İMAR PLANI PLAN NOTLARI DEĞİŞİKLİĞİ (06-12-2019)

                                                           T.C.
                            ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
                                      Plan ve Proje Müdürlüğü

 


ÇERKEZKÖY 1.ETAP-2. ETAP-3. ETAP 2.KISIM-4.ETAP VE VELİKÖY
REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI DEĞİŞİKLİĞİ

 

Çerkezköy 1. Etap, 2. Etap, 3. Etap 2. Kısım, 4. Etap ve Veliköy revizyon uygulama
imar planı plan notları değişikliği ve ekleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine
istinaden Çerkezköy Belediye Meclisinin 06.09.2019 tarih 2019/77 sayılı Belediye Meclis
Kararıyla ve Büyükşehir Belediye Kanununun 7(b) ve 14. Maddelerine istinaden Tekirdağ
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2019 ve 2019/1009 sayılı kararı ile onaylanarak,
06.12.2019 – 06.01.2020 tarihleri arasında 1 ay süre ile Belediyemiz İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.
Malik, hissedar ve ilgililerine ilanen duyurulur.

 

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP