2018 DÖNEMİNİN 02.07.2018 GÜNLÜ 13.TOPLANTISININ 1.BİLEŞİM 1.OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Karar Tarihi:02.07.2018

Gündem Yılı :2018

Gündem No:/Sıra No 1,2,3,4,5

 

Birleşim:01

BELEDİYE MECLİSİNİ OLUŞTURANLAR  Belediye Başkanı :Vahap AKAY

Üyeler          : Ensar SİVRİ,Nihat MISTIK,Rağbet EROL,Nedim YILANCI,Nevzat TEKER,İmdat ÖZGÖR,Remzi GARİP,Funda SERFİÇE,Ali DÖNMEZ,Binali ETYEMEZ,Şükrü DUMANLAR,Enver BAYRAM,Mehmet SOYHAN,Necmettin ÇINAR,Turgut İLERİ,Ali ÇALIŞKAN,Melek ŞEN,Serdar ÜRKMEZ,Nurettin YEKELER,Uğur EREM,Seyithan CAFEROĞLU, Ali DEDE,Ayhan ÇİTİL,Hasan SAKALLI,Yüksel SEVİL,Dilaver BURAK,İsa KARAMAN,Mustafa ÇİFTCİ,Ayfer DÖNMEZ,Ahmet ÇETİN ,Taner BAHAR

 

Belediye Başkanı   :Vahap AKAY

Üyeler                    :,Nihat MISTIK,,Nedim YILANCI,Nevzat TEKER,İmdat ÖZGÖR,Remzi GARİP,Funda SERFİÇE,Şükrü DUMANLAR,Enver BAYRAM,Mehmet SOYHAN,Necmettin ÇINAR,Turgut İLERİ,Ali ÇALIŞKAN,Melek ŞEN,Serdar ÜRKMEZ,Nurettin YEKELER,Uğur EREM,Seyithan CAFEROĞLU, Ali DEDE,Ayhan ÇİTİL,Hasan SAKALLI,Yüksel SEVİL,Dilaver BURAK,İsa KARAMAN,,Ayfer DÖNMEZ,Ahmet ÇETİN

Ensar SİVRİ, Rağbet EROL, Binali ETYEMEZ,Taner BAHAR,Mustafa ÇİFTCİ,Ali DÖNMEZ

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden; Belediye Meclisi 2018/TEMMUZ  ayı aylık olağan Meclis toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediye Meclis Salonunda 02.07.2018 Pazartesi  günü saat 15.00  de olağan meclis toplantısını yapmak üzere  Belediye Başkanı  Vahap AKAY’ın Başkanlığında;Nihat MISTIK,,Nedim YILANCI,Nevzat TEKER,İmdat ÖZGÖR,Remzi GARİP,Funda SERFİÇE,Şükrü DUMANLAR,Enver BAYRAM,Mehmet SOYHAN,Necmettin ÇINAR,Turgut İLERİ,Ali ÇALIŞKAN,Melek ŞEN,Serdar ÜRKMEZ,Nurettin YEKELER,Uğur EREM,Seyithan CAFEROĞLU, Ali DEDE,Ayhan ÇİTİL,Hasan SAKALLI,Yüksel SEVİL,Dilaver BURAK,İsa KARAMAN,,Ayfer DÖNMEZ,Ahmet ÇETİN 2018 toplantı döneminin 13. Toplantısının  1.  Birleşiminin 1. oturumunun yapılması için  toplanıldı.

Belediye Başkanı Vahap AKAY; Yoklamanın yapıldığını, bu toplantıya Meclis üyelerimizden Ensar SİVRİ, Rağbet EROL, Binali ETYEMEZ,Taner BAHAR,Mustafa ÇİFTCİ,Ali DÖNMEZ’ nın mazereti nedeniyle bugünkü Meclis toplantısına  katılamayacağına  ait Belediye Başkanlığı’ na dilekçe ibraz ettiğini   izah ederek, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesine istinaden bu meclis üyelerimizin  mazeretli izinli sayılmasına,  Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

Bunların dışındaki tüm Meclis Üyelerinin  toplantıya katıldıkları görüldü.

Üye çoğunluğunun sağlandığı tespit edildi. 

Belediye Başkanı Vahap AKAY; Bir önceki Meclis Tutanaklarını oya sunduğunu izah etti. Bir önceki Meclis Tutanakları Oy Birliği ile kabul edildi. 

 

Belediye Başkanı Vahap AKAY; Gündem maddelerinin okunmasına geçildiğini, bugünkü gündeme ilave olarak öneri veya müzekkere olup olmadığını sordu.25 adet Meclis Üyesinin önerilerinin olduğunu bunun Mahalli idarelere Hizmet Derneği tarafından 06/11 Ağustos 2018 tarihleri arasında 6 gün 5 gece olarak İspanya’da düzenlenen İmar, Şehircilik ve Çevre Belediye Hizmetleri inceleme ve tetkik Gezisi olduğunu izah ederek, önergenin okunmasına geçildiği bildirdi.

 

                                       MECLİS BAŞKANLIĞINA

                                                        ÇERKEZKÖY

Mahalli idarelere Hizmet Derneği tarafından 06/11 Ağustos 2018 tarihleri arasında 6 gün 5 gece olarak İspanya da düzenlenen İmar, Şehircilik ve Çevre Belediye Hizmetleri inceleme ve tetkik Gezisine (Uğur EREM, Ayfer DÖNMEZ, Ragbet EROL, Nedim YILANCI, Ali ÇALIŞKAN, Necmettin ÇINAR, Serdar ÜRKMEZ, Yüksel SEVİL, Ayhan ÇİTİL , Ahmet ÇETİN, Melek ŞEN, Dilaver BURAK, Seyithan CAFEROĞLU, Nevzat TEKER)  Belediye Meclis üyelerimizin Görevli olarak Belediyemizden 6245 Sayılı Harcırah Kanununa göre; Konaklama "yol+yevmiye"lerinin Belediye Bütçesinden karşılanmak üzere gönderilmesi hususunda gerekli karar ihdasını arz ederiz.02.07.2018

 

     NİHAT MISTIK                 NEDİM YILANCI        İMDAT ÖZGÖR              FUNDA SERFİÇE 

         (imza)                                   (imza)                          (imza)                         (imza)

 

ENVER BAYRAM      NECMETTİN ÇINAR            ALİ ÇALIŞKAN                SERDAR ÜRKMEZ    

    (imza)                           (imza)                                       (imza)                         (imza)

 

 UĞUR EREM               ALİ DEDE                           YÜKSEL SEVİL                  İSA KARAMAN  

    (imza)                           (imza)                                       (imza)                         (imza)

 

 AYFER DÖNMEZ       NEVZAT TEKER               REMZİ GARİP     ŞÜKRÜ DUMANLAR 

               (imza)                            (imza)                                       (imza)                         (imza)

 

MEHMET SOYHAN             TURGUT İLERİ              MELEK ŞEN       Nurettin YEKELER

          (imza)                                      (imza)                      (imza)                     (imza)

 

  SEYİTHAN CAFEROĞLU         AYHAN ÇİTİL   DİLAVER BURAK     Ahmet ÇETİN

          (imza)                                        (imza)                   (imza)                         (imza)

     HASAN SAKALLI

                (imza)                                     

 

            Bu önergenin gündemin 5. maddesi olarak gündeme ilave edilmesine ve 5.Madde olarak mecliste görüşülmesine Meclisimizce oy birliği ile karar  verildi. 

Belediye Başkanı Vahap AKAY; Gündemin aşağıda belirtildiği şekilde yeniden oluşturularak, sırasıyla görüşülmesine  MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildi. Sırasıyla gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

   GÜNDEM        :

  1. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 25.06.2018 gün ve 968 sayılı Belediye Hissesi Hakkındaki Müzekkeresinin Müzakeresi.
  2. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 25.06.2018 gün ve 969 sayılı Belediye Arsa Satışı Hakkındaki Müzekkeresinin Müzakeresi.
  3. Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 22.06.2018 gün ve 225 sayılı 13-16 Temmuz 2018 tarihleri arasında Portekiz/Lizbon’da düzenlenen Mr.Olimpia Dünya Şampiyonasına katılacak olan Furkan MEMİŞ’in  yol ve konaklama masraflarının Belediye bütçesinden karşılanması talebine ait Müzekkeresinin Müzakeresi.
  4. Çerkezköy Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü’nün 20.06.2018 gün ve 441 sayılı Tescil Hakkındaki yazılarının müzakeresi.
  5. 25 adet Meclis Üyesinin Mahalli idarelere Hizmet Derneği tarafından 06/11 Ağustos 2018 tarihleri arasında 6 gün 5 gece olarak İspanya’da düzenlenen İmar, Şehircilik ve Çevre Belediye Hizmetleri inceleme ve tetkik Gezisi hk. önerilerinin müzakeresi.

 

KARAR NOSU; 93- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 25.06.2018 gün ve 968 sayılı Belediye Hissesi Hakkındaki Müzekkeresinin  İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU’ na havale edilerek, konunun bundan sonraki Meclis Toplantısında görüşülmesine MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildi.                                       

KARAR NOSU; 94- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 25.06.2018 gün ve 969 sayılı Belediye Arsa Satışı Hakkındaki Müzekkeresinin  PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA havale edilerek, konunun bundan sonraki meclis toplantısında görüşülmesine meclisimizce oy birliği  ile karar  verildi.

KARAR NOSU; 95- Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 22.06.2018 gün ve 225 sayılı 13-16 Temmuz 2018 tarihleri arasında Portekiz/Lizbon’da düzenlenen Mr.Olimpia Dünya Şampiyonasına katılacak olan Furkan MEMİŞ’in  yol ve konaklama masraflarının Belediye bütçesinden karşılanması talebine ait Müzekkeresinin PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA havale edilerek, konunun bundan sonraki meclis toplantısında görüşülmesine meclisimizce oy birliği  ile karar  verildi.

KARAR NOSU; 96- Çerkezköy Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü’nün 20.06.2018 gün ve 441 sayılı Tescil Hakkındaki yazılarının  İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA havale edilerek, konunun bundan sonraki meclis toplantısında görüşülmesine meclisimizce oy birliği  ile karar  verildi.

KARAR NOSU; 97- Belediye Başkanı Vahap AKAY;  Bu önergede isimleri geçen meclis üyelerine ilave olarak Belediye Meclis Üyesi  Hasan SAKALLI’nın da bu geziye katılıp katılamayacağını sordu.  Hasan SAKALLI katılmak istediğini beyan etti.

           Başkanın teklifi görüşülüp gereği düşünüldü.

Mahalli idarelere Hizmet Derneği tarafından 06/11 Ağustos 2018 tarihleri arasında 6 gün 5 gece olarak İspanya da düzenlenen İmar, Şehircilik ve Çevre Belediye Hizmetleri inceleme ve tetkik Gezisine (Uğur EREM, Ayfer DÖNMEZ, Ragbet EROL, Nedim YILANCI, Ali ÇALIŞKAN, Necmettin ÇINAR, Serdar ÜRKMEZ, Yüksel SEVİL, Ayhan ÇİTİL , Ahmet ÇETİN, Melek ŞEN, Dilaver BURAK, Seyithan CAFEROĞLU, Nevzat TEKER ile Hasan SAKALLI’nın)  BELEDİYE MECLİS ÜYELERİMİZİN GÖREVLİ OLARAK, Belediyemizden 6245 Sayılı Harcırah Kanununa göre; Konaklama "yol+yevmiye"lerinin vb.tüm masraflarının Belediye Bütçesinden karşılanmasına MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

Belediye Başkanı Vahap AKAY; Bu günkü Meclis gündeminin tüm maddelerinin yukarıda belirtildiği şekilde görüşüldüğünü izahla; Meclis üyelerine bu toplantı    içinde  göstermiş oldukları çaba ve çalışmalardan dolayı  teşekkür ederek, alınan kararların Hayırlı ve Uğurlu olması temennisiyle, bu günkü Meclis Gündeminde görüşülecek başka madde olmadığından, bu günkü Meclis Oturumuna son verilerek, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu havale edilen konuların görüşülmesi için  5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine istinaden 

2018/Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısının 04.07.2018 Çarşamba günü saat 15.00’te yapılmasına  MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ  ile karar verildi. KAPANDI:  02.07.2018  SAATİ:  15.20

 

Vahap AKAY                            Serdar ÜRKMEZ                                  Ahmet ÇETİN

Belediye Başkanı                              Katip                                                Katip

 

 

 

 

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP