ATM YERİ KİRALAMA İHALESİ İLANI (03-03-2017)

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            1. G.O.P Mahallesi Atatürk Caddesi No:53-55 arasında  Topçular sokağın Kesiştiği yeşil alanda 3 adet ATM yeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile üç (3) yıllığına kiraya verilecektir.

            2.İhale Belediyemiz Encümen odasında;

2.1) 1 nolu 3.10 x 1.90 m  ebatlarında ATM yeri  23.03.2017 Perşembe günü saat 16.10’da  

2.2) 2 nolu  3.20 x 2.00 m  ebatlarında ATM yeri 23.03.2017 Perşembe günü saat 16.15’te

2.3) 3 nolu 3.10 x 1.80 m ebatlarında ATM yeri  23.03.2017 Perşembe günü saat 16.20’de  

2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesine göre Açık arttırma usulü ile yapılacaktır.

            3. Muhammen satış bedeli 07.02.2017 tarih ve 2017/176 sayılı onay belgesi ile her alan için ayrı ayrı belirlenmiştir.

3.1) 1 nolu 3.10 x 1.90 m  ebatlarında ATM yeri aylık  1.350.00 TL olup, Geçici teminat  bir yıllık tahmini kira bedeli üzerinden (%3) (1.350.00 TL x12=16.200.00 TL %3= 486.00 TL) olarak belirlenmiştir.

3.2) 2 nolu 3.10 x 1.90 m  ebatlarında ATM yeri aylık  1.350.00 TL olup, Geçici teminat  bir yıllık tahmini kira bedeli üzerinden (%3) (1.350.00 TL x12=16.200.00 TL %3= 486.00 TL) olarak belirlenmiştir.

3.3) 3 nolu 3.10 x 1.90 m  ebatlarında ATM yeri aylık  1.350.00 TL olup, Geçici teminat  bir yıllık tahmini kira bedeli üzerinden (%3) (1.350.00 TL x12=16.200.00 TL %3= 486.00 TL) olarak belirlenmiştir.        

            4.İstekliler İhaleye katılmak için 22.03.2017 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. (İstenen belgeler Kanun, yönetmelik, yönerge v.s. belirtilen süresi içinde temin edilecek belgelerin aslı veya noterden tasdikli olması gerekmektedir.)

            Gerçek Kişilerden:

a) Başvuru dilekçesi

b) Kanuni ikametgah belgesi ve Nüfus Cüzdan Sureti

c)Tebligat için adres beyanı

d)İmza Beyannamesi ve ihaleye vekaleten katılacaklardan vekaletname

e)2886 Sayılı D.İK. Hükümlerine göre ihaleye katılmama cezası almadığına dair taahhütname

f)Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair belge

g)Geçici teminat makbuzu

h)Şartname alındı makbuzu

ı)İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi

 

Tüzel Kişi ve Firmalardan:

a)Başvuru dilekçesi

b)Tebligat için adres Beyanı

c)Vergi dairesinden mükellef olduğuna dair belge

d)İmza sirküleri ve ihaleye vekaleten katılacaklardan vekaletname

e)Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Belgesi

f)Geçici teminat makbuzu

g)Ortak girişim olması halinde ortaklık beyanı

h)2886 Sayılı D.İ.K. hükümlerine göre ihaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname

ı)Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair belge

i)Şartname alındı makbuzu

j)İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi

     5.İhaleye ait şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilir.

     6.İstekliler hazırladıkları evrakları belirtilen süre içinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne dosya alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.         

                                                                                                       İLAN OLUNUR.

 

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2016

Web Tasarım: OZCGRUP