2016 DÖNEMİNİN 03/03/2016 GÜNLÜ 6.TOPLANTISININ 1.BİLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.
ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETİ 

Karar Tarihi:03.03.2016

Meclis Toplantı Nosu:6

Gündem Yılı :2016

Gündem No:/Sıra No. 1 , 2, 3

Karar Numarası:53,  54, 55 ,

Birleşim:01

Oturum :1

BELEDİYE MECLİSİNİ OLUŞTURANLAR : Belediye Başkanı Meclis Başkanı Vahap AKAY,Ensar SİVRİ,Nihat MISTIK,Rağbet EROL,Nedim YILANCI,Ömer KILINÇ,İmdat ÖZGÖR,Remzi GARİP,Funda SERFİÇE,Ali DÖNMEZ,Binali ETYEMEZ,Şükrü DUMANLAR,Enver BAYRAM,Mehmet SOYHAN,Necmettin ÇINAR,Turgut İLERİ,Ali ÇALIŞKAN,Melek ŞEN,Serdar ÜRKMEZ,Nurettin YEKELER,Uğur EREM,Seyithan CAFEROĞLU, Ali DEDE,Ayhan ÇİTİL,Hasan SAKALLI,Yüksel SEVİL,Dilaver BURAK,İsa KARAMAN,Mustafa ÇİFTCİ,Ayfer DÖNMEZ,Ahmet ÇETİN ,Taner BAHAR

Evrak Tarihi:/No

 01.03.2016 gün ve Toplantı Nosu 5 olan Meclis kararında komisyona havale edilen tüm konular

Konusu  : 01.03.2016 gün ve Toplantı Nosu 5 olan Meclis kararında komisyona havale edilen tüm konular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesine istinaden ;Belediye Meclisi 2016/MART   ayı aylık olağan Meclis toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediye Meclis Salonunda 01.03.2016 Salı  günü saat 14.00 de yapılan 5. toplantısının 1. oturumundaki toplantıda İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU’ na havale edilen konuların görüşülmesi için olağan meclis toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediye Meclis Salonunda 03.03.2016 Perşembe günü saat 14.00 de  Belediye Başkanı Vahap AKAY ‘ ın Başkanlığında Nihat MISTIK,Rağbet EROL,Funda SERFİCE, Nedim YILANCI,Remzi GARİP,Binali ETYEMEZ ,Şükrü DUMANLAR,Enver BAYRAM,Mehmet SOYHAN,Serdar ÜRKMEZ,Ayhan ÇİTİL,Turgut İLERİ,Uğur EREM, Seyithan CAFEROĞLU,Yüksel SEVİL,Ali ÇALIŞKAN, Ali DÖNMEZ, Ömer KILINÇ, Ali DEDE,İsa KARAMAN,Mustafa ÇİFTCİ,Ayfer DÖNMEZ,Ahmet ÇETİN ,Dilaver BURAK,Melek ŞEN , Taner BAHAR’  ın  iştirakiyle 2016  toplantı döneminin 6.  Birleşiminin 1. oturumunun yapılması için  toplanıldı.           

KARAR NOSU: 53 -   Belediye  Başkanı Meclis Başkanı Vahap AKAY ; yoklamanın yapıldığını, bu toplantıya Meclis üyelerimizden  ,Ensar SİVRİ,Hasan SAKALLI, İmdat ÖZGÖR, Necmettin ÇINAR’ ın  mazereti nedeniyle bugünkü Meclis   toplantısına  katılamayacağına  ait Belediye Başkanlığı’ na dilekçe ibraz ettiklerini  izah ederek, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesine istinaden  bu meclis üyelerimizin    mazeretli izinli sayılmasına,  Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

Belediye Meclis Üyesi Nurettin YEKELER’ in mazeret belirtmediği ve toplantıya katılmadığı tespit edildi.

Belediye Başkanı Meclis Başkanı Vahap AKAY  ;Bir önceki Meclis Tutanaklarını oya sunduğunu izah etti.Bir önceki Meclis Tutanakları Oy Birliği ile kabul edildi.             

  Belediye Başkanı Meclis Başkanı Vahap AKAY; Gündem maddelerinin okunmasına geçildiğini, bugünkü gündemin bir önceki Meclis Toplantısında İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU ’ na havale edilen konuların görüşülmesinden ibaret olduğunu izah ederek gündemin aşağıda belirtildiği şekilde oluşturularak sırasıyla görüşülmesine geçildiğine MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

2-Çerkezköy ilçesi sınırları içerisindeki muhtelif parsellerdeki Belediye Hisselerinin satışının müzakeresi

3-Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’ nın 04.02.2016 gün ve 1579 sayılı Süre Uzatımı hk. yazılarının müzakeresi 

KARAR NOSU: 54 – Meclis Kararında belirtilen şekilde adı geçen muhtelif ada parsellerde bulunan Belediyemize ait hisselerin parsellerde bulunan diğer maliklerine satışının yapılmasına İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU doğrultusunda MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

KARAR NOSU: 55-   İlçemiz G.O. P. Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 921 ada 7 no.lu parsel (eski 921 ada 2 no.lu parsel) mer’i imar planlarımızda “Resmi Kurum Alanı” fonksiyonunda kalmaktadır. Belediyemizin 08.05.2013 tarih 10 sayılı Meclis Kararıyla “Türk Hava Kurumu Çerkezköy Şubesi adına çok amaçlı THK Çerkezköy Şube Hizmet Binası yapılmak üzere, bu hizmet binası inşaatına tapu devrinden itibaren 2 yıl içerisinde ruhsat alınarak başlanmasına, yine tapu devrinden itibaren 5 yılda inşaatın tamamlanmasına, tamamlanmadığı takdirde imalatlar dahil bahsi geçen alanın belediye envanter kayıtlarına geçirilmesi şartıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili maddesine istinaden bedelsiz olarak tapu devrinin yapılması”  kararı alınmıştır.

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda daha evvel alınmış olan 08.05.2013 tarih 10 sayılı Meclis Kararında belirtilen “….tapu devrinden itibaren 2 yıl içerisinde ruhsat alınarak başlanmasına…” ibaresinde yer alan 2 yıl şartının 1 yıl uzatılmasına Meclis kararında belirtilen İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU doğrultusunda MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildi.  

Belediye Başkanı VAHAP AKAY ;Bu günkü Meclis gündeminin tüm maddelerinin yukarıda belirtildiği şekilde görüşüldüğünü izahla; Meclis üyelerine bu toplantı    içinde  göstermiş oldukları çaba ve çalışmalardan dolayı  teşekkür ederek, alınan kararların Hayırlı ve Uğurlu olması temennisiyle, bu günkü Meclis Gündeminde görüşülecek başka madde olmadığından, bu günkü Meclis Oturumuna son verilerek,5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine istinaden 2016/NİSAN  Ayı  Olağan Meclis Toplantısının 01.04.2016 Cuma  günü saat 14.00’te devam edilmesine  MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ  ile karar verildi. 03.03.2016  Saati:14.10 

Vahap AKAY                        Uğur EREM                                   Ali ÇALIŞKAN 

Belediye Başkanı                           Katip                                                Katip

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP