İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ (09-12-2020)

ÇERKEZKÖY İLÇESİ İÇERİSİNDE Yençok=Serbest ALANLARA AİT VE İLÇEMİZDEKİ İMAR PLANLARI PLAN NOTLARINA DAİR 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

            Çerkezköy İlçesi 1. Etap, 3.etap 2. Kısım, Kızılpınar ve Veliköy 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki serbest olarak belirlenmiş kat yükseklikleri ve ilçe sınırı içerisindeki bütün imar planlarındaki plan notlarının düzenlenmesine ilişkin  uygulama imar planı değişikliği ve ekleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden Çerkezköy Belediye Meclisinin 07.10.2020  tarih 2020/90 sayılı Belediye Meclis Kararıyla ve  Büyükşehir Belediye Kanununun 7(b) ve 14. Maddelerine istinaden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2019 ve 2019/1173 sayılı kararı ile onaylanmış olup Çerkezköy Belediyesince 04.12.2020-04.01.2021 tarihleri arasında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 1(bir) ay süreyle askıya çıkartılmıştır.

          Malik, hissedar ve ilgililerine ilanen duyurulur.

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP