İSTASYON MAHALLESİ 1625 ADA 1 PARSELİN İTİRAZINA ESAS 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ (04-09-2020)

ÇERKEZKÖY İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1625 ADA 1 PARSELİN İTİRAZINA ESAS 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

            Çerkezköy İlçesi İstasyon Mahallesi bisiklet yolları ve bazı donatı alanlarına ilişkin uygulama imar planı değişikliği ve ekleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden Çerkezköy Belediye Meclisinin 06.11.2019  tarih 2019/112 sayılı Belediye Meclis Kararıyla ve  Büyükşehir Belediye Kanununun 7(b) ve 14. Maddelerine istinaden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2019 ve 2019/1194 sayılı kararı ile onaylanmış olup Çerkezköy Belediyesince 24.01.2020 tarihinde askıya çıkartılmıştır. Askı sürecinde İstasyon Mahallesi 1625 ada 1 parsele ilişkin yapılan itiraz Meclsi tarafından değerlendirilerek uygun bulunmuş ve  Çerkezköy Belediyesince 06.03.2020 tarih 2020/46 sayılı kararla; Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisince ise 12.08.2020 tarih 2020/723 sayılı kararla onaylanmıştır. Söz konusu itiraza esas değişiklik, 04.09.2020 – 04.10.2020 tarihleri arasında 1 ay süre ile Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.

          Malik, hissedar ve ilgililerine ilanen duyurulur.

 

 

 

 

                                                                            ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP