2020 DÖNEMİNİN 08/01/2020 GÜNLÜ 2.TOPLANTININ 1.BİLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ (15-01-2020)

T.C.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Karar Tarihi:08.01.2020

Meclis Toplantı Nosu:02

Gündem Yılı :2020

Gündem No:/Sıra No:1,2,3,4,5,6,7

 

Karar Numarası:17,18,19,20,21,22,23

Birleşim:01

Oturum :1

Belediye Başkanı :Vahap AKAY

Üyeler :Nedim YILANCI,Bulut BECERİK,Memet Henifi KARATAŞ,Cengiz MEMİŞ,Gökay KELEŞOĞLU,Nihat MISTIK,Erdal ZENGİN,Enver BAYRAM,Taner BAHAR,Beytullah ÇOŞKUN,Serdar ÜRKMEZ,İbrahim ÇEKÇİ, Mehmet Şahin YILMAZ, DilekKÖKSAL, Kemal BUZKUŞ,Memet KAR,Cevcet AYKAÇ,Koray ÖNSEL,Sait YAZI,Adem İÇLİ,Neziha TEMÜR,Hüseyin KARACA,İrfan AK,ErkanZÜMBÜL,Mikail ÇELİK,Ömer GÜNER,Ahmet YILDIZ,Habip ÇELİK,Mahmut GÖÇMEZ,Mehmet Han ATBAŞI,Fatma ESEN

Belediye Meclisinin 03.01.2020 tarih ve 01 sayılı meclis toplantısında İmar ve Bayındırlık komisyonu, Tarife Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konuların görüşülmesi hk.

 

 

TOPLANTIYA KATILANLAR

 

Belediye Başkanı :Vahap AKAY

Üyeler : Nedim YILANCI,Bulut BECERİK, Memet Henifi KARATAŞ,Cengiz MEMİŞ,Gökay KELEŞOĞLU, Nihat MISTIK, Erdal ZENGİN, Enver BAYRAM,Taner BAHAR, Beytullah ÇOŞKUN, Serdar ÜRKMEZ,İbrahim ÇEKÇİ,Mehmet Şahin YILMAZ, Dilek KÖKSAL,Kemal BUZKUŞ, Cevcet AYKAÇ , Sait YAZI, Adem İÇLİ, Neziha TEMÜR, Hüseyin KARACA, İrfan AK, Mikail ÇELİK, Ömer GÜNER ,Ahmet YILDIZ, Habip ÇELİK, Mahmut GÖÇMEZ, Mehmet Han ATBAŞI,

 

TOPLANTIYA KATILMAYANLAR

 

Memet KAR,Koray ÖNSEL, Erkan ZÜMBÜL, Fatma ESEN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden; Belediye Meclisi 2020/OCAK ayı aylık olağan Meclis toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda 03.01.2020 Cuma günü 15.00 de yapılan 01.Toplantısının 1.Birleşimin 1. oturumundaki toplantıda İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU,TARİFE KOMİSYONU, PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU’na havale edilen konuların görüşülmesi için 08.01.2020 Çarşamba günü saat 11.00 de Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda olağan meclis toplantısını yapmak üzere Belediye Başkanı Vahap AKAY Başkanlığında; Nedim YILANCI,Bulut BECERİK, Memet Henifi KARATAŞ,Cengiz MEMİŞ,Gökay KELEŞOĞLU, Nihat MISTIK, Erdal ZENGİN, Enver BAYRAM,Taner BAHAR, Beytullah ÇOŞKUN, Serdar ÜRKMEZ,İbrahim ÇEKÇİ,Mehmet Şahin YILMAZ, Dilek KÖKSAL,Kemal BUZKUŞ, Cevcet AYKAÇ , Sait YAZI, Adem İÇLİ, Neziha TEMÜR, Hüseyin KARACA, İrfan AK, Mikail ÇELİK, Ömer GÜNER ,Ahmet YILDIZ, Habip ÇELİK, Mahmut GÖÇMEZ, Mehmet Han ATBAŞI 2020 toplantı döneminin 02. Toplantısının 1. Birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplanıldı.

Belediye Başkanı Vahap AKAY; yoklamanın yapıldığını, bu toplantıya Meclis üyelerimizden Koray ÖNSEL ile Fatma ESEN’in kendisini telefonla arayarak, meclis toplantısına katılamayacaklarını bilgisini verdikleri izah ederek, buna istinaden 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesine istinaden bu meclis üyelerimizin Koray ÖNSEL ile Fatma ESEN’in mazeretli izinli sayılmalarını teklif etti. Başkanın teklifi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

Memet KAR ile Erkan ZÜMBÜL’nün meclis toplantısına katılmadığı görüldü.

Yukarıda sayılan bu meclis üyelerinin dışındaki tüm meclis üyelerinin meclis toplantısında olduğu görüldü.

Üye çoğunluğunun sağlandığı tespit edildi.


 


 


 

Belediye Başkanı Vahap AKAY; Gündem maddelerinin okunmasına geçildiğini, bugünkü gündemin bir önceki Meclis Toplantısında İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU,TARİFE KOMİSYONU ile PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU’na havale edilen konuların görüşülmesinden ibaret olduğunu izah ederek, gündemin aşağıda belirtildiği şekilde görüşülmesine geçildiğini bildirdi.

 

GÜNDEM :

1 Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 17.12.2019 gün ve 95 sayılı Engellilere Yapılan Yardım hk. müzekkeresinin müzakeresi.

 

2-Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 17.12.2019 gün ve 93 sayılı Ücret Tarifesi hk.müzekkeresinin müzakeresi.

 

3-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.12.2019 gün ve 52 sayılı Kamu Yararı Kararı hk. müzekkeresinin müzakeresi.

 

4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.12.2019 gün ve 53 sayılı Plan Notu Değişikliği hk. müzekkeresinin müzakeresi.

 

5-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 30.12.2019 gün ve 1331sayılı Kira hk.müzekkeresinin müzakeresi.

 

6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02.01.2020 gün ve 01 sayılı Belediye Hissesi hk müzekkeresinin müzakeresi.

 

7-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.01.2020 gün ve 1 sayılı İş Deneyim Belgesi harcı Hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.

 

KARAR NOSU:17 - Meclis kararında belirtilen Plan ve Bütçe Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekliyle oya sunuldu. Oya sunulan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

KARAR NOSU:18 - Aile Cüzdanı Ücretinin (Maliye Bakanlığınca belirlenen Uluslararası Evlilik cüzdanı ücreti bedeli ve dosya bedeli dahil olmak üzere toplam her kişiden Nikah İşlemleri için Başvuru ücretinin 172,00 TL olarak uygulanmasına ve Evlenme İzin Belgesi ücreti olarak ta 50.00 TL’nin uygulanmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

Yukarıda belirtilen ücretler dışında ise;

Evlenme Akdi için Mesai Dışı verilen hizmet bedeli

a.Belediye Nikah Salonu Dışında Verilen Hizmet Bedeli 400,00 TL

b.Belediye Nikah Salonunda Verilen Hizmet Bedeli 200,00 TL olarak alınmasına; Belediye Başkanı Vahap AKAY,Nedim YILANCI,Bulut BECERİK, Memet Henifi KARATAŞ,Cengiz MEMİŞ,Gökay KELEŞOĞLU, Nihat MISTIK, Erdal ZENGİN, Enver BAYRAM,Taner BAHAR, Beytullah ÇOŞKUN, Serdar ÜRKMEZ,İbrahim ÇEKÇİ,Mehmet Şahin YILMAZ, Dilek KÖKSAL,Kemal BUZKUŞ, Cevcet AYKAÇ ‘ın evet dediği, Sait YAZI, Adem İÇLİ, Neziha TEMÜR, Hüseyin KARACA, İrfan AK, Mikail ÇELİK, Ömer GÜNER ,Ahmet YILDIZ, Habip ÇELİK, Mahmut GÖÇMEZ, Mehmet Han ATBAŞI’nın hayır dediği tespit edildiğinden,

Evlenme Akdi için Mesai Dışı verilen hizmet bedeli

a.Belediye Nikah Salonu Dışında Verilen Hizmet Bedeli 400,00 TL

b.Belediye Nikah Salonunda Verilen Hizmet Bedeli 200,00 TL olarak alınmasına meclisimizce oy çokluğu ile karar verilmiştir. Yukarıda belirtilen ücretlerin nikah akdi için müracaat eden kişilerden müracaatları esnasında alınması esastır.

( Uygulanacak olan bu tarifenin yürürlük tarihi belediye meclis kararının Kaymakamlık Makamına tebliğ tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. )

 

 

KARAR NOSU:19 - Meclis kararında belirtilen ve komisyondan geldiği şekliyle oya sunulan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

 

KARAR NOSU:20 - Meclis kararında belirtilen ve komisyondan geldiği şekliyle oya sunulan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

 

KARAR NOSU:21 - Meclis kararında belirtilen ve komisyondan geldiği şekliyle oya sunulan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

 

KARAR NOSU:22 - Meclis kararında belirtilen ve komisyondan geldiği şekliyle oya sunulan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

 

KARAR NOSU:23 – Meclis kararında belirtilen ve komisyondan geldiği şekliyle oya sunulan Tarife Komisyon Raporunun kabulüne Belediye Başkanı Vahap AKAY, Nedim YILANCI,Bulut BECERİK, Memet Henifi KARATAŞ,Cengiz MEMİŞ,Gökay KELEŞOĞLU, Nihat MISTIK, Erdal ZENGİN, Enver BAYRAM,Taner BAHAR, Beytullah ÇOŞKUN, Serdar ÜRKMEZ,İbrahim ÇEKÇİ,Mehmet Şahin YILMAZ, Dilek KÖKSAL,Kemal BUZKUŞ, Cevcet AYKAÇ ‘ın evet dediği, Sait YAZI, Adem İÇLİ, Neziha TEMÜR, Hüseyin KARACA, İrfan AK, Mikail ÇELİK, Ömer GÜNER ,Ahmet YILDIZ, Habip ÇELİK, Mahmut GÖÇMEZ, Mehmet Han ATBAŞI’nın hayır dediği tespit edildiğinden, meclis kararında belirtilen Tarife Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekliyle MECLİSİMİZCE OYÇOKLUĞUYLA Kabul edilmiştir.

 

 

Belediye Başkanı Vahap AKAY;Bu günkü Meclis gündeminin tüm maddelerinin yukarıda belirtildiği şekilde görüşüldüğünü izahla; Meclis üyelerine bu toplantı içinde göstermiş oldukları çaba ve çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, alınan kararların Hayırlı ve Uğurlu olması temennisiyle, bu günkü Meclis Gündeminde görüşülecek başka madde olmadığından, bu günkü Meclis Oturumuna son verilerek, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine istinaden 2020/ŞUBAT Ayı Olağan Meclis Toplantısının 03.02.2020 Pazartesi günü saat 15.00’te yapılmasına MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildi. KAPANDI: 08.01.2020 SAATİ: 11.30


Vahap AKAY                Dilek KÖKSAL                    Cevcet AYKAÇ

Belediye Başkanı           Katip                                   Katip

 

 

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP