04.04.2016 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

KONU: Belediye Hisselerinin satışı hk.                                                      04.04.2016

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 04.04.2016 tarihinde saat 10.00'da Belediye Meclis Odasında İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanı Taner BAHAR ve üyeler; Binali ETYEMEZ, Nihat MISTIK, Mustafa ÇİFTCİ, Remzi GARİP’ın katılımıyla Belediye Meclisi’nin 01.04.2016 gün ve 7.birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 10. maddesindeki Çerkezköy İlçesi sınırları içerisindeki muhtelif parsellerdeki Belediye Hisselerinin satışı hakkındaki müzekkeresinin müzakeresini görüşmek üzere toplanmıştır.

 1. İlçemiz İstasyon Mahallesi 285 ada 3 no.lu parselde bulunan tamamı 258,00m2 miktarındaki Belediyemize ait 97/258 oranındaki 97,00m2’lik hisse diğer malik Nurettin DAĞ tarafından,

 2. İlçemiz İstasyon Mahallesi 788 ada 3 no.lu parselde bulunan tamamı 386,00m2 miktarındaki Belediyemize ait 280/386 oranındaki 280,00m2’lik hisse diğer malik İlham SÖNMEZ tarafından,

 3. İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 194 ada 19 no.lu parselde bulunan tamamı 745,96m2 miktarındaki Belediyemize ait 250129/17903040 oranındaki 10,42m2’lik hisse diğer malikler Ahmet GÜRE ve Mehmet GÜRE tarafından eşit hisse nispetinde,

 4. İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 454 ada 13 no.lu parselde bulunan tamamı 680,00m2 miktarındaki Belediyemize ait 1/600 oranındaki 1,13m2’lik hisse diğer malikler Hasan AYDIN, Fikriye AYDIN, Serkan AYDIN, Ayşe USLU, Eylem ORHAN ve Selçuk AYDIN tarafından eşit hisse nispetinde,

 5. İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 320 ada 27 no.lu parselde bulunan tamamı 302,60m2 miktarındaki Belediyemize ait 97/170 oranındaki 172,66m2’lik hisse diğer malik Hüsamettin HİSAR tarafından,

 6. İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 287 ada 13 no.lu parselde bulunan tamamı 354,96m2 miktarındaki Belediyemize ait 707/3944 oranındaki 63,63m2’lik hisse diğer malik ALTINSARAY İNŞAAT EMLAK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından,

 7. Kapaklı İlçesi Karaağaç Mahallesi 402 ada 29 no.lu parselde bulunan tamamı 219,57m2 miktarındaki Belediyemize ait 759/2400 oranındaki 69,44m2’lik hisse diğer malik Vehbi BOZKUŞ tarafından,

 8. İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 356 ada 6 no.lu parselde bulunan tamamı 524,00m2 miktarındaki Belediyemize ait 25/262 oranındaki 50,00m2’lik hisse diğer malik İsmail NEMLİ tarafından,

 9. İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 709 ada 13 no.lu parselde bulunan tamamı 4.593,41m2 miktarındaki Belediyemize ait 307/237225 oranındaki 5,94m2’lik hisse diğer malik Ayhan BURAK tarafından,

 10. İlçemiz G.M.K.P. Mahallesi 1302 ada 4 no.lu parselde bulunan tamamı 801,00m2 miktarındaki Belediyemize ait 808/2400 oranındaki 269,67m2’lik hisse diğer malik Sunay GÜRHAN tarafından,

 11. İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 571 ada 17 no.lu parselde bulunan tamamı 548,63m2 miktarındaki Belediyemize ait 14863/54863 oranındaki 148,63m2’lik hisse diğer malikler Serhan YILMAZ ve Serdal ZİNİ tarafından eşit hisse nispetinde,

 12. İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 343 ada 21 no.lu parselde bulunan tamamı 443,00m2 miktarındaki Belediyemize ait 11501/44300 oranındaki 115,01m2’lik hisse diğer malikler Ramazan BURAK ve Muhyettin BURAK tarafından eşit hisse nispetinde,

 13. İlçemiz Fevzipaşa Mahallesi 691 ada 25 no.lu parselde bulunan tamamı 653,74m2 miktarındaki Belediyemize ait 684450/11996129 oranındaki 37,30m2’lik hisse diğer malikler Fehime TIKIZ, Mehmet TIKIZ, Ahmet TIKIZ, Vahide SAYIN, Cahide BİÇİCİ, Rafet TIKIZ, Canan KURT, Yasemin SAYGIN ve Recep HARBİLİ tarafından eşit hisse nispetinde satın alınmak istenmektedir.

Yapılan incelemeler ve müzakereler neticesinde; (a),(c),(d),(f),(g),(h),(i),(j),(k),(l) ve (m) maddelerde belirtildiği şekli ile ada ve parsellerde bulunan Belediyemize ait hisselerin diğer maliklerine satışının yapılması komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiş ancak, (b) ve (e) maddelerde yer alan muhtelif ada ve parsellerdeki Belediyemize ait hisselerin diğer maliklerine satışının yapılması ‘ Remzi GARİP ve Mustafa ÇİFTÇİ’nin’ “ Hayır” oyları, diğer üyelerin ise “Evet” oyları doğrultusunda “ Oy Çokluğu” ile kabul edilerek meclisimizin onayına sunulmuştur.
 

Taner BAHAR

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON BŞK.

 

Binali ETYEMEZ

ÜYE

Nihat MISTIK

ÜYE

Mustafa ÇİFTCİ

ÜYE

Remzi GARİP

ÜYE

 

 

 

KONU: Belediye Hisselerinin satışı hk.                                       04.04.2016

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 04.04.2016 tarihinde saat 10.00'da Belediye Meclis Odasında İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanı Taner BAHAR ve üyeler; Binali ETYEMEZ, Nihat MISTIK, Mustafa ÇİFTCİ, Remzi GARİP’ın katılımıyla Belediye Meclisi’nin 01.04.2016 gün ve 7.birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 15. maddesindeki Çerkezköy İlçesi sınırları içerisindeki muhtelif parsellerdeki Belediye Hisselerinin satışı hakkındaki müzekkeresinin müzakeresini görüşmek üzere toplanmıştır.

Aşağıdaki listede tapu bilgileri belirtilen taşınmazlarda mevcut Belediyemize ait hisseler 6360 sayılı Kanun hükmünde Tüzel kişiliği sona eren Kızılpına Belediye Başkanlığınca fiyat belirlenmiş ve belirlenen bedeller tahsil edilmiş olup, alacaklılar tarafından konan hacizler nedeniyle Mal sahipleri adına Tapu devri yapılmadığı; Ayrıca devir teslim işleminde Kızılpınar Belediyesi tarafından alınan Meclis ve Encümen kararlarının asıllarının Kurumumuza Teslim edilmediğinden mal sahiplerinin mağduriyetinin giderebilmesi;

 1. İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 423 ada 20 no.lu parselde bulunan tamamı 399,00m2 miktarındaki Belediyemize ait 899/1200 oranındaki 298,92m2’lik hisse 27212286886 T.C. kimlik nolu Mehmet AYDIN adına ;

 2. İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 356 ada 2 no.lu parselde bulunan tamamı 544,00m2 miktarındaki Belediyemize ait 69/544 oranındaki 69,00m2’lik hisse 47086002580 T.C. kimlik nolu Hüseyin BUKSU varisleri adına 10 Temmuz 2012 tarih ve 6993 yevmiye nolu MİRASÇILIK BELGESİ’nde belirtilen oranlarda ;

 3. İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 277 ada 4 no.lu parselde bulunan tamamı 169,00m2 miktarındaki Belediyemize ait 43/169 oranındaki 43,00m2’lik hisse 27212286886 T.C. kimlik nolu Mehmet AYDIN adına ;

Tapu devir işlemlerinin yapılması amacıyla yukarıda belirtilen parsel maliklerine satışlarının yapılması komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilerek Meclisimizin onayına sunulmuştur.
 

Taner BAHAR

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON BŞK.

Binali ETYEMEZ

ÜYE

 

Nihat MISTIK

ÜYE

Mustafa ÇİFTCİ

ÜYE

Remzi GARİP

ÜYE

 

 

KONU: 324 ada 2 parsel 314 ada 1 parsel hk.                             04.04.2016

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 04.04.2016 tarihinde saat 10.00'da Belediye Meclis Odasında İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanı Taner BAHAR ve üyeler; Binali ETYEMEZ, Nihat MISTIK, Mustafa ÇİFTCİ, Remzi GARİP’ın katılımıyla Belediye Meclisi’nin 01.04.2016 gün ve 7.birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 11. Maddesindeki Mesut YEŞİLTEPE’nin 01.03.2016 tarih bila sayılı, G.M.K.P. Mahallesi 324 ada 2 numaralı parsele ve 314 ada 1 numaralı parsele ait plan değişikliğinin müzekkeresinin müzakeresi için toplanmıştır.

İlçemiz G.M.K.P. Mahallesi, 324 ada 2 numaralı parsel Çerkezköy 1/1000 ölçekli mer’i uygulama imar planlarımızda E:2.00 Hmax:30.50m yapılaşma koşullarındaki kısmen konut alanı, kısmen Kültürel Tesis Alanı, kısmen Kreş, kısmen Dini Tesis Alanı ve kısmen de yolda kalmaktadır. Bölgedeki ihtiyaçlar doğrultusunda 324 ada 2 parseldeki Kültürel Tesis ve Kreş Alanlarının Konut fonksiyonuna dönüştürülerek bütünleşik bir Konut Alanı oluşturulmasına yönelik hazırlatılan plan değişikliği ile yaklaşık 600 m mesafede yer alan 314 ada 1 numaralı parselde de aynı yüzölçümlerine sahip Kültürel Tesis ve Kreş Alanı oluşturulmasını içermektedir.

Parsel maliklerince hazırlatılarak Belediye Meclisimizin onayına sunulan G.M.K.P. Mahallesi 324 ada 2 numaralı parsel ve 314 ada 1 numaralı parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve ekleri komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilerek meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

Taner BAHAR

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON BŞK.

Binali ETYEMEZ

ÜYE

 

Nihat MISTIK

ÜYE

Mustafa ÇİFTCİ

ÜYE

Remzi GARİP

ÜYE

 

 

KONU: Plan Değişikliği hk.                                                                                   04/04/2016

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 04.04.2016 tarihinde saat 10:00' de Belediye Meclis Odasında İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanı Taner BAHAR ve üyeler; Binali ETYEMEZ, Remzi GARİP, Mustafa ÇİFTCİ, Nihat MISTIK’ın katılımıyla Belediye Meclisi’nin 01.04.2016 gün ve 7.Toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 12. Maddesindeki, Kızılpınar Mahallesi 833 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı değişikliği teklifi ve eklerinin aynen ve/veya değiştirilerek onaylanması hk. yetkinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne verilmesi hk. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 21.03.2016 tarih ve 108 sayılı müzekkeresinin müzakeresi için toplanmıştır.

Kızılpınar Mahallesi 833 ada 3 parsele ilişkin Tekirdağ İdare Mahkemesi’nin 22.07.2009 tarih 2006/184 E. 2009 /579 K. sayılı ve Danıştay 6. Daire’nin 26.06.2012 tarih 2009/14597 E. 2012/3773 K. sayılı ilamı ile Mülga Kızılpınar Belediyesi tarafından alınan 10.07.2013 tarih 8/2 karar numaralı Belediye Meclis kararı varlığı nedeniyle hazırlatılan plan değişikliği ile mer’i imar planlarımızda Akaryakıt ve LPG İstasyonu fonksiyonuna sahip söz konusu parsele, çevre yapılaşma koşulları da göz önünde bulundurularak, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarında yeniden düzenlenerek Ayrık Nizam 4 katlı TAKS:0.30 KAKS:1.20 yapılaşma koşullarındaki Konut+Ticaret Alanı fonksiyonu tanımlanmıştır.

Söz konusu parsele ilişkin mahkeme kararının ehemmiyeti ve imar planı değişikliğinin kabul, onay ve askı sürecinde yaşanacak zaman kaybını önlemek amacıyla Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7.maddesinde Büyükşehir Belediyesinin görevleri arasında belirtilen; “... büyükşehir içindeki uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek” hükmü ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 21. Maddesinde belirtilen “Nazım ve uygulama imar planları gerekli görülmesi halinde eş zamanlı olarak hazırlanabilir. Nazım imar planı kesinleşmeden uygulama imar planı onaylanamaz. Ancak, onay yetkisinin aynı idarede bulunması halinde nazım ve uygulama imar planları eş zamanlı olarak onaylanabilir.” Hükümlerine istinaden oluşacak Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlatılan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği teklifi ile birlikte aynen veya değiştirilerek onaylanmasına ilişkin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine yetki verilmesi hususu komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilerek meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

Taner BAHAR

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON BŞK.

Binali ETYEMEZ

ÜYE

Remzi GARİP

ÜYE

Mustafa ÇİFTCİ

ÜYE

Nihat MISTIK

ÜYE

 

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP