2019 DÖNEMİNİN 10/06/2019 GÜNLÜ 9.TOPLANTININ 1.BİLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ (24-06-2019)

T.C.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Karar Tarihi:10.06.2019

Meclis Toplantı Nosu:09

Gündem Yılı :2019

Gündem No:/Sıra No 1,2,3,4,5,6

 

Karar Numarası:60,61,62,63,64,65

Birleşim:01

Oturum :1

Belediye Başkanı :Vahap AKAY

Üyeler :Nedim YILANCI,Bulut BECERİK,Memet Henifi KARATAŞ,Cengiz MEMİŞ,Gökay KELEŞOĞLU,Nihat MISTIK,Erdal ZENGİN,Enver BAYRAM,Taner BAHAR,Beytullah ÇOŞKUN,Serdar ÜRKMEZ,İbrahim ÇEKÇİ, Mehmet Şahin YILMAZ, DilekKÖKSAL, Kemal BUZKUŞ,Memet KAR,Cevcet AYKAÇ,Koray ÖNSEL,Sait YAZI,Adem İÇLİ,Neziha TEMÜR,Hüseyin KARACA,İrfan AK,ErkanZÜMBÜL,Mikail ÇELİK,Ömer GÜNER,Ahmet YILDIZ,Habip ÇELİK,Mahmut GÖÇMEZ,Mehmet Han ATBAŞI,Fatma ESEN

Çerkezköy Belediye Başkanlığının 31.05.2019 gün ve 5778 sayılı Meclis Gündemi Hakkında

 

TOPLANTIYA KATILANLAR

 

Belediye Başkanı :Vahap AKAY

Üyeler :Nedim YILANCI, Bulut BECERİK, Memet Henifi KARATAŞ, Cengiz MEMİŞ, Gökay KELEŞOĞLU, Nihat MISTIK, Erdal ZENGİN, Enver BAYRAM, Beytullah ÇOŞKUN, Serdar ÜRKMEZ, İbrahim ÇEKÇİ ,Mehmet Şahin YILMAZ, Dilek KÖKSAL, Kemal BUZKUŞ, Memet KAR, Cevcet AYKAÇ ,Koray ÖNSEL, Adem İÇLİ, Neziha TEMÜR, Hüseyin KARACA ,İrfan AK,Erkan ZÜMBÜL, Mikail ÇELİK, Ömer GÜNER, Ahmet YILDIZ, Habip ÇELİK, Mahmut GÖÇMEZ, Mehmet Han ATBAŞI, Fatma ESEN

 

TOPLANTIYA KATILMAYANLAR

 

Sait YAZI, Taner BAHAR

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden; Belediye Meclisi 2019/HAZİRAN ayı aylık olağan Meclis toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda 10.06.2019 Pazartesi günü saat 14.00 de olağan meclis toplantısını yapmak üzere Belediye Başkanı Vahap AKAY Başkanlığında; Nedim YILANCI, Bulut BECERİK, Memet Henifi KARATAŞ, Cengiz MEMİŞ, Gökay KELEŞOĞLU, Nihat MISTIK, Erdal ZENGİN, Enver BAYRAM, Beytullah ÇOŞKUN, Serdar ÜRKMEZ, İbrahim ÇEKÇİ ,Mehmet Şahin YILMAZ, Dilek KÖKSAL, Kemal BUZKUŞ, Memet KAR, Cevcet AYKAÇ ,Koray ÖNSEL, Adem İÇLİ, Neziha TEMÜR, Hüseyin KARACA ,İrfan AK,Erkan ZÜMBÜL, Mikail ÇELİK, Ömer GÜNER, Ahmet YILDIZ, Habip ÇELİK, Mahmut GÖÇMEZ, Mehmet Han ATBAŞI, Fatma ESEN 2019 toplantı döneminin 9. Toplantısının 1. Birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplanıldı.

 

Belediye Başkanı Vahap AKAY; yoklamanın yapıldığını, bu toplantıya Meclis üyelerimizden Taner BAHAR ile Sait YAZI’nın mazereti nedeniyle bugünkü Meclis toplantısına katılamayacağına ait Belediye Başkanlığı’ na dilekçe ibraz ettikleri izah ederek, Buna istinaden 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesine istinaden bu 2 tane meclis üyemizin mazeretli izinli sayılmasına, Meclisimizce oy birliği ile karar verildi

Bunların dışındaki tüm meclis üyelerinin meclis toplantısında olduğu görüldü.

 

Üye çoğunluğunun sağlandığı tespit edildi.

 

Belediye Başkanı Vahap AKAY;Bir önceki Meclis Tutanaklarını oya sunduğunu izah etti.Bir önceki Meclis Tutanakları Oy Birliği ile kabul edildi.

 

Belediye Başkanı Vahap AKAY; Gündem maddelerinin okunmasına geçilmeden önce bugünkü gündeme ilave olarak öneri veya müzekkere olup olmadığını sordu.

 

Belediye Başkanı Vahap AKAY; Gündeme ilave olarak Çerkezköy Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 31.05.2019 günlü Prag Festivali hakkındaki yazılarının bulunduğunu izah ederek, bu konuya ait Çerkezköy Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 31.05.2019 günlü yazılarının okunmasına geçildiğini bildirdi.

 

T.C.

ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı :42207916-<…>-E.<…>

Konu : Prag Festivali

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Çerkezköy Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Ekibi ve yöneticilerinin yıl içinde çalışmasını yaptıklarını gösterilerinin sergilenmesi, ilçemizin yurt dışında temsil edilmesi, kursiyerlerin yurt dışındaki tarihi ve kültürel dokuları gözlemleyerek diğer ülke ekipleri ile bundan sonraki başarılı çalışmaların verimliliği açısından ilişki içerisinde olmaları adına 11-14/07/2019 tarihinde Çekya’nın başkenti Prag’ta yapılacak olan Uluslararası Folklor festivalini de kapsayan 08/07/2019-17/07/2019 tarihleri arasında ekte programı sunulan geziye katılacak olan kursiyerlerin gri pasaport çıkarabilmeleri için gereğini rica ederim.

 

Atilla Selami ABBAN

Kaymakam

(imza)

 

 

Yapılan müzakerelerden sonra; bu konunun meclis gündeminin 6. Maddesi olarak ilave edilerek görüşülmesi oya sunuldu. Bu konunun gündemin 6.maddesi olarak meclis gündemine alınarak görüşülmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

Belediye Başkanı Vahap AKAY, şuanda Milliyetçi Hareket Partisi Meclis üyelerinin 2 tane öneri verdikleri yine Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyelerinin de 6 tane öneri verdiklerinin tespit edildiğini açıklayarak, sırasıyla Başkanlıkça bu önerilerin okunmasına geçildiğini bildirdi.

 

1.önerinin okunmasına geçildi.

 

ÇERKEZKÖY BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA,

KONU : İlçe genelinde umumi tuvaletler yapılması hk.

Sayın Başkan, kıymetli meclis üyeleri;

Her geçen yıl hızla artan nüfusa paralel olarak ilçemizde vatandaşlarımızın da ihtiyaçları artmaktadır. Bu bağlamda bizlere gelen talep doğrultusunda, ilçemiz genelinde nüfus yoğunluğunun fazla olduğu muhtelif yerlere umumi tuvaletler yapılması istenmektedir. Bu konu ile alakalı olarak belediyemizin ilgili birimlerince yerlerin tespit edilerek özellikle yaz sezonunda ihtiyaç olan umumi tuvaletlerin ivedi olarak yapılmasını saygılarımla arz ederim. 10.06.2019

MHP ÇERKEZKÖY BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

KORAY ÖNSEL

İMZA

 

HABİP ÇELİK

İMZA

 

Öneri okunduktan sonra Belediye Başkanı Vahap AKAY; tarafından bu konuyla ilgili “Umumi tuvaletlerle ile ilgili seçim beyannamemizde zaten öyle bir gündem konumuz var aynı zamanda stratejik plan hedeflerimiz içerisine gireceğinin bilgisi verildi.”

 

2.önerinin okunmasına geçildi.

 

ÇERKEZKÖY BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA,

KONU : İlçe tanıtımının yapılması hk.

Sayın Başkan, kıymetli meclis üyeleri;

Türkiye’ de ekonomiye sağladığı katkı dolayısıyla ülke genelinde göze çarpan ilçeler arasında yer alan ilçemiz Çerkezköy’ün ne yazık ki aynı oranda reklamının yapılmadığını düşünüyoruz. Hızla artan nüfusumuzla tabiri caizse küçük İstanbul olarak nitelendirilen ilçemizin festival, şölen, etkinlik yada başka bir isimle yapılacak organizasyonla tanıtımının yapılmasının hem esnafımıza hem de ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza fayda sağlayacağı kanaatindeyiz. Milli bayramlarda yada başka özel günlerde yüksek bütçeli programlara göre, sponsorla yapılacak organizasyonun hem maddi olarak külfeti olmayacak, hem de ilçemizin bu vesileyle reklamı yapılacaktır. Bu konu ile alakalı olarak bu organizasyonun temasının ve isminin belirlenmesi maksadıyla bir komisyon kurulmasını saygılarımla arz ederiz. 10.06.2019

MHP ÇERKEZKÖY BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

KORAY ÖNSEL

İMZA

HABİP ÇELİK

İMZA


 

2. Öneri okundu. Belediye Başkanı Vahap AKAY; Bu konuyla ilgilide aynı şekilde yine “2019-2024 hedefleri doğrultusunda düşünülmesi gerektiğini önererek, bu doğrultuda hedeflerde yer alması tavsiye kararı olarak değerlendirileceği bilgisi verildi.”

3.önerinin okunmasına geçildi.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

KONU : Park içerisinde bulunan elektrik panosu hk.

TARİH : 10.06.2019

SAYI : 2019-1006-A06

Kızılpınar Mahallemizde Bektaş sokak ve hacı Yakup caddesinin kesiştiği noktada bulunan çocuk parkının içerisinde zemine montalanmış elektrik panosunun çevresinde güvenlik önlemi bulunmamasından dolayı, çocuklarımız ve vatandaşımız için tehlike arz eden durumun giderilmesini arz ederiz.

ÖNERGEYİ VERENLER:


 

SAİT YAZI ADEM İÇLİ NEZİHA TEMUR HÜSEYİN KARACA

İMZA İMZA İMZA İMZA

İRFAN AK ERKAN ZÜMBÜL MİKAİL ÇELİK ÖMER GÜNER

İMZA İMZA İMZA İMZA

AHMET YILDIZ MAHMUT GÖÇMEZ MEHMET HAN ATBAŞI FATMA ESEN

İMZA İMZA İMZA İMZA


 

3.öneri okunduktan sonra Belediye Başkanı Vahap AKAY; “Bunun bir önerge ile meclis gündemine beklemekten ziyade böyle bir aciliyet gören sayın meclis üyelerim bunu bize, ilgili birimlerimize, başkan yardımcılarımıza her an ulaştırabilme rahatlığında olabileceklerini buradan bir kere daha ifade edeyim. Bu bir elektrik panosunun düzenlenmesinin meclis gündeminde konuşulmasından ziyade daha pratik, daha çabuk bir tehlike varsa bunun daha çabuk giderilmesi anlamında birbirimize olan mesafemizi bu kadar süre uzatmanın gerekli olmadığını düşünerek bu konuyu hemen çalışmalarımızın içerisine katacağız” diyerek açıkladı.

4.önerinin okunmasına geçildi.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

KONU : İskan harçları hk.

TARİH : 10.06.2019

SAYI : 2019-1006-A05

07.05.2019 tarihinde Belediye Meclisinde iskan harçları gündem maddesinin kararı neticesinde P indirim kararlaştırılmış olup, lakin iskan harçlarının sadece iskan muayene ücretlerinde P indirim yapıldığı numarataj ücreti, yapı kullanma harcı, itfaiye kontrol ücretlerinde indirilme gidilmediği, bu gruplarda da P indirim yapılmasını arz ve talep ederiz.

ÖNERGEYİ VERENLER:

SAİT YAZI ADEM İÇLİ NEZİHA TEMUR HÜSEYİN KARACA

İMZA İMZA İMZA İMZA

İRFAN AK ERKAN ZÜMBÜL MİKAİL ÇELİK ÖMER GÜNER

İMZA İMZA İMZA İMZA

AHMET YILDIZ MAHMUT GÖÇMEZ MEHMET HAN ATBAŞI FATMA ESEN

İMZA İMZA İMZA İMZA


 

Belediye Başkanı Vahap AKAY; 4’üncü olarak okunan İskan Harçları ile ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis üyeleri tarafından belediye meclisine verilen önerinin meclis gündemine alınması hususu oya sunuldu.

 

Yapılan müzakerelerden sonra;Önerinin meclis gündemine alınmasına Belediye Başkanı Vahap AKAY,Nedim YILANCI, Bulut BECERİK, Memet Henifi KARATAŞ, Cengiz MEMİŞ, Gökay KELEŞOĞLU, Nihat MISTIK, Erdal ZENGİN, Enver BAYRAM, Beytullah ÇOŞKUN, Serdar ÜRKMEZ, İbrahim ÇEKÇİ ,Mehmet Şahin YILMAZ, Dilek KÖKSAL, Kemal BUZKUŞ, Memet KAR, Cevcet AYKAÇ’ın hayır dediği Koray ÖNSEL ile Habip ÇELİK, Adem İÇLİ, Neziha TEMÜR, Hüseyin KARACA ,İrfan AK, Erkan ZÜMBÜL, Mikail ÇELİK, Ömer GÜNER, Ahmet YILDIZ, Mahmut GÖÇMEZ, Mehmet Han ATBAŞI, Fatma ESEN’in evet dediği tespit edildiğinden; önerinin meclis gündemine alınması MECLİSİMİZCE OY ÇOKLUĞU İLE REDDEDİLDİ.

 

5.önerinin okunmasına geçildi.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’ NA

KONU : Otoyol üzerinde tehlike arz eden durumlar hk.

TARİH : 06.06.2019

SAYI : 2019-1006-A01

Bağlık Mahallesi Cezaevi kavşağında Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine kadar olan otoyol kenarlarında bulunan gidiş geliş yönünde yer yer perde duvarı ve tel örgülerin tahrip olduğu, yer yer perde duvar ve tel örgü bulunmadığı tarafımızca tespit edilmiş olup, çocuklarımız ve vatandaşlarımız için tehlike arz eden bu durumun giderilmesini arz ve talep ederiz.

ÖNERGEYİ VERENLER:

SAİT YAZI ADEM İÇLİ NEZİHA TEMUR HÜSEYİN KARACA

İMZA İMZA İMZA İMZA

İRFAN AK ERKAN ZÜMBÜL MİKAİL ÇELİK ÖMER GÜNER

İMZA İMZA İMZA İMZA

AHMET YILDIZ MAHMUT GÖÇMEZ MEHMET HAN ATBAŞI FATMA ESEN

İMZA İMZA İMZA İMZA

Belediye Başkanı Vahap AKAY; Bu konuyla ilgili sorumluluk sahibinin Karayolları Genel Müdürlüğü olduğunu, Karayollarına yazılı olarak bilgi verildiğini izah ederek, tekrar bu konuyla ilgili yazılı olarak bilgi verileceğini açıkladı.

6.önerinin okunmasına geçildi.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

KONU : Doğrudan Teminler hk.

TARİH : 10.06.2019

SAYI:2019-1006-A02

Nisan 2019- Mayıs 2019 döneminde Çerkezköy Belediyesi tarafından verilen doğrudan teminlerin verilen firmaların,alınan malzemelerin (işçilik ve malzeme alımlarının tamamının tutarları )yapılan işlemlerin bilgileri ile birlikte yazılı olarak tarafımıza ibra edilmesini arz ederiz.

ÖNERGEYİ VERENLER:

SAİT YAZI ADEM İÇLİ NEZİHA TEMUR HÜSEYİN KARACA

İMZA İMZA İMZA İMZA

İRFAN AK ERKAN ZÜMBÜL MİKAİL ÇELİK ÖMER GÜNER

İMZA İMZA İMZA İMZA

AHMET YILDIZ MAHMUT GÖÇMEZ MEHMET HAN ATBAŞI FATMA ESEN

İMZA İMZA İMZA İMZA

Belediye Başkanı Vahap AKAY;”Denetim komisyonunda bu konuların tamamı denetim komisyonunun üyelerinin bilgisine sunulur. Bütün harcamalar, doğrudan teminler, ihaleler hepsi zaten önünüze gelecektir. Yani doğrudan teminler ile ilgili geçen ay da bir gündem maddesi vardı, yeniden var. Tabiki bilgiler, verilir onda bir tereddüt yok ama bu konunun bir kere daha altını çizeyim. Zaten her yıl denetim komisyonu oluşacak Ocak ayında oluşacak Denetim komisyonu Ocak ayından Mart ayı sonuna kadar Çerkezköydeki tüm harcamaları zaten inceleyecek. Bir kere daha hatırlatmış olayım”diyerek açıklamalarda bulundu.

7.önerinin okunmasına geçildi.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

KONU : Doğrudan Teminler hk.

TARİH : 10.06.2019

SAYI:2019-1006-A03

Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde doğrudan teminlerin web sitesinde yayınlanmasına istinaden,doğrudan teminlerin Belediyenin web sitesinden yayınlanarak vatandaşımız ile paylaşılmasını arz ederiz.

ÖNERGEYİ VERENLER:

SAİT YAZI ADEM İÇLİ NEZİHA TEMUR HÜSEYİN KARACA

İMZA İMZA İMZA İMZA

İRFAN AK ERKAN ZÜMBÜL MİKAİL ÇELİK ÖMER GÜNER

İMZA İMZA İMZA İMZA

AHMET YILDIZ MAHMUT GÖÇMEZ MEHMET HAN ATBAŞI FATMA ESEN

İMZA İMZA İMZA İMZA

 

Belediye Başkanı Vahap AKAY; Doğrudan teminlerle ilgili kurumumuzca Kanun ve yönetmeliklerde belirtildiği şekilde iş ve işlemleri yürütülmektedir.

8.önerinin okunmasına geçildi.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

KONU : Kira Bedelleri ve taşınmazlar hk.

TARİH : 10.06.2019

SAYI:2019-1006-A04

02.05.2019 tarih ve 2019-1504-A04 sayılı kira bedelleri soru önergemiz hk.46599845-624-4960 sayılı tarafımıza verilen cevabınızda, kiraya verilen taşınmazların kimlere, kaç yıllığına kaç para bedelle detaylı şekilde tarafımıza verilmediği, kiraya verilen taşınmazların kimlere kaç yıllığına ,kaç para bedelle verildiği detaylı bir şekilde tarafımıza yazılı olarak verilmesini arz ederiz.

ÖNERGEYİ VERENLER:

SAİT YAZI ADEM İÇLİ NEZİHA TEMUR HÜSEYİN KARACA

İMZA İMZA İMZA İMZA

İRFAN AK ERKAN ZÜMBÜL MİKAİL ÇELİK ÖMER GÜNER

İMZA İMZA İMZA İMZA

AHMET YILDIZ MAHMUT GÖÇMEZ MEHMET HAN ATBAŞI FATMA ESEN

İMZA İMZA İMZA İMZA

Belediye Başkanı Vahap AKAY; 8.öneri olan kira gelirleri ile ilgili gerekli Birim Müdürlüğü tarafından detaylı bir şekilde bilgi verileceğini açıkladı.

 

Belediye Başkanı Vahap AKAY;Gündemin aşağıda belirtildiği şekilde yeniden oluşturulduğunu bu şekilde sırasıyla görüşülmesine MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildi. Sırasıyla gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

GÜNDEM :

 

1-Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 15.05.2019 gün ve 26 sayılı Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.

2-Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nün 20.05.2019 gün ve 25 sayılı Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.

3-Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün 29.05.2019 gün ve 34 sayılı Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.

4-Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nün 21.05.2019 gün ve 30 sayılı Araç Kiralama Hizmet Alımı Hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.

5-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 20.05.2019 gün ve 784 sayılı Ek Bütçe Hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.

6- Çerkezköy Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 31.05.2019 günlü Prag Festivali hakkındaki yazılarının müzakeresi.

 

KARAR NOSU: 60 - Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 15.05.2019 gün ve 26 sayılı Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkındaki müzekkeresinin ekindeki yönetmeliğinin Kabulüne; Belediye Başkanı Vahap AKAY,Nedim YILANCI, Bulut BECERİK, Memet Henifi KARATAŞ, Cengiz MEMİŞ, Gökay KELEŞOĞLU, Nihat MISTIK, Erdal ZENGİN, Enver BAYRAM, Beytullah ÇOŞKUN, Serdar ÜRKMEZ, İbrahim ÇEKÇİ ,Mehmet Şahin YILMAZ, Dilek KÖKSAL, Kemal BUZKUŞ, Memet KAR, Cevcet AYKAÇ’ın evet dediği ,Koray ÖNSEL ile Habip ÇELİK’in çekimser kaldığı, Adem İÇLİ, Neziha TEMÜR, Hüseyin KARACA ,İrfan AK,Erkan ZÜMBÜL, Mikail ÇELİK, Ömer GÜNER, Ahmet YILDIZ, Mahmut GÖÇMEZ, Mehmet Han ATBAŞI, Fatma ESEN’in hayır dediği tespit edildiğinden; Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 15.05.2019 gün ve 26 sayılı Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkındaki müzekkeresinin ekindeki Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin mevcut şekliyle kabulüne MECLİSİMİZCE OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.

 

KARAR NOSU: 61 Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nün 15.05.2019 gün ve 26 sayılı Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkındaki müzekkeresinin ekindeki Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma yönetmeliğinin mevcut şekliyle kabulüne MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.


 

KARAR NOSU: 62 - Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün 29.05.2019 gün ve 34 sayılı Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkındaki müzekkeresinin ekindeki Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma yönetmeliğinin mevcut şekliyle kabulüne MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

KARAR NOSU: 63 - Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nün 21.05.2019 gün ve 30 sayılı müzekkeresindeki talepte belirtildiği şekilde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 67. Maddesine istinaden Belediyenin tüm birimlerinde kullanılmak üzere belediyemizce araç kiralama hizmet alımı işinin 3 yıl olarak ihaleye çıkarılmasına; Belediye Başkanı Vahap AKAY,Nedim YILANCI, Bulut BECERİK, Memet Henifi KARATAŞ, Cengiz MEMİŞ, Gökay KELEŞOĞLU, Nihat MISTIK, Erdal ZENGİN, Enver BAYRAM, Beytullah ÇOŞKUN, Serdar ÜRKMEZ, İbrahim ÇEKÇİ ,Mehmet Şahin YILMAZ, Dilek KÖKSAL, Kemal BUZKUŞ, Memet KAR, Cevcet AYKAÇ’ın evet dediği ,Koray ÖNSEL ile Habip ÇELİK’in çekimser kaldığı, Adem İÇLİ, Neziha TEMÜR, Hüseyin KARACA ,İrfan AK,Erkan ZÜMBÜL, Mikail ÇELİK, Ömer GÜNER, Ahmet YILDIZ, Mahmut GÖÇMEZ, Mehmet Han ATBAŞI, Fatma ESEN’in hayır dediği tespit edildiğinden; Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nün 21.05.2019 gün ve 30 sayılı müzekkeresindeki talepte belirtildiği şekilde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 67. Maddesine istinaden Belediyenin tüm birimlerinde kullanılmak üzere belediyemizce araç kiralama hizmet alımı işinin 3 yıl olarak ihaleye çıkarılmasına MECLİSİMİZCE OY ÇOKLUĞU ile Karar verildi.

 

KARAR NOSU: 64 - Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 20.05.2019 gün ve 784 sayılı Ek Bütçe Hakkındaki müzekkeresinin PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA havale edilmesine MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.


 

KARAR NOSU: 65 - 11-14/07/2019 tarihinde Çekya’nın başkenti Prag’ta yapılacak olan Uluslararası Folklor festivalini de kapsayan 08/07/2019-17/07/2019 tarihleri arasında ekte programı sunulan Uluslararası Folklor festivaline ilçemizin yurt dışında temsil edilmesi, kursiyerlerin yurt dışındaki tarihi ve kültürel dokuları gözlemleyerek diğer ülke ekipleri ile bundan sonraki başarılı çalışmaların verimliliği açısından ilişki içerisinde olmaları adına Çerkezköy Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yazısı göz önünde bulundurularak, ekindeki listede (Çerkezköy Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Ekibi ve yöneticileri)olan toplam 33 kişinin tüm masrafları kendilerine ait olmak üzere Gri Pasaportlarının alınmasına MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

Belediye Başkanı Vahap AKAY; Meclis toplantısının 1. Oturumunun kapatılmasını izah ederek, bu oturumda gündemin 5.maddesinde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konunun görüşülmesi için oturuma 30 dakika ara verileceğini ve 30 dakika aradan sonra Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen gündemin 5.maddesinin detaylı bir şekilde görüşüldükten sonra Mecliste kalınan yerden devam edilmesini oya sundu.Oy birliği ile kabul edildi. Oturuma 30 dakika ara verilerek, aradan sonra Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen gündemin 5.maddesinin detaylı bir şekilde görüşüldükten sonra Mecliste kalınan yerden devam edilmesine geçileceği Meclis Başkanınca ilan edildi.10.06.2019 Kapandı: 14.32

 

Vahap AKAY                Dilek KÖKSAL                                   Cevcet AYKAÇ

Belediye Başkanı           Katip                                                  Katip

 

T.C.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Karar Tarihi:10.06.2019

Meclis Toplantı Nosu:09

Gündem Yılı :2019

Gündem No:/Sıra No 1

 

Karar Numarası:66

Birleşim:01

Oturum :1

Belediye Başkanı :Vahap AKAY

Üyeler :Nedim YILANCI,Bulut BECERİK,Memet Henifi KARATAŞ,Cengiz MEMİŞ,Gökay KELEŞOĞLU,Nihat MISTIK,Erdal ZENGİN,Enver BAYRAM,Taner BAHAR,Beytullah ÇOŞKUN,Serdar ÜRKMEZ,İbrahim ÇEKÇİ, Mehmet Şahin YILMAZ, DilekKÖKSAL, Kemal BUZKUŞ,Memet KAR,Cevcet AYKAÇ,Koray ÖNSEL,Sait YAZI,Adem İÇLİ,Neziha TEMÜR,Hüseyin KARACA,İrfan AK,ErkanZÜMBÜL,Mikail ÇELİK,Ömer GÜNER,Ahmet YILDIZ,Habip ÇELİK,Mahmut GÖÇMEZ,Mehmet Han ATBAŞI,Fatma ESEN

Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 09 sayılı meclis toplantısındın 1. Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konu.

 

 

TOPLANTIYA KATILANLAR

 

Belediye Başkanı :Vahap AKAY

Üyeler :Nedim YILANCI, Bulut BECERİK, Memet Henifi KARATAŞ, Cengiz MEMİŞ, Gökay KELEŞOĞLU, Nihat MISTIK, Erdal ZENGİN, Enver BAYRAM, Beytullah ÇOŞKUN, Serdar ÜRKMEZ, İbrahim ÇEKÇİ ,Mehmet Şahin YILMAZ, Dilek KÖKSAL, Kemal BUZKUŞ, Memet KAR, Cevcet AYKAÇ ,Koray ÖNSEL, Adem İÇLİ, Neziha TEMÜR, Hüseyin KARACA ,İrfan AK,Erkan ZÜMBÜL, Mikail ÇELİK, Ömer GÜNER, Ahmet YILDIZ, Habip ÇELİK, Mahmut GÖÇMEZ, Mehmet Han ATBAŞI

 

TOPLANTIYA KATILMAYANLAR

 

Sait YAZI, Taner BAHAR,Fatma ESEN

Belediye Başkanı Vahap AKAY ; oturuma 30 dakika ara verildiğini ve 30 dakika aradan sonra 2019 Mali yılının 9.toplantısının 1.birleşiminin 2.oturumunu açtığını izah etti.15.03

 

Belediye Başkanı Vahap AKAY; yoklamanın yapıldığını, bu toplantıya Meclis üyelerimizden Taner BAHAR ile Sait YAZI’nın mazereti nedeniyle bugünkü Meclis toplantısına katılamayacağına ait Belediye Başkanlığı’ na dilekçe ibraz ettikleri izah ederek, Buna istinaden 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesine istinaden bu 2 tane meclis üyemizin mazeretli izinli sayılmasına, Meclisimizce oy birliği ile karar verildi

 

Belediye meclis üyesi Fatma ESEN’in mazeret belirtmeden bu oturuma katılmadığı görüldü.

 

Bunların dışındaki diğer tüm meclis üyelerinin; Nedim YILANCI, Bulut BECERİK, Memet Henifi KARATAŞ, Cengiz MEMİŞ, Gökay KELEŞOĞLU, Nihat MISTIK, Erdal ZENGİN, Enver BAYRAM, Beytullah ÇOŞKUN, Serdar ÜRKMEZ, İbrahim ÇEKÇİ ,Mehmet Şahin YILMAZ, Dilek KÖKSAL, Kemal BUZKUŞ, Memet KAR, Cevcet AYKAÇ ,Koray ÖNSEL, Adem İÇLİ, Neziha TEMÜR, Hüseyin KARACA ,İrfan AK,Erkan ZÜMBÜL, Mikail ÇELİK, Ömer GÜNER, Ahmet YILDIZ, Habip ÇELİK, Mahmut GÖÇMEZ, Mehmet Han ATBAŞI meclis toplantısında olduğu görüldü.

 

KARAR NOSU; 66- Komisyondan geldiği şekliyle oya sunulan Meclis kararında belirtilen Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.


 

Belediye Başkanı Vahap AKAY ; Bu günkü Meclis gündeminin tüm maddelerinin yukarıda belirtildiği şekilde görüşüldüğünü izahla; Meclis üyelerine bu toplantı içinde göstermiş oldukları çaba ve çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, alınan kararların Hayırlı ve Uğurlu olması temennisiyle, bu günkü Meclis Gündeminde görüşülecek başka madde olmadığından, bu günkü Meclis Oturumuna son verilerek; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine istinaden 2019/TEMMUZ Ayı Olağan Meclis Toplantısının 01.07.2019 Pazartesi günü saat 14.00’te yapılmasına MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildi. KAPANDI: 10.06.2019 SAATİ: 15.10

 

Vahap AKAY           Dilek KÖKSAL                        Cevcet AYKAÇ

Belediye Başkanı       Katip                                       Katip

 

 

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP