Meclis Gündemi

393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2017/MAYIS ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Kent Konseyi Konferans Salonunda 02.05.2017 Salı günü saat 15.00 de aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan toplanacaktır.

İlgililerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

 

 

 

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

Açılış ve Yoklama

 

GÜNDEM :

1-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 17.04.2017 gün ve 453 sayılı Belediye Başkanlığı’mızın 2016 Mali Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesabının görüşülmesi hk. müzekkeresinin müzakeresi.

 

2-Çerkezköy İlçesi sınırları içerisinde muhtelif parsellerdeki Belediye Hisselerinin satışının müzakeresi.

 

3- Fen İşleri Müdürlüğü’nün 20.04.2017 gün ve 431 sayılı Araç Alımı hk. müzekkeresinin müzakeresi.

 

4- Çerkezköy Kent Konseyi Başkanlığı’nın 17.04.2017 gün ve 199 sayılı Kent Müzesi hk. yazılarının müzakeresi.

 

5-Çerkezköy PTT Merkez Müdürlüğü’nün 04.04.2017 gün ve E.726 sayılı Kızılpınar PTT Şubesi Yeri ve PTT ATM sine yer tahsis edilmesi hk. yazılarının müzakeresi.

 

6-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 24.04.2017 tarih ve 121 sayılı İlçemiz Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 408 adaya ait uygulama imar planı değişikliği hk. müzekkeresinin müzakeresi.

 

7- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 24.04.2017 tarih ve 122 sayılı İlçemiz Kızılpınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 884 ada 4 parselin Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmek şartıyla Maliye Hazinesine devrinin yapılması hk. müzekkeresinin müzakeresi.

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2016

Web Tasarım: OZCGRUP