2019 DÖNEMİNİN 07/10/2019 GÜNLÜ 14.TOPLANTININ 1.BİLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ (24-10-2019)

T.C.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Karar Tarihi:07.10.2019

Meclis Toplantı Nosu:14

Gündem Yılı :2019

Gündem No:/Sıra No 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

 

Karar Numarası:89,90,91,92,93,94,95,

96,97,98

Birleşim:01

Oturum :1

Belediye Başkanı :Vahap AKAY

Üyeler :Nedim YILANCI,Bulut BECERİK,Memet Henifi KARATAŞ,Cengiz MEMİŞ,Gökay KELEŞOĞLU,Nihat MISTIK,Erdal ZENGİN,Enver BAYRAM,Taner BAHAR,Beytullah ÇOŞKUN,Serdar ÜRKMEZ,İbrahim ÇEKÇİ, Mehmet Şahin YILMAZ, DilekKÖKSAL, Kemal BUZKUŞ,Memet KAR,Cevcet AYKAÇ,Koray ÖNSEL,Sait YAZI,Adem İÇLİ,Neziha TEMÜR,Hüseyin KARACA,İrfan AK,ErkanZÜMBÜL,Mikail ÇELİK,Ömer GÜNER,Ahmet YILDIZ,Habip ÇELİK,Mahmut GÖÇMEZ,Mehmet Han ATBAŞI,Fatma ESEN

Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 13 sayılı meclis toplantısında İmar ve Bayındırlık komisyonu,Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarife Komisyonuna havale edilen konular.

 

 

 

TOPLANTIYA KATILANLAR

 

Belediye Başkanı :Vahap AKAY

Üyeler : Nedim YILANCI,Bulut BECERİK, Memet Henifi KARATAŞ, Cengiz MEMİŞ, Gökay KELEŞOĞLU, Nihat MISTIK, Erdal ZENGİN, Enver BAYRAM, Taner BAHAR, Beytullah ÇOŞKUN, Serdar ÜRKMEZ, İbrahim ÇEKÇİ,Mehmet Şahin YILMAZ, Dilek KÖKSAL,Kemal BUZKUŞ, Memet KAR, Cevcet AYKAÇ,Sait YAZI, Adem İÇLİ, Neziha TEMÜR, Hüseyin KARACA, İrfan AK, Ömer GÜNER ,Ahmet YILDIZ, Mahmut GÖÇMEZ, Mehmet Han ATBAŞI, Fatma ESEN

 

TOPLANTIYA KATILMAYANLAR

 

Koray ÖNSEL ,Habip ÇELİK, Erkan ZÜMBÜL, Mikail ÇELİK

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden; Belediye Meclisi 2019/EKİM ayı aylık olağan Meclis toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda 01.10.2019 Salı günü 15.00 de yapılan 13.Toplantısının 1.Birleşimin 1. oturumundaki toplantıda İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU, TARİFE KOMİSYONU,PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU’na havale edilen konuların görüşülmesi için 07.10.2019 Pazartesi günü saat 15.00 de Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda olağan meclis toplantısını yapmak üzere Belediye Başkanı Vahap AKAY Başkanlığında; Nedim YILANCI,Bulut BECERİK, Memet Henifi KARATAŞ, Cengiz MEMİŞ, Gökay KELEŞOĞLU, Nihat MISTIK, Erdal ZENGİN, Enver BAYRAM, Taner BAHAR, Beytullah ÇOŞKUN, Serdar ÜRKMEZ, İbrahim ÇEKÇİ,Mehmet Şahin YILMAZ, Dilek KÖKSAL,Kemal BUZKUŞ, Memet KAR, Cevcet AYKAÇ,Sait YAZI, Adem İÇLİ, Neziha TEMÜR, Hüseyin KARACA, İrfan AK, Ömer GÜNER ,Ahmet YILDIZ, Mahmut GÖÇMEZ, Mehmet Han ATBAŞI, Fatma ESEN 2019 toplantı döneminin 14. Toplantısının 1. Birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplanıldı.

 

Belediye Başkanı Vahap AKAY; yoklamanın yapıldığını, bu toplantıya Meclis üyelerimizden Koray ÖNSEL ie Habip ÇELİK’in mazereti nedeniyle bugünkü Meclis toplantısına katılamayacağına ait Belediye Başkanlığı’ na dilekçe ibraz ettiklerini izah ederek, Buna istinaden 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesine istinaden bu meclis üyelerimizin mazeretli izinli sayılmasına, Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

Belediye meclis üyesi Mikail ÇELİK ile Erkan ZÜMBÜL’ün mazeret belirtmeden meclis toplantısına katılmadıkları görüldü.

 

 

Bunların dışındaki tüm meclis üyelerinin meclis toplantısında olduğu görüldü.

 

Üye çoğunluğunun sağlandığı tespit edildi.

 

Belediye Başkanı Vahap AKAY;Bir önceki Meclis Tutanaklarını oya sunduğunu izah etti.Bir önceki Meclis Tutanakları Oy Birliği ile kabul edildi.

 

Belediye Başkanı Vahap AKAY; Gündem maddelerinin okunmasına geçildiğini, bugünkü gündemin bir önceki Meclis Toplantısında İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU,TARİFE KOMİSYONU ile PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU’na havale edilen konuların görüşülmesinden ibaret olduğunu izah ederek, gündemin aşağıda belirtildiği şekilde görüşülmesine geçildiğini bildirdi.

 

GÜNDEM :

 

 

  1. Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 17.09.2019 gün ve 1121 sayılı; Performans Programı Hakkındaki Müzekkeresinin Müzakeresi.

  2. Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 17.09.2019 gün ve 1125 sayılı; 2020 Mali Yılı Gelir Tarifesi Hakkındaki Müzekkeresinin Müzakeresi.

  3. Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 17.09.2019 gün ve 1123 sayılı; 2020 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi Hakkındaki Müzekkeresinin Müzakeresi.

  4. Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 17.09.2019 gün ve 1122 sayılı; 2020 Mali Yılında Uhdelerinde Resmi Görev bulunmayanlara verilecek ücretin tespiti hk. müzekkeresinin müzakeresi .

  5. Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 17.09.2019 gün ve 1124 sayılı; 2020 Mali Yılında Zabıta Personelinin Fazla Çalışma Mesai Ücretinin tespiti hk. müzekkeresinin müzakeresi.

  6. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 20.09.2019 gün ve 911 sayılı Parka isim verilmesi talebine ait müzekkeresinin müzakeresi.

  7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.09.2019 gün 14 sayılı Konut dışı hizmetlere yönelik yapı ruhsatı düzenlenmesinde Belediye Başkanına yetki verilmesi hk.müzekkeresinin müzakeresi.

  8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.09.2019 gün ve 15 sayılı Pergola (gölgelik) yapılırken aranacak kriterler ve ücret tarifesi hk. müzekkeresinin müzakeresi.

  9. Emlak ve istimlak Müdürlüğü’nün 25.09.2019 gün ve 1161 sayılı Belediye Hissesi hk.müzekkeresinin müzakeresi.

  10. -Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.09.2019 gün ve 1169 sayılı Belediyemize ait taşınmazların Demiryolu Projesi kapsamında kamulaştırılması hk.müzekkeresinin müzakeresi.


 

KARAR NOSU:89 – Meclis kararında belirtilen Plan ve Bütçe Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekliyle oya sunuldu. Oya sunulan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne Belediye Başkanı Vahap AKAY, Nedim YILANCI,Bulut BECERİK, Memet Henifi KARATAŞ, Cengiz MEMİŞ, Gökay KELEŞOĞLU, Nihat MISTIK, Erdal ZENGİN, Enver BAYRAM, Taner BAHAR, Beytullah ÇOŞKUN, Serdar ÜRKMEZ, İbrahim ÇEKÇİ,Mehmet Şahin YILMAZ, Dilek KÖKSAL,Kemal BUZKUŞ, Memet KAR, Cevcet AYKAÇ’ın evet dediği; Sait YAZI, Adem İÇLİ, Neziha TEMÜR, Hüseyin KARACA, İrfan AK, Ömer GÜNER ,Ahmet YILDIZ, Mahmut GÖÇMEZ, Mehmet Han ATBAŞI, Fatma ESEN’in hayır dediği tespit edildiğinden, Belediye Başkanlığımızca 5018 Kamu Mali Kontrol Kanununun 9. maddesine göre hazırlanan 2020 Mali yılı Performans programı Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun ekinde belirtildiği şekilde meclisimizce oy çokluğu ile kabul edildi.

 

KARAR NOSU:90 - Tarife Komisyon Raporu ile Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun ekinde belirtilen 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre hazırlanan 2020 mali yılı gelir tarifesinin, İmar ve şehircilik Müdürlüğünden alınacak ücretler kısmından 25. madde Numaralama ücreti(Bir defaya mahsus iskan ruhsatı için alınacak numarataj ücreti) 28.maddesinin e fıkrasındaki yapı kullanma izin harcı 29.maddenin fidan dikimi ücreti, 30.madde itfaiye kontrol ücretlerine 2019 mali yılında uygulanan ücretin 2020 mali yılında da aynen uygulanarak zam yapılmamasına, ayrıca gelir tarifesinin 26.maddesindeki iskan muayene ücretlerine şu anda uygulanan tarifenin 2020 Mali yılında da aynen uygulanmasına, bu ücretler dışında kalan komisyon raporunun ekinde sunulan 2020 Mali Yılı ücret tarifesinde belirtilen diğer maddelerinin ise komisyondan geldiği şekliyle kabulüne; Belediye Başkanı Vahap AKAY, Nedim YILANCI,Bulut BECERİK, Memet Henifi KARATAŞ, Cengiz MEMİŞ, Gökay KELEŞOĞLU, Nihat MISTIK, Erdal ZENGİN, Enver BAYRAM, Taner BAHAR, Beytullah ÇOŞKUN, Serdar ÜRKMEZ, İbrahim ÇEKÇİ,Mehmet Şahin YILMAZ, Dilek KÖKSAL,Kemal BUZKUŞ, Memet KAR, Cevcet AYKAÇ’ın evet dediği; Sait YAZI, Adem İÇLİ, Neziha TEMÜR, Hüseyin KARACA, İrfan AK, Ömer GÜNER ,Ahmet YILDIZ, Mahmut GÖÇMEZ, Mehmet Han ATBAŞI, Fatma ESEN’in hayır dediği tespit edildiğinden, Tarife Komisyon Raporu ile Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun ekinde belirtilen 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre hazırlanan 2020 mali yılı gelir tarifesinin, İmar ve şehircilik Müdürlüğünden alınacak ücretler kısmından 25. madde Numaralama ücreti (Bir defaya mahsus iskan ruhsatı için alınacak numarataj ücreti), 28.maddesinin e fıkrasındaki yapı kullanma izin harcı 29.maddenin fidan dikimi ücreti, 30.madde itfaiye kontrol ücretlerine 2019 mali yılında uygulanan ücretin 2020 mali yılında da aynen uygulanarak zam yapılmamasına, ayrıca gelir tarifesinin 26.maddesindeki iskan muayene ücretlerine şu anda uygulanan tarifenin 2020 Mali yılında da aynen uygulanmasına, bu ücretler dışında kalan komisyon raporunun ekinde sunulan 2020 Mali Yılı ücret tarifesinde belirtilen diğer maddelerinin ise komisyondan geldiği şekliyle kabulüne; meclisimizce oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

KARAR NOSU:91- Belediye Başkanı Vahap AKAY; 2020 Yılı Bütçe Kararnamesinin görüşüleceğini izah ederek madde madde Meclis Kararında belirtildiği şekilde Meclisimizce oy çokluğu ile görüşüldü.

Belediye Başkanı Vahap AKAY ; 2020 Mali yılı Gider Bütçesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ nin 29. maddesinde Bütçe tasarısının mecliste görüşülme şeklinin tanımlandığını bu hüküm doğrultusunda gereğinin yapılacağını izah ederek 2020 Mali yılı Gider Bütçesinin görüşülmesine geçildiğini bildirdi.

 

Meclis kararında detayı belirtildiği şekilde; Belediye Başkanı Vahap AKAY ; 2020 Mali Yılı Gider Bütçesinin 194.418.149,78 TL olduğunu açıkladı.

 

 

2020 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ

 

01

GENEL KAMU HİZMETLERİ

38.461.894,78

(TL)

02

SAVUNMA HİZMETLERİ

0

(TL)

03

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

6.935.500,00

(TL)

04

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

1.324.500,00

(TL)

05

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

69.495.850,00

(TL)

06

İSKAN VE TOPLUM REFAH HİZMETLERİ

65.879.205,00

(TL)

07

SAĞLIK HİZMETLERİ

967.750,00

(TL)

08

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

11.353.450,00

(TL)

09

EĞİTİM HİZMETLERİ

0

(TL)

10

SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

0

(TL)

 

 

194.418.149,78

(TL)

 

 

Belediye Başkanı Vahap AKAY; 2020 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Mahalli İdareler Bütçe ve muhasebe Yönetmeliği’ nin 29. maddesinde Bütçe tasarısının mecliste görüşülme şeklinin tanımlandığını bu hüküm doğrultusunda gereğinin yapılacağını izah ederek 2020 Mali yılı gelir bütçesinin görüşülmesine geçildiğini bildirdi.

Meclis kararında detayı belirtildiği şekilde2020 Mali Yılı Gelir Bütçesinin 194.418.149,78 TL olduğunu açıkladı.

 

2020 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ

 

01 VERGİ GELİRLERİ 85.297.900,00

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ 2.968.000,00

04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 100.000,00

05 DİĞER GELİRLER 93.852.249,78

06 SERMAYE GELİRLERİ 12.100.000,00

08 ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR 100.000,00

09 RED VE İADELER (-) 0,00

194.418.149,78 TL

 

KARAR NOSU:92- Meclis kararında belirtilen ve komisyondan geldiği şekliyle oya sunulan Tarife Komisyon Raporunun kabulüne,MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

KARAR NOSU:93- Meclis kararında belirtilen ve komisyondan geldiği şekliyle oya sunulan Tarife Komisyon Raporunun kabulüne,MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

KARAR NOSU:94- Meclis kararında belirtilen ve komisyondan geldiği şekliyle oya sunulan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporuna, Belediye Başkanı Vahap AKAY, Nedim YILANCI,Bulut BECERİK, Memet Henifi KARATAŞ, Cengiz MEMİŞ, Gökay KELEŞOĞLU, Nihat MISTIK, Erdal ZENGİN, Enver BAYRAM, Taner BAHAR, Beytullah ÇOŞKUN, Serdar ÜRKMEZ, İbrahim ÇEKÇİ,Mehmet Şahin YILMAZ, Dilek KÖKSAL,Kemal BUZKUŞ, Memet KAR, Cevcet AYKAÇ’ın evet dediği; Sait YAZI, Adem İÇLİ, Neziha TEMÜR, Hüseyin KARACA, İrfan AK, Ömer GÜNER ,Ahmet YILDIZ, Mahmut GÖÇMEZ, Mehmet Han ATBAŞI, Fatma ESEN’in hayır dediği tespit edildiğinden,İlçemiz G.M.K.P.Mahallesi, Fatih Mahallesi,İstasyon Mahallesi sınırları içerisinde, Pınarça Deresi Çevresinde bulunan parka Andımızın yazarı Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlarından “Dr. Reşit GALİP”in isminin tanımlanmasına; İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU doğrultusunda MECLİSİMİZCE OY ÇOKLUĞU ile karar verildi.

KARAR NOSU:95 Meclis kararında belirtilen ve komisyondan geldiği şekliyle oya sunulan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

KARAR NOSU:96Meclis kararında belirtilen İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu doğrultusunda söz konusu maddenin daha detaylı bir şekilde incelenebilmesi amacıyla çalışmalara devam edilmesi ve konunun daha sonraki meclis toplantılarında görüşülerek karara bağlanması MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

KARAR NOSU:97 Meclis kararında belirtilen ve komisyondan geldiği şekliyle oya sunulan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

KARAR NOSU:98– TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü yazısında belirtilen kamulaştırma bedellerine Belediye Başkanı Vahap AKAY, Nedim YILANCI, Bulut BECERİK, Memet Henifi KARATAŞ, Cengiz MEMİŞ, Gökay KELEŞOĞLU, Nihat MISTIK, Erdal ZENGİN, Enver BAYRAM, Taner BAHAR, Beytullah ÇOŞKUN, Serdar ÜRKMEZ, İbrahim ÇEKÇİ, Mehmet Şahin YILMAZ, Dilek KÖKSAL,Kemal BUZKUŞ, Memet KAR, Cevcet AYKAÇ’ın hayır dediği ; Sait YAZI, Adem İÇLİ, Neziha TEMÜR, Hüseyin KARACA, İrfan AK, Ömer GÜNER ,Ahmet YILDIZ, Mahmut GÖÇMEZ, Mehmet Han ATBAŞI, Fatma ESEN’in evet dediği tespit edildiğinden, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü yazısında belirtilen kamulaştırma bedellerinin reddine meclisimizce oy çokluğu ile karar verildi.

Bu günkü Meclis gündeminin tüm maddelerinin yukarıda belirtildiği şekilde görüşüldüğünü izahla; Meclis üyelerine bu toplantı içinde göstermiş oldukları çaba ve çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, alınan kararların Hayırlı ve Uğurlu olması temennisiyle, bu günkü Meclis Gündeminde görüşülecek başka madde olmadığından, bu günkü Meclis Oturumuna son verilerek, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine istinaden 2019/KASIM Ayı Olağan Meclis Toplantısının 01.11.2019 Cuma günü saat 15.00’te devam edilmesine MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildi. KAPANDI: 07.10.2019 SAATİ: 16.00
 


 

Vahap AKAY          Dilek KÖKSAL                 Cevcet AYKAÇ

Belediye Başkanı      Katip                                   Katip

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP