2020 DÖNEMİNİN 03/07/2020 GÜNLÜ 8.TOPLANTININ 1.BİLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ (08-07-2020)

T.C.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Karar Tarihi:03.07.2020

Meclis Toplantı Nosu:08

Gündem Yılı :2020

Gündem No:/Sıra No:1,2,3,4

Karar Numarası:60,61,62,63

Birleşim:01

Oturum :1

Belediye Başkanı :Vahap AKAY

Üyeler :Nedim YILANCI,Bulut BECERİK,Memet Henifi KARATAŞ,Cengiz MEMİŞ,Gökay KELEŞOĞLU,Nihat MISTIK,Erdal ZENGİN,Enver BAYRAM,Taner BAHAR,Beytullah ÇOŞKUN,Serdar ÜRKMEZ,İbrahim ÇEKÇİ, Mehmet Şahin YILMAZ, DilekKÖKSAL, Kemal BUZKUŞ,Memet KAR,Cevdet AYKAÇ,Koray ÖNSEL,Sait YAZI,Adem İÇLİ,Neziha TEMÜR,Hüseyin KARACA,İrfan AK,ErkanZÜMBÜL,Mikail ÇELİK,Ömer GÜNER,Ahmet YILDIZ,Habip ÇELİK,Mahmut GÖÇMEZ,Mehmet Han ATBAŞI,Fatma ESEN

Belediye Meclisinin 01.07.2020 tarih ve 07 sayılı meclis toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konuların görüşülmesi hk.

 

TOPLANTIYA KATILANLAR

 

Meclis 1.Başkan Vekili :Cengiz MEMİŞ,

Üyeler :Nedim YILANCI, Bulut BECERİK, Memet Henifi KARATAŞ,Gökay KELEŞOĞLU, Nihat MISTIK, Erdal ZENGİN, Enver BAYRAM, Taner BAHAR, Beytullah ÇOŞKUN, Serdar ÜRKMEZ, İbrahim ÇEKÇİ, Mehmet Şahin YILMAZ, Dilek KÖKSAL, Kemal BUZKUŞ, Memet KAR, Cevdet AYKAÇ,Sait YAZI, Adem İÇLİ ,Neziha TEMÜR, Hüseyin KARACA, İrfan AK ,Erkan ZÜMBÜL,Ömer GÜNER Ahmet YILDIZ, Habip ÇELİK, Mahmut GÖÇMEZ, Mehmet Han ATBAŞI,

 

TOPLANTIYA KATILMAYANLAR

 

Belediye Başkanı Vahap AKAY,Fatma ESEN,Mikail ÇELİK,Koray ÖNSEL

Meclis toplantılarının ertelenmesi dolayısıyla Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantıları gerçekleştirilemediğinden, ertelenen aylara ait toplantılar ile Temmuz ayı meclis toplantısının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden; Çerkezköy Belediyesi Veliköy Düğün salonunda 01.07.2020 Çarşamba günü saat:15.00 ‘da yapılan 07 sayılı .oplantısının 1.Birleşimin 1.oturumu ile 2. Oturumundaki toplantıda İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU, PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU’na havale edilen konuların görüşülmesi için 03.07.2020 Cuma günü saat 15.00 de Çerkezköy Belediyesi Veliköy düğün Salonunda olağan meclis toplantısını yapmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesine istinaden Meclis 1.Başkan Vekili Cengiz MEMİŞ Başkanlığında ;Nedim YILANCI, Bulut BECERİK, Memet Henifi KARATAŞ,Gökay KELEŞOĞLU, Nihat MISTIK, Erdal ZENGİN, Enver BAYRAM, Taner BAHAR, Beytullah ÇOŞKUN, Serdar ÜRKMEZ, İbrahim ÇEKÇİ, Mehmet Şahin YILMAZ, Dilek KÖKSAL, Kemal BUZKUŞ, Memet KAR, Cevdet AYKAÇ,Sait YAZI, Adem İÇLİ ,Neziha TEMÜR, Hüseyin KARACA, İrfan AK ,Erkan ZÜMBÜL,Ömer GÜNER Ahmet YILDIZ, Habip ÇELİK, Mahmut GÖÇMEZ, Mehmet Han ATBAŞI’nın iştirakiyle 2020 toplantı döneminin 8.toplantısının 1. Birleşimin 1. oturumunun yapılması için toplanıldı.

 

Meclis Birinci Başkan vekili Cengiz MEMİŞ ; Belediye Başkanının görevinin başında olduğunu fakat Tekirdağda toplantıda olduğunu dolayısıyla bugünkü meclis toplantısına katılamayacağını açıklayarak, 5393 Sayı Belediye Kanunun 19. maddesine istinaden meclise kendisinin Başkanlık edeceğini izah etti

 

 

Meclis 1.Başkan Vekili Cengiz MEMİŞ; yoklamanın yapıldığını, toplantıya meclis üyelerinden Mikail ÇELİK ile Koray ÖNSEL’in mazeretsiz olarak toplantıya katılmadığını, Fatma ESEN’in ise telefonla meclis toplantısına katılamayacağının bilgisini verdiğini izah ederek, buna istinaden 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesine istinaden bu meclis üyemizin Fatma ESEN’in mazeretli izinli sayılmasını teklif etti. Meclis 1 Başkan Vekilinin teklifi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

Bunlar dışındaki diğer tüm Meclis Üyelerinin iştirak ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Meclis 1.Başkan Vekili Cengiz MEMİŞ; Bir önceki Meclis Tutanaklarını oya sunduğunu izah etti.Bir önceki Meclis Tutanakları Oy Birliği ile kabul edildi.

Üye çoğunluğunun sağlandığı tespit edildi.


 

Meclis Birinci Başkan vekili Cengiz MEMİŞ ;Gündem maddelerinin okunmasına geçildiğini, bugünkü gündemin bir önceki Meclis Toplantısında İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU ile PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU’na havale edilen konuların görüşülmesinden ibaret olduğunu izah ederek, gündemin aşağıda belirtildiği şekilde görüşülmesine geçildiğini bildirdi.

 

GÜNDEM :

  1. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 20.04.2020 gün ve 12 sayılı Belediye Başkanlığı’mızın 2019 Mali Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesabının görüşülmesi hk. müzekkeresinin müzakeresi.

  2. Belediye Meclisinin 06.03.2020 gün ve 2020/41 sayılı kararında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.09.2019 gün ve 15 sayılı pergolalar (gölgelik) hk. müzekkeresi İmar ve Bayındırlık komisyonunda görüşülmüş olup, İmar ve bayındırlık komisyonunca çalışmaların devam edilmesi kararı alındığından bu konunun Belediye meclisinde görüşülmesinin müzakeresi

  3. Emlak ve istimlak Müdürlüğü’nün 23.06.2020 gün ve 22 sayılı Belediye Hissesi Hakkındaki Müzekkeresinin Müzakeresi ile 3 adet vatandaşın Belediye hissesi satın alma talebine ait dilekçe

  4. Emlak ve istimlak Müdürlüğünün 01.07.2020 gün ve 24 sayılı Belediyemize ait taşınmazların Demiryolu projesi kapsamında kamulaştırması hk. müzekkeresinin müzakeresi.

 

 

KARAR NOSU 60- Meclis Kararında belirtilen ve komisyondan geldiği şekliyle oya sunulan Plan ve Bütçe Komisyon Raporuna Meclis 1.Başkan Vekili Cengiz MEMİŞ, Nedim YILANCI, Bulut BECERİK, Memet Henifi KARATAŞ,Gökay KELEŞOĞLU, Nihat MISTIK, Erdal ZENGİN, Enver BAYRAM, Taner BAHAR, Beytullah ÇOŞKUN, Serdar ÜRKMEZ, İbrahim ÇEKÇİ, Mehmet Şahin YILMAZ, Dilek KÖKSAL, Kemal BUZKUŞ, Memet KAR, Cevdet AYKAÇ, evet dediği Sait YAZI, Adem İÇLİ ,Neziha TEMÜR, Hüseyin KARACA, İrfan AK ,Erkan ZÜMBÜL,Ömer GÜNER Ahmet YILDIZ, Habip ÇELİK, Mahmut GÖÇMEZ, Mehmet Han ATBAŞI’nın hayır dediği tespit edildiğinden, meclis kararında belirtilen Plan ve Bütçe Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekliyle MECLİSİMİZCE OYÇOKLUĞUYLA Kabul edilmiştir.

 

 

KARAR NOSU 61- Meclis Kararında belirtilen ve komisyondan geldiği şekliyle oya sunulan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporuna Meclis 1.Başkan Vekili Cengiz MEMİŞ, Nedim YILANCI, Bulut BECERİK, Memet Henifi KARATAŞ,Gökay KELEŞOĞLU, Nihat MISTIK, Erdal ZENGİN, Enver BAYRAM, Taner BAHAR, Beytullah ÇOŞKUN, Serdar ÜRKMEZ, İbrahim ÇEKÇİ, Mehmet Şahin YILMAZ, Dilek KÖKSAL, Kemal BUZKUŞ, Memet KAR, Cevdet AYKAÇ, evet dediği Sait YAZI, Adem İÇLİ ,Neziha TEMÜR, Hüseyin KARACA, İrfan AK ,Erkan ZÜMBÜL,Ömer GÜNER Ahmet YILDIZ, Habip ÇELİK, Mahmut GÖÇMEZ, Mehmet Han ATBAŞI’nın hayır dediği tespit edildiğinden, Meclis kararında belirtilen İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekliyle MECLİSİMİZCE OYÇOKLUĞUYLA Kabul edilmiştir.


 

KARAR NOSU 62- Meclis Kararında belirtilen ve komisyondan geldiği şekliyle oya sunulan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

Belediye meclis üyesi Memet KAR toplantıdan ayrıldı.

KARAR NOSU 63-, TCDD Emlak Servis Müdürlüğünün yazısında belirtilen Belediyemize ait on üç (13) adet taşınmaza belirlenen kamulaştırma bedelleri Meclis Birinci Başkan vekili Cengiz MEMİŞ,Nedim YILANCI,Bulut BECERİK, Memet Henifi KARATAŞ, Gökay KELEŞOĞLU, Nihat MISTIK, Erdal ZENGİN, Enver BAYRAM, Taner BAHAR, Beytullah ÇOŞKUN, Serdar ÜRKMEZ, İbrahim ÇEKÇİ,Memet Şahin YILMAZ, Dilek KÖKSAL,Kemal BUZKUŞ, Cevcet AYKAÇ’ın “Hayır” oyları ;

Sait YAZI, Adem İÇLİ, Neziha TEMÜR, Hüseyin KARACA, İrfan AK, Erkan ZÜMBÜL, Ömer GÜNER,Ahmet YILDIZ,Habip ÇELİK, Mahmut GÖÇMEZ, Mehmet Han ATBAŞI, “Evet” oyları neticesinde; TCDD Emlak Servis Müdürlüğünün yazısında belirtilen Belediyemize ait on üç (13) adet taşınmaza belirlenen kamulaştırma bedellerinin reddine meclisimizce oy çokluğu ile karar verildi.


 

Bu günkü Meclis gündeminin tüm maddelerinin yukarıda belirtildiği şekilde görüşüldüğünü izahla; Meclis üyelerine bu toplantı içinde göstermiş oldukları çaba ve çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, alınan kararların Hayırlı ve Uğurlu olması temennisiyle, bu günkü Meclis Gündeminde görüşülecek başka madde olmadığından, bu günkü Meclis Oturumuna son verilerek, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine istinaden 2020/ EYLÜL Olağan Meclis Toplantısının 01.09.2020 Salı günü saat 15.00’te yapılmasına MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildi. KAPANDI: 03.07.2020 SAATİ: 16.00

 

Cengiz MEMİŞ                       Dilek KÖKSAL         Cevdet AYKAÇ

Meclis 1.Başkan Vekili           Katip                              Katip

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP