Çay Bahçesi İhale Duyurusu (18-11-2020)

                                                                                       İ       L       A      N

                                                                     ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

      5.İstekliler İhaleye katılmak için 09.12.2020 Çarşamba günü saat 15:00’a kadar, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. (İstenen belgeler Kanun, yönetmelik, yönerge v.s. belirtilen süresi içinde temin edilecek belgelerin aslı veya noterden tasdikli olması gerekmektedir.)

 

Gerçek  Kişilerden:

             a) Başvuru dilekçesi

c)Tebligat için adres beyanı

e)2886 Sayılı D.İK. hükümlerine göre ihaleye katılmama cezası almadığına dair taahhütname

g )Geçici teminat makbuzu

ı)İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi

Tüzel Kişi ve Firmalardan:

             a)Başvuru dilekçesi

c)Vergi dairesinden mükellef olduğuna dair belge

e)Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Sanatkarlar Odası, Dernek ve Oda olduğunu gösteren Faaliyet belgesi

g) Geçici teminat makbuzu

ı)2886 Sayılı D.İ.K. hükümlerine göre  ihaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname

j)Şartname alındı makbuzu

k)İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi

            6-Çerkezköy Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

  7.İstekliler hazırladıkları evrakları belirtilen süre içinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne dosya alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.                                                           İLAN OLUNUR.

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP