Meclis Gündemi

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2017 /OCAK ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Kent Konseyi Konferans Salonunda 03.01.2017 Salı günü saat:15.00 ‘da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan toplanacaktır.

İlgililerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Açılış ve Yoklama

GÜNDEM :

1- Başkanlık Makamının 21.12.2016 gün ve 15867 sayılı Diğer Kuruluşlarla İlişkiler hk. müzekkeresinin müzakeresi

2- Meclis Tatil Ayının tespitinin müzakeresi

3- Denetim Komisyonu Oluşturulmasının müzakeresi

4- Başkanlık Makamının 21.12.2016 gün ve 15864 sayılı Engellilere Yapılan Yardım hk. müzekkeresinin müzakeresi

5- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 21.12.2016 gün ve 2156 sayılı 240 ada 58 parselin TESKİ’ ye devri hk. müzekkeresinin müzakeresi

6- Çerkezköy İlçesi sınırları içerisinde muhtelif parsellerdeki Belediye Hisselerinin satışının müzekeresi

7- TREDAŞ’ ın 21.10.2016 tarih ve bila sayılı Çerkezköy İlçesi Trafo yerlerine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki yazısının müzakeresi

8- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 22.12.2016 gün ve 2724 sayılı Belediyemizde münhal bulunan 8 adet kadroda ünvan ve derece değişikliği yapılması ile Sözleşmeli personellerin 2017 yılında çalıştırılması ve ücretlerinin tespiti hk. müzekkeresinin müzakeresi

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2016

Web Tasarım: OZCGRUP