01.03.2016 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

T. C.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

KONU: Belediye Hisselerinin satışı hk.                                                                        01.03.2016

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 01.03.2016 tarihinde saat 15:00' da Belediye Meclis Odasında İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanı Taner BAHAR ve üyeler; Binali ETYEMEZ, Nihat MISTIK, Mustafa ÇİFTCİ, Remzi GARİP’ın katılımıyla Belediye Meclisi’nin 01.03.2016 gün ve 5.birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 2. maddesindeki Çerkezköy İlçesi sınırları içerisindeki muhtelif parsellerdeki Belediye Hisselerinin satışı hakkındaki müzekkeresinin müzakeresini görüşmek üzere toplanmıştır.

  1. İlçemiz G.O.P Mahallesi 662 ada 14 no.lu parselde bulunan tamamı 605,38m2 miktarındaki Belediyemize ait 2005/60538 oranındaki 20,05m2’lik hisse diğer malikler Hatice SAYAR, Sadi SAYAR ve Ali SAYAR tarafından eşit hisse nispetinde,
  2. İlçemiz İstasyon Mahallesi 784 ada 5 no.lu parselde bulunan tamamı 2.392,67m2 miktarındaki Belediyemize ait 1085/43034 oranındaki 60,33m2’lik hisse diğer malikler Şükriye KARTAL, Erdoğan İLTAN, Rıdvan İLTAN, Mustafa Erten KOÇ, Halim KOÇ, Ali KOÇ ve Emel DUYAR  tarafından eşit hisse nispetinde,
  3. İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 277 ada 4 no.lu parselde bulunan tamamı 169,00m2 miktarındaki Belediyemize ait 43/169 oranındaki 43,00m2’lik hisse diğer malik Möhsin DAŞDEMİR tarafından,
  4. İlçemiz Veliköy Mahallesi 106 ada 18 no.lu parselde bulunan tamamı 408,36m2 miktarındaki Belediyemize ait 3765/41272 oranındaki 37,25m2’lik hisse diğer malik Hakan KARAHAN tarafından satın alınmak istenmektedir.

Yapılan incelemeler ve müzakereler neticesinde; yukarıda belirtilen şekilde adı geçen muhtelif ada parsellerde bulunan Belediyemize ait hisselerin parsellerde bulunan diğer maliklerine satışının yapılması komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilerek Meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

Taner BAHAR

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON BŞK.

 

Binali ETYEMEZ

ÜYE

 

 

Nihat MISTIK

ÜYE

          Remzi GARİP
                   ÜYE
   

 

 

 

KONU: THK’nin parsel talebi hk.                                                                             01/03/2016                                               

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

 

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 01.03.2016 tarihinde saat 15:00' da Belediye Meclis Odasında İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanı Taner BAHAR ve üyeler; Binali ETYEMEZ, Nihat MISTIK, Mustafa ÇİFTCİ, Remzi GARİP’ın katılımıyla Belediye Meclisi’nin 01.03.2016 gün ve 5.birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 7. Maddesindeki Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı'nın 04.02.2016 gün ve 1579 sayılı Süre Uzatımı hk. yazısının müzakeresi için toplanmıştır.

İlçemiz G.O. P. Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 921 ada 7 no.lu parsel (eski 921 ada 2 no.lu parsel) mer’i imar planlarımızda “Resmi Kurum Alanı” fonksiyonunda kalmaktadır. Belediyemizin 08.05.2013 tarih 10 sayılı Meclis Kararıyla “Türk Hava Kurumu Çerkezköy Şubesi adına çok amaçlı THK Çerkezköy Şube Hizmet Binası yapılmak üzere, bu hizmet binası inşaatına tapu devrinden itibaren 2 yıl içerisinde ruhsat alınarak başlanmasına, yine tapu devrinden itibaren 5 yılda inşaatın tamamlanmasına, tamamlanmadığı takdirde imalatlar dahil bahsi geçen alanın belediye envanter kayıtlarına geçirilmesi şartıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili maddesine istinaden bedelsiz olarak tapu devrinin yapılması”  kararı alınmıştır.

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda daha evvel alınmış olan 08.05.2013 tarih 10 sayılı Meclis Kararında belirtilen “….tapu devrinden itibaren 2 yıl içerisinde ruhsat alınarak başlanmasına…” ibaresinde yer alan 2 yıl şartının 1 yıl uzatılması komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiş ve tavsiye kararı olarak meclisimizin onayına sunulmuştur.

Taner BAHAR

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON BŞK.

Binali ETYEMEZ

ÜYE

Nihat MISTIK

ÜYE

    Mustafa ÇİFTCİ

           ÜYE

    Remzi GARİP

           ÜYE

 

 

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP