KASIM AYI MECLİS TOPLANTISININ İLK OTURUMU YAPILDI (01-11-2018)

   Çerkezköy Belediyesi’nin Kasım ayı Meclis toplantısının ilk oturumu Belediye Başkanımız Vahap Akay Başkanlığı’nda gerçekleştirildi

   Çerkezköy Belediye Meclis Salonu’nda yapılan Çerkezköy Belediyesi Kasım ayı Meclis toplantısı açılış ve yoklama ile başladıktan sonra Çerkezköy ilçesi sınırları içerisinde kalan muhtelif parsellerdeki 4 adet Belediye hissesinin satışının görüşülüp, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesi ile devam etti.

KURAN KURSU’NA YER TAHSİS EDİLDİ

   Muhtelif parsellerde bulunan Belediye hisselerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesinin ardından gündemin ikinci maddesinde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 23.10.2018 gün ve 1716 sayılı Belediye arsa satışı hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi görüşülerek 419 ada 21 nolu parselde bulunan taşınmazın satışı Plan ve Bütçe Komisyonu’na, yine gündemin 3. maddesinde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 23.10.2018 gün ve 1723 sayılı tahsis hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi görüşülerek, Kızılpınar Mahallesi 736 ada 1 nolu parselde bulunan Belediye hissesinin Kuran Kursu ve müştemilatı yapılmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Bakanlığı’na tahsisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

MİLLİ SPORCU FURKAN MEMİŞ’İN DİLEKÇESİ GÖRÜŞÜLDÜ

   Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 23.10.2018 gün ve 314 sayılı Furkan Memiş’e ait dilekçe hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi görüşülerek 17-19 Kasım tarihleri arasında Hollanda’da yapılacak olan Vücut Geliştirme Avrupa Şampiyonası’na katılacak olan Milli Sporcu Furkan Memiş’in yol ve konaklama masraflarının Çerkezköy Belediyesi tarafından karşılanması Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesinin ardından bir önceki Meclis toplantısında Kasım ayı Meclis toplantısına ertelenen ilçemiz sınırları dahilinde içkili mekan alanlarının tespiti hakkında verilen önergenin oy çokluğu ile karara bağlanarak, GOP Mahallesi Özer Sokak ile Öztrak Caddesi’nin Narin Kavşağı’ndan İnan Sokağa kadar olan bölümü içkili mekan alanı olarak kabul edildi.

SINIR DEĞİŞİKLİĞİ KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ

   Ardından Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 25.10.2018 gün ve 129 sayılı yetki hakkındaki müzekkeresinin müzakeresinin görüşülüp Belediye Başkanımız Vahap Akay’a, tarım ve orman arazileri içinde kalan alanlarda yol ve altyapı çalışmaları yapılabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili tasarrufta bulunması hususunda yetki verilmesinin ardından Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Hikmet İşcan’ın 25.10.2018 gün ve bila sayılı sınır değişikliği hakkındaki dilekçesi görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

6 İSİM TESPİT EDİLECEK

   Belediye Meclis toplantısının Kasım ayı ilk oturumu Kapaklı Kadastro Müdürlüğü’nün Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi zayi olan kadastro tespit tutanaklarının ihya edilebilmesi için oluşturulacak Bilirkişi Heyeti’ne 6 adet ismin seçilmesi talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesi ile sona erdi.

MECLİS PAZARTESİ YENİDEN TOPLANACAK

   Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından Çerkezköy Belediyesi’nin Kasım ayı Meclis toplantısının ilk oturumu sona erdi. Belediye Meclisi Komisyonlara gönderilen konuları karara bağlamak üzere 5 Kasım Pazartesi günü saat 15.00’da yeniden toplanacak.

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP