureti yanınızda bulunmalıdır.

  7. Gayrimenkul alırken dikkat edilmesi gerekli hususlar : 

    Tapu işlemlerimizi bitirmedenönce satın alınan gayrimenkulun emlak vergisi borcu olup olmadığının araştırılması gerekir. Emlak vergisinin 30 maddesi istinaden emlak vergisinin ödenmeyen kısmından devreden ve devralan müteselsilen sorumlu olmalarından dolayı devralan emlak vergisi borcu ile devralmış olur. Bunun için satın alınan gayrimenkulun emlak vergi borcu olup olmadığının kontrol ettirilmesi gerekir. 

   

  8. Emlak Vergisinde Muafiyet :

  Emlak vergisi kanunu 8. maddesine göre emlak vergisinden istisna olunabilmesi için;

  - Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, ( Vergi Dairesi, SSK, Emekli Sandığı, Bağkur aktif geliri bulunmadıklarını onaylatmaları gereklidir.)

  - Gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların,

  - Gazilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin

  Türkiye sınırları içinde brüt 200 m⊃2;’yi geçmeyen tek meskeni olması , (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde emlak vergisi tahakkuk ettirilmez. Bu koşullara uygun olduklarını gösterir formu ilgili belediyeye ibraz ederek bir kereye mahsus bu işlemi yaptırmaları gerekir.

  Yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır 
  Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz.

   9. Emeklilere ait işlemler (Emekli Formu)

  - Emekli, gazi ve şehit eşleri için EMEKLİ FORMU tıklayınız.  

  - Hiçbir geliri olmayanlar için form

  10. Satış Durumlarında Yapılacak İşlemler Nelerdir?

  Emlak satımlarında bağlı bulunulan belediyenin, bu durumdan haberdar edilmesi gerekmektedir. Mülkün sahibi mülk satıldığında, bağlı olunan belediyenin Hesap İşleri Müdürlüğüne, bir dilekçe (görmek için lütfen tıklayın) ile başvurarak değişikliklerin bildirilmesi gerekmektedir.

  11. Yanlış Bir Vergilendirme İşlemi Olursa Bu Durum Nasıl Düzeltilir?

  Eğer herhangi bir şekilde yanlış vergilendirmeye tabi olunursa, yanlış vergilendirilmenin düzeltilmesiiçin bağlı bulunulan belediyeye bir dilekçe (görmek için lütfen tıklayın) ile başvurularak, yanlışlığın düzeltilmesiistenebilir.

  12. Bildirim verilmediği tespit edildiğinde ne yapılır?

  1319 Sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince bildirimin süresinde verilmemesi halinde idarece tarh edilir. İdarece tarhiyatta her yıla ilişkin vergi değeri 4751 sayılı kanunun 29.madde hükmü dikkate alınarak hesaplanır. 213 sayılı V.U.K. 351 ve 352 maddelerine göre usulsüzlük işlemi uygulanır. http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                         

                            

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP