2019 Mali Yılı Ücret Tarifesi

2019 MALİ YILI UCRET TARİFESİ 2017 2018 2019  
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ   %    
1-İlan ücreti:        
Belediyemiz ses yayın cihazı ile isteğe bağlı olarak yapılacak ilanlardır.Verilen İlan 3 Defa Tekrarlanır        
a-1 kelimeden 30 kelimeye kadar 38 41,80 45,98  
b-30 kelimeden sonra beher her kelimesinden 14 15,40 16,94  
c-Cenaze ilanlarından ücret alınmaz        
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ        
2-Numaralama Ücreti (Bir defaya mahsus iskan ruhsatı için alınacak numarataj ücreti)        
Meskenlerden 204,00 224,40 224,40  
Ticarethanelerden 462,00 508,20 508,20  
Fabrikalardan 3439,00 3782,90 3782,90  
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ        
3- 77 nci maddesinde yer alan ölçü ve tartı aletleri muayene harcı        
a)Tartı ağırlıklarının her birinden 1,5 1,5 1,5  
b) Uzunluk ölçülerinin her birinden 1,5 1,5 1,5  
c) Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerinin her birinden 3 3 3  
d) El terazilerinden 6 6 6  
e)Normal masa terazilerinden 9 9 9  
f) Otomatik (ibreli) terazilerden 12 12 12  
g) Elektronik terazilerden 15 15 15  
h) Kantar ve basküllerden 25 25 25  
EMLAK İSTİMALAK MÜDÜRLÜĞÜ        
4-Şehir içi ve mücavir alanda çalışan araçlardan alınacak bir yıllık ruhsat ücreti        
Taksi 174,00 191,40 210,54  
Minibüs 600,00 660,00 726,00  
Kamyonet 578,00 635,80 699,38  
Skoda 447,00 491,70 540,87  
Traktör 403,00 443,30 487,63  
Özel Vidanjör 1144,00 1258,40 1384,24  
Su taşıyan Tank Ücreti 1035,00 1138,50 1252,35  
Halk minibüsleri aylık 191,00 210,10 231,11  
Diğer araçlar 436,00 479,60 527,56  
PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ        
5-İmar Durum Ücreti (YENİ DÜZENLEME)        
Fabrikalardan(m2) 1,56 1,72 1,89  
Ticarethane(350,00 TL'den az olamaz) 1,14 1,25 1,38  
Konut 250.00TL'den az olamaz        
Tarla 0,31 0,34 0,38  
İMAR MÜDÜRLÜĞÜ 20 7,5 8,25  
6-Kat İrtifakı üCRETİ Mimari projelerde bulunan bağımsız bölüm üzerinden hesaplanır 86,00 94,60 104,06  
İMAR MÜDÜRLÜĞÜ        
7-İşgaliye Ücreti        
Fabrikalardan (Cephe M2*360*Katsayı) 1,9 2,09 2,09  
Bitişik nizam konutlardan 3 Kata Kadar Cephem2*360*katsayı 3 Kattan 6 Kata Kadar Cephem2*360*katsayı 0,29 0,32 0,32  
Ayrık nizam konutlardan: 3 Kata Kadar Cephem2*360*katsayı 3 Kattan 6 Kata Kadar Cephem2*360*katsayı 0,19 0,21 0,21  
3 Cepheli olanlardan 1/2 2 Cepheli ve 1 Cepheli olanlardan 1/1 alınması        
EMLAK İSTİMALAK MÜDÜRLÜĞÜ        
08-Aslı Gibidir Onayı Ücreti        
Behersayfa(Komisyonvediğerkararlariçindegeçerlidir.) 36,00 39,60 43,56  
Projelerden (beher m2)        
Konutlardan 14,00 15,40 16,94  
Fabrikalardan 38,00 41,80 45,98  
İMAR MÜDÜRLÜĞÜ        
09-Asansör Ücreti 100      
Konutlardan 68 74,80 82,28  
Fabrikalardan 1314 1445,40 1589,94  
İMAR MÜDÜRLÜĞÜ        
10-Uygulama Proje tadik ücreti inşaat alanı/*katsayı        
Konut 0,78 0,86 0,94  
Fabrika 1,45 1,60 1,75  
İMAR MÜDÜRLÜĞÜ VE PLANLAMA 65      
11-Teknik eleman ucreti.(inşaat alanı) 0,1 0,11 0,12  
İMAR MÜDÜRLÜĞÜ        
12-Ruhsatlarda isim değişikliği Ücreti        
Konutlardan 690 759,00 834,90  
1.Sınıf g.s.m 10079 11086,90 12195,59  
2. ” “ 3453 3798,30 4178,13  
3.Sınıf G.S.m 1158 1273,80 1401,18  
İMAR MÜDÜRLÜĞÜ        
13-Ruhsatlarda yenileme ücreti        
Fabrikalardan 4516 4967,60 5464,36  
Konutlardan 690 759,00 834,90  
İMAR MÜDÜRLÜĞÜ        
14-YAPI YIKIM BELGESİ Ücreti        
Fabrikalardan 4516 4967,60 5464,36  
Konutlardan 690 759,00 834,90  
İMAR MÜDÜRLÜĞÜ VE PLANLAMA        
15-Mühendis kayıt ücreti        
Yeni Kayıt 959 1054,90 1160,39  
Yenileme 90 99,00 108,90  
İMAR MÜDÜRLÜĞÜ VE PLANLAMA        
16-Teknik Eleman kayıt ücreti        
Yeni Kayıt 420 462,00 508,20  
Yenileme 36 39,60 43,56  
İMAR MÜDÜRLÜĞÜ        
17-İskan Muayene Ücretleri.        
1.Sınıf Yapılar        
A Grubu 1,85 2,04 2,04  
B Grubu 2,14 2,35 2,35  
2.Sınıf Yapılar        
A Grubu 3,12 3,43 3,43  
B Grubu 3,35 3,69 3,69  
C Grubu 3,65 4,02 4,02  
3.Sınıf Yapılar        
A Grubu 4,10 4,51 4,51  
B Grubu 4,85 5,34 5,34  
4.grup        
A Grubu 14,32 15,75 15,75  
B Grubu 17,09 18,80 18,80  
C Grubu 19,87 21,86 21,86  
5.grup        
A Grubu 36,38 40,02 40,02  
B Grubu 39,39 43,33 43,33  
C Grubu 41,91 46,10 46,10  
D Grubu 44,93 49,42 49,42  
NOT:ÖZEL HİZMET BİNALARINDAN ALINACAK İSKAN ÜCRETİ HESAPLANAN DEĞERİN P 'Sİ OLARAK ALINIR        
ULAŞTIRMA MÜDRLÜĞÜ        
18-Belediye Araçlarının Çalışma ücretleri        
Belediye otobüsü(km) 16,35 17,99 19,78  
Paletli Kepçe(saat) 1199,00 1318,90 1450,79  
Cenaze aracı(km) 1,32E-06 1,32E-06 0,00  
Cenaze aracı km (Şehirlerarası) Komşu illere cenaze arabasından ücret alınmaz (Edirne-Kırklareli-İstanbul) 1,05 1,16 1,27  
Kamyon(km) 14,17 15,59 17,15  
Kanal Kazıcı(saat) 112,27 123,50 135,85  
Greyder(saat) 331,36 364,50 400,95  
Silindir(saat) 331,36 364,50 400,95  
Kompresör (saat) 116,63 128,29 141,12  
Asfalt süpürme makinesi(saat) 229,99 252,99 278,29  
Ambulans(km) 1,32E-06 1,32E-06 1,32E-06  
Forklif(saat) 152,6 167,86 184,65  
Dorse Ücreti.        
Ambulans aracının Çerkezköy Halkı dışındakilere ve fabrika ve hastanelere km Km’ hastanın taşındığı km olarak dikkate alınır 4,43 4,87 5,36  
Yol çizgi makinası Makinanın kullanımının belediye olmak şartıyla        
a-      Belediyeden hareketi 159 174,90 192,39  
b-      Her saat için 64 70,40 77,44  
e) İlan ve Reklam amacıyla dağıtılan Broşür , cep takvimi biblo vb tanesi        
EMLAK İSTİMLAK        
19-İlan ve Reklam vergisi Madde (12.13.14.15.16)        
a) Dükkan ve Sanayi müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha , yazı ve resim gibi bütün ilan ve reklamların m2 ‘sinden yıllık olarak 36 36 36  
b) Motorlu taşıt araçlarının içine ve dışına konulan ilanlardan behen m2’simden yıllık olarak 18 18 18  
c) Cadde ve sokak veya kaldırımlar üzerine gerilen , binaların cephe ve yanlarına asılan bez ve diğer maddelerle geçici mahiyetteki ilanların m2’sinden haftalık 6 6 6  
d) Işıklı ve projeksiyonlu ilanların m2’sinden yıllık olarak 48 48 48  
e) İlan ve Reklam amacıyla dağıtılan Broşür , cep takvimi biblo vb tanesi 0,07 0,07 0,07  
f)Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak afiş vb.nin beherininm2’sinden 0,15 0,15 0,15  
g-Led Pano Yıllık m2 4850+150 5485 5485  
ı-Totem Tabelalardan yıllık m2 750+150 975 975  
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ        
20-Eğlence Vergisi Madde (17-18-19-20-21-22)        
Bar pavyon gazino gece kulübü diskotek kabere dansing gibi eğlence yerlerinden çalışılan her gün için        
50 m2 kadar 9 9 9  
51-150 m2 12 12 12  
151-300m2 15 15 15  
300m2 den yukarı 18 18 18  
4 yıldızlı otelde 24 24 24  
5 yıldızlı otelde 30 30 30  
Bilardo ve masa futbolu gibi eğlence yerlerinden çalışan her gün için 6 6 6  
e) İlan ve Reklam amacıyla dağıtılan Broşür , cep takvimi biblo vb tanesi        
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ        
21-Yer İşgal Harcı Madde ( 52-53-54-55-56-57)        
a-52.maddenin 1 ve 2 numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde 0,9 0,9 0,9  
b-52.maddenin 1 numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde        
1-Satışı yapılan küçük baş hayvanlardan 0,9 0,9 0,9  
2-Büyük baş hayvanlardan 1,8 1,8 1,8  
c-52.maddenin 3 numaralı bendinde yazılı işgallerde        
Her taşıttan beher saat için ücret alınır. 0,6 0,6 0,6  
Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için ücret alınır 1,2 1,2 1,2  
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ        
22-Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı Madde ( 58-59-60-61-62)        
Her Türlü İşyeri Yıllık Olarak)        
25m2 kadar 39 39 39  
26m2-100m2 arası 78 78 78  
101-250 m2 arası 156 156 156  
251-500 m2 arası 240 240 240  
501 m2 yüksek 360 360 360  
23-Kaynak Suları Harcı (Madde 63-64-65) B/K B/K B/K  
1 litreye kadar olan şişe ve benzeri kaplardan (Kap Başına) 0,02 0,02 0,02  
1 litreden büyük şişe ve benzeri kaplardan (beher litre) 0,01 0,01 0,01  
RUHSAT VE DENETLEME MÜDÜRLÜĞÜ        
24- İşyeri Açma İzin Harcı Madde (81)        
25m2 kadar 0,3 0,3 0,3  
26m2-100m2 arası 0,42 0,42 0,42  
101-250 m2 arası 0,48 0,48 0,48  
251-500 m2 arası 0,54 0,54 0,54  
501 m2 yüksek 0,6 0,6 0,6  
İşyeri açma izin harcı beher m2’si için mahiyetine göre ancak mahiyetine göre hiçbir suretle 5000 M2 geçemez        
Organize Sanayi Bölgesi ve Fabrikalar m2 1 1 1  
Diğerlerinden 1 1 1  
SAĞLIK İŞLERİ        
25-Labaratuvar Ücreti:        
Kimyasal analiz olarak alınmasına 256 281,60 309,76  
Bakteriyolojik analiz olarak ücret alınması 403 443,30 487,63  
FEN İŞLERİ        
26-Rehabilitasyon Ücreti(Çeşitli alanların rehabilitasyonu)        
Kamyon Başı Ücret 45 49,50 54,45  
YAZI İŞLERİ        
27-Aile cüzdanı Ücreti: Maliye de ki ücretin alınması        
YAZI İŞLERİ        
28-Evlenme Dosya Bedeli: 23 25,30 27,83  
PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ 9 7,5 8,25  
29-İmar Uygulamaları Harcamalarına Katılım Ücreti:İmar Kanunun 18.madde uygulamalarından, . 1,2 1,32 1,45  
Alt yapı Katılım Ücreti olarak alınması ve tapuya şerh konulması        
SAĞLIK İŞLERİ        
30-Kreş Ücreti: Aylık (Bakanlar Kurulu tarafından muafiyet söz konusu ise aynen uygulanmasına) 382 420,20 462,22  
FEN İŞLERİ        
31-Dolgu Malzeme Ücreti: m3 .- 17,4 19,14 21,05  
EMLAK İSTİMLAK        
32-Sinema Salonu Ücreti:        
a- Derneklerden günlük 12 13,20 14,52  
b-Diğer her türlü eğlence, toplantı, siyasi partiler v.s’den günlük 510 561,00 617,10  
c-Sinema giriş ücreti 4,8 5,28 5,81  
EMLAK İSTİMLAK        
33-Açık Hava Tiyatrosunun Ücreti:        
a-Her türlü düğün için 660,00 726,00 798,60  
b-Dernek ve şahıs toplantıları dernek eğlenceleri için 1106,00 1216,60 1338,26  
c-Kamu kuruluş okullar ve okul yararına koruma dern her türlü top ve eğlen için 588,00 646,80 711,48  
d-Okulların yıl sonu etkinlikleri için 6,00 6,60 7,26  
e-Her türlü kuruluş siyasi partiler ve şahısların eğlence ve konserleri için 4373,00 4810,30 5291,33  
f-Halka açık belediye organizasyonuyla yapılacak konserlerden ve toplantılardan ücret alınmaz.        
g-Anfi tiyatro konser için verildiğinde Belediyenin 20 kişilik kontenjanı olacaktır.        
h-Her türlü organizasyon için Depozito ücreti 2218,00 2439,80 2683,78  
ı-Anfi tiyatro sinema ücreti 2,20 2,42 2,66  
PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ        
34-Tematik Harita Ücreti: Harita Başına 48,00 52,80 58,08  
PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ        
35-İstikamet Ücreti:        
500 m2 kadar 96,00 105,60 116,16  
Fazlası m2 0,21 0,23 0,25  
PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ        
36-Kot Farkı Ücreti:        
8 noktaya kadar 150,00 165,00 181,50  
Fazla her nokta için 18,50 20,35 22,39  
PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ        
37-İmar Durumu Yenilenmesi Ücreti: İmar durum Ücretinin P kadar alınır.        
İMAR MÜDÜRLÜĞÜ        
38-23. Madde Ücreti: İmar Kanununu 23.maddesine göre gelişme alanlarında yeni imara açılan yerlerde ve bölgelerde Anbardere-Kartaltepe-Çorlu yolu üzerinde uygulanmak şartıyla Bayındırlık Fiyatları üzerinden harç alınması. Fiyatlara KDV ilave edilecektir.        
PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ        
39-Plan Tadilat Ücreti:        
1-İlgilisince en az bir kadastral parseli içerecek şekilde talep edilen 1/1000 ölçekli mevzii imar planı tekliflerinde ücret m2 bazında her fonksiyon için ayrı ayrı hesaplanacaktır.        
Konutlarda 11,99 13,19 14,51  
Ticaret, Özel hastane, Özel Okul vb. 18,53 20,38 22,42  
Akaryakıt İstasyonları, Sanayi,K.sanayi vb. 35,97 39,57 43,52  
2-İlgilisince talep edilen imar planı tadili tekliflerinde imar parseli üzerinden hesaplanmak üzere onanlı 1/1000 ölçekli uyguluma ve imar planında ilgilisi lehine yapılanma hakkı verilmeyen,(yol, eğitim, sanayi, yeşil alan gibi, sosyal ve teknik donatı alanları)alanlardan plan tadili ile yapılaşma alan parsellerden her m2        
Konuta dönüştürülen alanlarda 23,98 26,38 29,02  
Ticarete dönüştürülen alanlarda 42,51 46,76 51,44  
Akaryakıt istasyonu,Sanayi, K.sanayi vb. dönüştürülen alanlarda 90,47 99,52 109,47  
Teklifin birden fazla fonksiyon değişikliği içermesi durumunda yüksek olan ücret tarifesi üzerinden hesap yapılır.        
3-Plan tadili ile artan inşaat alanının her m2 için,        
Konutlarda 6,00 6,60 7,26  
Ticaret, Özel Hastana,Özel Okul, vb 18,53 20,38 22,42  
Sanayilerde 23,98 26,38 29,02  
4-Plan tadili teklifi ile fonksiyon değişikliği taleplerinde her m2 için        
Konuta dönüşenlerde 3,60 3,96 4,36  
Ticarete dönüşenlerde 7,19 7,91 8,70  
Akaryakıt istasyonu,Sanayi, K.sanayi vb dönüşenlerde 17,99 19,79 21,77  
Teklifin birden fazla fonksiyon içermesi durumunda her fonksiyon için ayrı ayrı ücret hesaplanır.        
5-Planlarda fonksiyon değişikliği, yapılanma artışı getirilmeden sadece istikamet tadili veya blok yeri değiştirilmesi ile irtifa değişikliği gibi değişiklik tekliflerinde, kadastral parsel üzerinden hesaplanmak koşulu ile her m2 için,        
Konutlarda 1,80 1,98 2,18  
Ticaret, Özel Hastane, Özel Okul vb. 2,40 2,64 2,90  
Akaryakıt İstasyonu, Sanayi, K.Sanayi 3,00 3,30 3,63  
6-Yönetici merkez, özel sağlık, özel eğitim, kültürel ve sosyal tesis gibi alanlarda ücret olarak ticaret fonksiyonunda belirtilen değerler alınacaktır.        
7-Hem fonksiyon değişikliği, hem de inşaat artışı talebi olması halinde fonksiyon değişikliği ve inşaat artışı için belirlenen ücretler ayrı ayrı hesaplanacaktır.        
8-Plan tadili ile sosyal donatıya ayrılan yerler için ücret alınmaz.        
9-Kamuya terk edilen alanlardan ücret alınmaz.        
10-Kamu kurum ve kuruluş taleplerinden ücret alınmaz.        
17-Mahkeme kararı gereği yapılan plan ve plan tadilatlarından ücret alınmaz.        
İlk Harç 300.00TL'den az olamaz        
EMLAK İSTİMLAK        
40-Nikah Salonu Ücreti        
1-Her türlü toplantı ve eğlence için 467,91 514,70 566,17  
2-Kamu Kuruluş ve Derneklerin toplantı ve eğlenceleri için 174,40 191,84 211,02  
3-Okul ve Okul yararına Derneklerin toplantı ve eğlence için 37,06 40,77 44,84  
İMAR MÜDÜRLÜĞÜ        
41- Tabela Ücreti : Belediye inşaat ruhsatı verirken inşaatı bilgilendiren tabela konulması ve tabelanın belediye tarafından yaptırılması 310,65 341,72 375,89  
İMAR MÜDÜRLÜĞÜ        
42– 2464 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesinde yer alan bina inşaat harcı        
1. Konut İnşaatı:m2        
İnşaat Alanı        
a)100 m⊃2; ye kadar 0,75 0,75 0,75  
b) 101-120 m⊃2; 1,5 1,5 1,5  
c) 121-150 m⊃2; 2,25 2,25 2,25  
d) 151-200 m⊃2; 3 3 3  
e) 200 m2’den yukarı 3,75 3,75 3,75  
2. İşyeri İnşaatı: m2        
İnşaat alanı        
a-25 m⊃2; ye kadar 3 3 3  
b-26-50 m⊃2; 4,5 4,5 4,5  
c-51-100 m⊃2; 6 6 6  
d-100 m2’den yukarı 7,5 7,5 7,5  
İMAR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK İSTİMALAK        
43- 2464 sayılı Kanunun 84 üncü maddesinde yer alan çeşitli harçlara ait tarifeler        
1. Kayıt ve suret harçları:        
a) Her sayfa başına 0,75 0,75 0,75  
b) Harita plân ve krokilerin beher metrekaresinden 8 8 8  
2. İmarla ilgili harçlar (Ticaret ve konut bölgeleri için ayrı ayrı): TİCARET KONUT Ticar/Konut Ticar/Konut Ticar/Konut  
a) İlk parselasyon harcı (beher metrekare için) 0,12/0,09 0,12/0,09 0,12/0,09  
b) İfraz ve tevhid harcı (beher metrekare için) 0,12/0,09 0,12/0,09 0,12/0,09  
c) Plân ve proje tasdik harcı (beher inşaat metrekaresi için) 0,12/0,09 0,12/0,09 0,12/0,09  
d) Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı TİCARET KONUT Ticar/Konut Ticar/Konut Ticar/Konut  
da) Toprak (beher metreküp için) 0,35/0,30 0,35/0,30 0,35/0,30  
db) Kanal (beher metrekare için) 1,30/1,10 1,30/1,10 1,30/1,10  
e)Yapı kullanma izni harcı (beher inşaat metrekaresi için) 0,11/0,09 0,11/0,09 0,11/0,09  
3. İşyeri açma izni harcı:        
(beher metrekare için işin mahiyetine göre) 0,10 0,10 0,10  
Ancak bu miktar hiçbir suretle beşbin metrekareye isabet edecek tutarı aşamaz.        
4. Muayene ruhsat ve rapor harcı 13,00 13,00 13,00  
5. Sağlık belgesi harcı 2,25 2,25 2,25  
İMAR MÜDÜRLÜĞÜ        
44. Fidan dikme ücreti        
İskan Ruhsatı verilirken 100/25 17 18,70 18,70  
YAZI İŞLERİ   0,00    
45-Bilgi edindirme Kanununa Göre Alınacak Ücret :B.E.H.Kanunun 14.maddesine göre alınır        
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ        
46-Pano Ücreti Belediye Meydanındaki Panolar        
15 gün 198 218 239,80  
1 Ay 300 330 363,00  
2 Ay 547 602 662,20  
3 Ay 825 908 998,80  
Diğer Panolar        
15 gün 157 173 190,30  
1 Ay 205 226 248,60  
2 Ay 401 508 558,80  
3 Ay 583 641 705,10  
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ        
47-a-Işıklı ve Ayarlı Rekm Panosu:Tek Taraflı Aylık(En az 1 ay En fazla 3 Ay) Devir Edilmiyecektir 431,64 474,80 522,28  
b-Işıklı ve Raket Rekm Panosu: Çift Taraflı Aylık (En az 1 ay En fazla 3 ay) Devir Edilmiyecektir 255,39 280,93 309,02  
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ        
48- Pazar İşgaliye Ücretinin Belirlenmesi 2464 Sayılı Kanun 52.madde        
m2 Bakanlar Kurulu Kararaı     1,5  
Derinlik 4 M olarak hesaplanır        
KAPALI PAZAR YERİ DEVİR ÜCRETİ (METRE)   10000,00 11000,00  
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ        
49-İnternet Reklam Ücreti: Web sitesi: 145*75 pixsen 1 adeti aylık YTL en fazla üç alınabilir 221,27 243,40 267,74  
FEN İŞLERİ        
50-Hafriyat Dökme Ücreti:        
a-Hafriyat Dökme: Kamyon Başına 47,96 52,76 58,03  
b-Kaçak Hafriyat Döken Kamyon Cezası: Kamyon Başına 2521,17 2773,29 3050,62  
EMLAK İSTİMLAK        
51-Kantar Ücreti        
a-Kamyonet tipi küçük araçlar: 5,45 6,00 6,59  
b-Diğer Araçlar : 10,90 11,99 13,19  
RUHSAT VE DENETLEME        
52-Çalışma Ruhsat Ücreti        
İzin ve Tecil İşlemleri        
a-Çalışma izni(fabrikalardan): 248,52 273,37 300,71  
b-Çalışma İzni(İmalathaneler): 63,22 69,54 76,50  
c-Üretim İzni:(Fabrikalardan) : 256,15 281,77 309,94  
d-Üretim İzni:(İmalathaneler): 63,22 69,54 76,50  
FEN İŞLERİ        
53-Alt Yapı Yönetmeliğine göre alınacak ücret        
Zemin Cinsi        
Cadde Asfaltı (M2) 105,73 116,30 127,93  
Stabilize (M2) 25,07 27,58 30,33  
Karosimon (M2) 126,44 139,08 152,99  
Bordür Taşı (Mt) 42,51 46,76 51,44  
Beton Blok(M2) 42,51 46,76 51,44  
Tretuvar Betonu(M2) 63,22 69,54 76,50  
Çim (Mt) 42,51 46,76 51,44  
Refüj Bordür (M2) 52,32 57,55 63,31  
Parketaş 8 cm (M2) 52,32 57,55 63,31  
Demirli Beton Yol(M2) 73,03 80,33 88,37  
Parketaş Kaldırım (M2) 46,87 51,56 56,71  
TEMİZLİK İŞLERİ        
54-Tıbbi Atık Bertaraf Ücreti        
1- Tıbbi Atık Bertaraf Ücreti:        
Mahalli Çevre Kurulu Kararına istinaden 2019 mali yılında uygulanacak katı atık bertaraf ücretinin aşağıdaki şekilde
uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
       
A-TIP DOKTOTLARI VE TIBBİ HİZMET VEREN ÜNİTELER        
ÜNİTE CİNSİ ONAYLANAN ÜCRET (YTL/YIL)        
Bireysel dahili branş muayeneleri 89,94 89,94 98,93  
Bireysel cerrahi branş muayeneleri 152,90 152,90 168,19  
Birden çok branş doktoru ve sağlık personeli çalıştıran toplam alanı 500m2’den az olan üniteler (Poliklinikler, TıpMerkezi,(3) Özel Dal Poliklinikleri 431,73 431,73 474,90  
Birden çok branş doktoru ve sağlık personeli çalıştıran toplam alanı 500m2-1000m2 arası olan üniteler
(Poliklinikler, Tıp Merkezi,(3) Özel Dal Poliklinikleri
719,54 719,54 791,49  
Birden çok branş doktoru ve sağlık personeli çalıştıran toplam alanı 1000-3000m2 arası olan üniteler
(Poliklinikler, Tıp Merkezi,(3) Özel Dal Poliklinikleri
1169,27 1169,27 1286,20  
Birden çok branş doktoru ve sağlık personeli çalıştıran toplam alanı 3000m2’den fazla olan üniteler
(Poliklinikler, Tıp Merkezi,(3) Özel Dal Poliklinikleri
3058,07 3058,07 3363,88  
Yataklı tesisler (20 Yataktan az) 1439,09 1439,09 1583,00  
Radyoloji, Sistigrafi Görüntüleme Merkezleri 152,90 152,90 168,19  
Kan ve kan ürünleri ile çalışan üniteler ile tıbbi tahlil laboratuarları(10 personelden fazla çalıştıranlar) 899,42 899,42 989,36  
Diyaliz Merkezleri 1439,09 1439,09 1583,00  
Kamu sağlık Ocakları ve Dispanserler 305,81 305,81 336,39  
İşyeri Hekimliği yapılan Üniteler (Hekim Sayısı Kadar) 152,90 152,90 168,19  
Bağımsız Ambulans ve gezici sağlık servisleri (Gezici sağlık aracı sayısı kadar 53,96 53,96 59,36  
Diğer(Sağlık Kabinleri, Sünnetçiler, Ebeler, vs.) 53,96 53,96 59,36  
B- DİŞ HEKİMLERİ- AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMET ÜNİTELERİ        
Diş Hekimi Muayenehanesi(Hekim Sayısı Kadar) 152,90 152,90 168,19  
Diş Poliklinikleri 305,81 305,81 336,39  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri 719,54 719,54 791,49  
C-ECZACILIK İLE İLGİLİ ÜNİTELER        
Eczaneler 71,94 71,94 79,13  
İlaç Depoları (500 m2’den küçük) 107,94 107,94 118,73  
İlaç Depoları (500 m2’den büyük) 431,73 431,73 474,90  
D-VETERİNERLİK HİZMETİ VEREN ÜNİTELER        
Veteriner Hekim Muayenehanesi-Dernek Vakıf 152,90 152,90 168,19  
Veteriner Poliklinikleri-Hayvan Barınma ve Eğitim Yeri 431,73 431,73 474,90  
Hayvan hastanesi 1079,32 1079,32 1187,25  
E-GÜZELLİK VE ESTETİK AMAÇLI SAĞLIK KURULUŞLARI        
14.11.2001 tarihli ve 24583 sayılı resmi gazetede yayınlanan güzellik ve estetik amaçlı sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik kapsamındaki merkezler 150,78 150,78 165,86  
Maddeyle ilgili açıklamalar:İl Çevre Kurulu Kararının uygulanmasına        
1-Tespit edilen rakamlar üst limittir.2-Yukarıdaki tarifeye giren kuruluşların Belediye ile yıllık sözleşme yapmaları zorunludur. Sözleşme yapmayan ve tıbbi atık üreten kurum ve kuruluşlarla sözleşme yapılmış kabul edilir ve yukarıdaki ücretler tahakkuk ettirilir.3- Tespit edilen rakamlar 2011 yılı için geçerli olup yıl içerisinde sözleşme yapılan kuruluşlar ile aylık/yıl oranında tahakkuk ettirilecektir.4- Bu kapsama girip te tıbbi atık üretmeyen kuruluşlar ücretlendirilmiyecektir.        
İMAR İŞLERİ        
55.Gayrimenkul ve Yatırım Uzmanlarından ve diğer dosya İnceleme Talebinde bulunanlardan arşiv Ücreti 96 105,60 116,16  
TEMİZLİK İŞLERİ        
56-Tıbbi Atık Bertaraf Ücreti Kg 3,6 3,96 4,36  
İMAR İŞLERİ        
57-Asansör Tescil Ücreti 78 85,80 94,38  
TEMİZLİK İŞLERİ        
FİYATLARA + KDV İLAVE EDİLECEKTİR        
PLANLAMA        
59-Tevhit İfraz Ücreti Parselasyon Ücreti        
1-Tevhid İşlem Ücreti M2        
0-3000 m2 Arası 4,4 4,84 4,84  
3001-5000 m2 Arası 5,5 6,05 6,05  
5001-10000m2 Arası 8,25 9,08 9,08  
10001-Fazlası M2 11 12,10 12,10  
Tarımsal araziler Tevhid Tarifenin P'si oranında ücret alınması        
2-İfraz İşlem Ücreti        
0-3000 m2 Arası 4,4 4,84 4,84  
3001-5000 m2 Arası 5,5 6,05 6,05  
5001-10000m2 Arası 8,25 9,08 9,08  
10001-Fazlası M2 11 12,10 12,10  
Tarımsal araziler İfraz Tarifenin P'si oranında ücret alınması        
3-İlk Parselasyon Ücreti 16,5 18,15 18,15  
PLANLAMA        
60-Karayolu Geçiş Yolu İzin Belgesi Ücreti        
Konut 600,00 660,00 726,00  
Ticaret Sanayi ve Diğer 900,00 990,00 1089,00  
PLANLAMA        
61-İSTEK ÜZERİNE ÇOĞALTILARAK VERİLEN PAFTA ÜCRETİ (1 PAFTA İÇİN)        
1/1000 ölçekli imar planı (ozolit) 23,98 26,38 29,02  
1/5000 ölçekli imar planı (ozolit) 23,98 26,38 29,02  
1/1000 ölçekli hali hazır harita (ozolit) 23,98 26,38 29,02  
1/5000 ölçekli hali hazır harita (ozolit) 23,98 26,38 29,02  
1 Adet İmar Planı Fotokopisi (A3) 6,00 6,60 7,26  
1 Adet İmar Planı Fotokopisi (A4) 6,00 6,60 7,26  
1 Adet hali hazır harita (A3) 6,00 6,60 7,26  
1 Adet hali hazır harita (A4) 6,00 6,60 7,26  
1 Adet 1/25000 Ölçekli topokrafik harita fotokopisi (A3) 6,00 6,60 7,26  
1 Adet 1/25000 Ölçekli topokrafik harita fotokopisi (A4) 6,00 6,60 7,26  
1 Adet 1/25000 ölçekli ÇDP fotokopisi (A3) 6,00 6,60 7,26  
1 Adet 1/25000 ölçekli ÇDP fotokopisi (A4) 6,00 6,60 7,26  
1 Adet 1/25000 ölçekli ÇDP fotokopisi tamamı 6,00 6,60 7,26  
Ruhsat Eki Projelerden her biri için ayrı ayrı olmak üsere preje başı 23,98 26,38 29,02  
PLANLAMA        
62-Vaziyet Bağımsız ve Bölüm Planı ve Cins Değişikliği Ücreti        
Değişen Bağımsız Bölüm numaralarının değişimi Daire Başı 59,95 65,95 72,54  
Cins Değişikliği Bina Başı 239,8 263,78 290,16  
İMAR İŞLERİ VE PLANMALAMA        
63-MESAFE TETKİK ÜCRETİ        
Konut alanında ve Ticari alanlarda 150 165,00 181,50  
Akaryakıt İstasyonları ve diğerlerinde 360 396,00 435,60  
İMAR İŞLERİ        
64-ZEMİN ETÜD KONTROLLÜK ÜCRETİ        
0-200 M2 96,60 106,26 116,89  
201-1000M2 133,40 146,74 161,41  
1001-1500M2 265,65 292,22 321,44  
1501-2000M2 332,35 365,59 402,14  
2001-5000 M2 392,15 431,37 474,50  
5001-10000 M2 785,45 864,00 950,39  
10001-M2 üstü için 1000 m2 için 100,00 TL eklenecektir        
İMAR İŞLERİ        
65-ELEKTRİK KONTROLLÜK ÜCRETİ        
0-200 M2 92,00 101,20 101,20  
201-1000M2 126,50 139,15 139,15  
1001-1500M2 253,00 278,30 278,30  
1501-2000M2 316,25 347,88 347,88  
2001-5000 M2 373,75 411,13 411,13  
5001-10000 M2 747,50 822,25 822,25  
10001-M2 üstü için 1000 m2 için 100,00 TL eklenecektir        
İMAR İŞLERİ        
66-MİMARİ KONTROLLÜK ÜCRETİ        
0-200 M2 96,60 106,26 106,26  
201-1000M2 133,40 146,74 146,74  
1001-1500M2 265,65 292,22 292,22  
1501-2000M2 332,35 365,59 365,59  
2001-5000 M2 392,15 431,37 431,37  
5001-10000 M2 785,45 864,00 864,00  
10001-M2 üstü için 1000 m2 için 100,00 TL eklenecektir        
Projelerde yapılacak düzeltme ücreti 1 takım için 362,25 398,48 398,48  
İMAR İŞLERİ        
67- STATİK KONTROLLÜK ÜCRETİ        
0-200 M2 96,60 106,26 106,26  
201-1000M2 133,40 146,74 146,74  
1001-1500M2 265,65 292,22 292,22  
1501-2000M2 332,35 365,59 365,59  
2001-5000 M2 392,15 431,37 431,37  
5001-10000 M2 785,45 864,00 864,00  
10001-M2 üstü için 1000 m2 için 100,00 TL eklenecektir        
İMAR İŞLERİ        
68- mekanik KONTROLLÜK ÜCRETİ        
0-200 M2 96,60 106,26 106,26  
201-1000M2 133,40 146,74 146,74  
1001-1500M2 265,65 292,22 292,22  
1501-2000M2 332,35 365,59 365,59  
2001-5000 M2 392,15 431,37 431,37  
5001-10000 M2 785,45 864,00 864,00  
10001-M2 üstü için 1000 m2 için 100,00 TL eklenecektir        
İMAR İŞLERİ        
69-AVAN PROJE TASDİK ÜCRETİ İNŞAAT ALANI *M2        
500 m2 kadar 2,18 2,40 2,40  
501 M2 yukarısı 1,64 1,80 1,80  
İMAR İŞLERİ        
70-JEOLOJİK-JEOTEKNİK DURUM ÜCRETİ        
Zemin Etüt Raporu Örneği 109,25 120,18 120,18  
Zemin etüt raporu sonuçlarının onaylı fotokopisi(Her sayfa için ayrı ayrı) 36,80 40,48 40,48  
1/2000'lik jeolojik pafta 102,35 112,59 112,59  
Konut alanlarından (1 parsel için) 102,35 112,59 112,59  
Kümçük sanayi sitesi ticaret alanları konut dışı kentsel çalışma alanlarında (1 parsel için) 133,40 146,74 146,74  
Sanayi alanlarından (1parsel için) 230,00 253,00 253,00  
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ        
71-DÜĞÜN SALONU Ücreti        
Kızılpınar Düğün Salpnu 545 599,50 659,45  
Veliköy Düğün Salonu        
Pazartesi, Salı Çarşamba Perşembe günleri için   750,00 825,00  
Cuma Cumartesi Pazar Günleri için   1500,00 1650,00  
a-Meşrubat ve Pasta İkramlı Yapılanlardan(Kapalı Düğün Salonu) 350 385,00 423,50  
b-Yemek İkramlı Yapılanlardan(Kapalı Düğün Salonu) 500 550,00 605,00  
c-Açık Düğün Salonu 250 275,00 302,50  
d-Maddi Durumu uygun olmayan vatandaşlardan Muhtarlıktan alınacak belgeye istinaden ücret alınmamamsına        
72-İtfaiye Kontrol ücreti        
Meskenlerden ve işyerlerinden        
0 - 100 m2 kadar 2,05 2,26 2,26  
101-300 M2 4,06 4,47 4,47  
300 den büyük 6,19 6,81 6,81  
Fabrikalar m3 1,02 1,12 1,12  
İtfaiye:NOT: Yangına karşı önlemlerin tamam olduğuna dair rapor:        
a- (0-100) m2 kadar 0,24 0,26 0,26  
b- 100 m2’den büyük olanlar her m3 için 0,30 0,33 0,33  
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ        
73-HALI SAHA ÜCRETİ:        
1 SAATİ 65 71,50 78,65  
İMAR İŞLERİ        
74-ASANSÖR PERİYODİK BAKIM ÜCRETİ        
Durak sayısı        
0 ile 5 155,75 171,33 188,46  
6-ile 10 176,51 194,16 213,58  
11 ile 15 207,66 228,43 251,27  
16 ile 20 249,19 274,11 301,52  
21 ile 25 290,72 319,79 351,77  
36 ile 30 332,26 365,49 402,03  
30 dan büyük 373,79 411,17 452,29  
İlgili idare Payı        
KDV        
2016 itibaren yediden artış oranında zam yapılması        
75-ASANSÖR MÜHÜR SÖKME        
1.Mühür Sökme   Bedelsis    
2.Mühür Sökme 500 550,00 605,00  
3.Mühür Sökme 1.000 1100,00 1210,00  
4.ve sonrası Mühür Sökme(3.Mühür Sökme Ücreti Alınır) 1.000 1100,00 1210,00  
75-Baz İstasyonundan        
a-Yerel Radyo Televizyon TL/Yıl 545 599,50 659,45  
b-Ulusal Yayın Yapan Radyo ve Televizyon TL/Yıl 13080 14388,00 15826,80  
c-GSM Operatörleri TL/yıl 17440 19184,00 21102,40  
76 -TARİFEYLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR   0,00    
1-Bu Tarife Mahalle ve yerleşim alanı ayırt etmeksizin ayney uygulanır        
2-3,19,20,21,22,23,24,42,43,48,.maddeler Bakanlar Kurulu Kararına Göre Düzenlenecektir.        
3-56. Madde Mahalli Çevre Kurulu Kararına İstinaden gelen tarifeye göre uygulanmasına        
4-Bakanlar Kurulu kararına tabi olan gelir gruplarına zam yapılmamıştır.        
Tüm maddelere % 10 Zam yapılmıştır.        
MUAFİYETLER        
1-Şehit Gazi Dul ve Yetimlerinden alınmayacak Ücretler 1,18,25.maddeler        
2-İbadet Alanları ve Kamu Yararına faaliyet gösteren derneklere ait yurt v.b yapılar tarifenin        
5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,29,34,35,36,39,41,44,55,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 maddelerinden muaftır        
BU TARİFE 1 OCAK 2019 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİRER.        
         
77-BÜTÇE İÇİ İŞLETME ÜCRET TARİFESİ 2017 YILI HİZMET        
         
İÇECEKLER        
a - Çay; (Çay Bardağı)   1,00 TL 1,10  
b - Çay; (Fincan)   1,50 TL 1,65  
c - Türk Kahvesi;   2,00 TL 2,20  
d - Nescafe;   2,00 TL 2,20  
e - Filtre kahve, Cappucino, Esperesso, Cafe latte, Caffe mocha, Sıcak çikolata, Salep , vs.içecekler ;   4,00 TL 4,40  
f - Soğuk Kahveler ;   6,00 TL 6,60  
g - Soğuk Meyve Kokteylleri ;   6,00 TL 6,60  
h - Bitki Ve Meyve Çayları (Fincan) ;   2,00 TL 2,20  
ı - Gazlı İçecekler (330 cc kutu);   2,00 TL 2,20  
i - Meyve Suyu (330 ml);   2,00 TL 2,20  
j - Şalgam Suyu;   1,50 TL 1,65  
k - Ayran;   1,00 TL 1,10  
l - Limonata;   2,00 TL 2,20  
m - Soda (Meyvelı ve Sade);        
1 - Meyveli   1,00 TL 1,10  
2 - Sade   1,00 TL 1,10  
n - Su 300 cc bardak   0,50 TL 0,55  
o - Su; pet şişe   1,00 TL 1,10  
ö - Süt, meyve suyu 200 cc karton kutu   1,00 TL 1,10  
Büfe ürünleri (bisküvi, çikolata v.b.) alış fiyatının üstüne % 20 arası ekleme yapılarak satışa sunulacaktır.
(Küsüratlar tama tamamlanır.)
       
UYGULANMASI GEREKEN KURALLAR        
1- Gazi şehit aileleri ve engelli vatandaşlarımıza belediyemiz sosyal tesislerinde P indirim uygulanır.        
2- Tesislerde alınacak hizmetlerde indirim uygulaması beş kişiye kadardır.        
ÜCRETLERE K.D.V.DAHİLDİR.        
         

 

2019 MALİ YILI UCRET TARİFESİ için tıklayın.      

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP