İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ (02-09-2020)

ÇERKEZKÖY İLÇESİ MUHTELİF İMAR PLANLARI PLAN NOTLARINA İLAVE MADDE EKLENMESİNE DAİR İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ       

 

             Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, muhtelif imar planları plan notlarına ilave madde eklenmesine dair imar planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2020 tarih 2020/784 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu plan değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.08.2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkartılmıştır.

 

ÇERKEZKÖY İLÇESİ MUHTELİF İMAR PLANLARINA PLAN NOTU İLAVESİ

---“Toplumsal Yaşamı Kolaylaştırmak Ve Desteklemek Amacıyla Yaya ve Taşıt Akışını Engellememek, Sökülüp Takılabilir ve Teknik Gerekliliğe Uygun Malzemelerden Yapılması Koşuluyla Belediyenin Tasarrufu altında bulunup da imar planında yol, meydan, park ve yeşil alan kullanımında kalan sahalarda: Toplu taşıma durakları, çöp kutuları, işaret levhaları, aydınlatma elemanları, bayrak ve elektrik direkleri, telefon kulübeleri, ilan ve reklam panoları, oturma birimleri, posta kutuları, pergola ve arkatlar, su elemanları, çeşme, bebek bakım ünitesi, 6m2’yi geçmeyen güvenlik ve kontrol ünitesi, tuvalet, para çekme makinası, mescit, büfe, kiosk, 15m2’yi ve yüksekliği 4,5 metreyi geçmeyen taksi durağı binası, 20 m2’yi geçmeyen ve yüksekliği 4,5 metreyi aşmayan muhtarlık binası yapımına izin verilebilir.

Yukarıda sayılan yapılar kent mobilyası niteliğinde olup fenni mesuliyetinin inşa eden tarafından üstlenilmiş olunması kaydıyla yapı ruhsatına tabi değildir. Ancak sayılan yapı ve binalardan; telefon kulübeleri, ilan ve reklam panoları, arkatlar, su elemanları, çeşmeler, bebek bakım üniteleri, güvenlik ve kontrol noktaları, tuvaletler, para çekme makinaları ve muhtarlık binaları yapılmak istenen yere göre, Belediyelerin Ulaşım, Emlak İstimlak, Park ve Bahçeler ve Fen İşleri Birimlerinin uygun görüşü ve Kent Estetik Komisyonu veya Kurulu kararıyla yapılabilir.

Söz konusu yapılardan taksi durağı binalarına, büfelere ve parklara yapılacak yapılara, yapılacağı yere göre adı geçen ilgili belediye müdürlüklerinin olumlu görüşünün yanı sıra Belediye Encümen Kararıyla izin verilebilir.

Bu maddenin uygulanmasında belirtilmeyen tüm hususlarda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri esas alınır.”

 

---“İmar planında yol, meydan, park ve yeşil alan kullanımında kalan sahalarda ve bina çatılarında, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 62. Maddesine uyulması şartıyla ve ilgili diğer mevzuata uygunluğun sağlanması kaydıyla elektronik haberleşme istasyonlarının ve yapılarının yapılmasına başka bir imar planı kararına ihtiyaç olmaksızın kent estetik komisyonu veya kurulu kararıyla izin verilebilir.”

 

 

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP