2021 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI (30-12-2020)

     5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Meclis toplantısının genelgede belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, gerekli tedbirlerin alınarak yapılması Kaymakamlık Makamının 25.12.2020 gün ve  2636 sayılı yazısı ile de  uygun değerlendirildiğinden, 04.01.2021  günü Pazartesi saat:14.00 ‘te Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezinde (İstasyon Mah.  Ahenk Sk. No:2 Çerkezköy-otogarYanında) 04.01.2021 Pazartesi günü saat:14.00 ‘da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan toplanacaktır.      

 

                               İlgililerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.              

 

                                    ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI        

           

 

Açılış ve Yoklama

- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı    

                                                                  

GÜNDEM        :

1-Belediye meclisinin 01.12.2020 gün ve 105 sayılı kararında Kent Estetik Kurulu Komisyon Kararlarından  2,3,4,5,6,7,8,9. ve 10. maddelerin diğer meclis toplantısında görüşülmesine oy birliği ile karar verildiğinden, bu konunun Belediye Meclisinde görüşülmesinin müzakeresi.

2- Belediye meclisinin 01.12.2020 gün ve 106 sayılı kararında Emlak ve istimlak Müdürlüğü’nün 23.11.2020 gün ve 110 sayılı Belediye Hissesi Hakkındaki müzekkeresinin İmar Ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilerek, konunun bundan sonraki meclis toplantısında görüşülmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildiğinden, İmar ve Bayındırlık komisyon Raporunun Belediye meclisinde  görüşülerek, karara bağlanması.

3- Belediye meclisinin 01.12.2020 gün ve 107 sayılı kararında Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 02.11.2020 gün ve 1009216 sayılı İmar Planı Tadilatı Hakkındaki yazılarının İmar Ve Bayındırlık Komisyonu’na Havale edilerek, konunun bundan sonraki meclis toplantısında görüşülmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildiğinden, İmar ve Bayındırlık komisyon Raporunun Belediye meclisinde  görüşülerek, karara bağlanması.

4-Başkanlık Makamının 24.12.2020 gün ve 36 sayılı Diğer Kuruluşlarla İlişkiler hk. müzekkeresinin müzakeresi.

5- Meclis Tatil Ayının tespitinin müzakeresi.

6- Denetim Komisyonu Oluşturulmasının müzakeresi.

7-Başkanlık Makamının 24.12.2020 gün ve 39 sayılı Engellilere Yapılan Yardım hk. müzekkeresinin müzakeresi.

8-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 18.12.2020 gün ve  20030 sayılı müzekkeresinin ekindeki (I) sayılı Cetvelde Memur Dolu Kadro Değişikliğinde belirtildiği şekilde  Dolu memur Kadrolarında  Derece Değişikliği Yapılması Hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.

 9- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 18.12.2020 gün ve 53 sayılı Sözleşmeli personellerin 2021 yılında çalıştırılması ve ücretlerinin tespiti  ile II sayılı Boş kadro değişikliği (Memur) cetvelinde  Unvan ve Derece değişikliği yapılması Hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.

10- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 15.12.2020 gün ve 54 sayılı Çerkezköy Tarımsal ve Kimyasal Ürünler Satış Pazarlama A.Ş. Genel Kurul Temsil Yetkisi hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.

11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.12.2020 gün ve 118 sayılı Belediye Hissesi Hakkındaki Müzekkeresinin Müzakeresi.

12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.12.2020 gün ve 120 sayılı Koronavirüs (covid) önlemleri Genelgesi hk.müzekkeresinin müzakeresi.

13- Fen İşleri Müdürlüğünün 24.12.2020 gün ve 134 sayılı meydan Yeraltı otopark Yapımı ve Meydan Düzenleme hk. müzekkeresinin müzakeresi. 
14- Fen İşleri Müdürlüğünün 24.12.2020 gün ve 135 sayılı 255 Ada 1 Parsel hk. müzekkeresinin müzakeresi. 
15- Özel Kalem Müdürlüğünün 24.12.2020 gün ve 001 sayılı çalışma Yönetmeliğinin tanzim edilmesi hk. müzekkeresinin müzakeresi. 
16-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.12.2020 gün ve 121 sayılı Plan Değişikliği hak. Müzekkeresinin müzakeresi.

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP