İstasyon Mahallesi 206 ada 47 ve 49 numaralı parselleri kapsayan alan (05-04-2021)

                                                                              İ L A N

İlçemiz, İstasyon Mahallesi 206 ada 47 ve 49 numaralı parselleri kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesine istinaden hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri yine aynı kanunun 19. maddesi ve İmar Kanununun 18 İnci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliği gereği, Çerkezköy Belediye Başkanlığının 28.01.2021 tarih ve 27 sayılı Encümen Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığının 25.03.2021 tarih ve 742 sayılı Encümen kararı ile onaylanarak, 05.04.2021-05.05.2021 tarihleri arasında 1 ay süre ile Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.

Malik, hissedar ve ilgililerine ilanen duyurulur.

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP