2019 DÖNEMİNİN 06/09/2019 GÜNLÜ 12.TOPLANTININ 1.BİLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ (17-09-2019)

T.C.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Karar Tarihi:06.09.2019

Meclis Toplantı Nosu:12

Gündem Yılı :2019

Gündem No:/Sıra No 1,2,3

 

Karar Numarası:75,76,77

Birleşim:01

Oturum :1

Belediye Başkanı :Vahap AKAY

Üyeler :Nedim YILANCI,Bulut BECERİK,Memet Henifi KARATAŞ,Cengiz MEMİŞ,Gökay KELEŞOĞLU,Nihat MISTIK,Erdal ZENGİN,Enver BAYRAM,Taner BAHAR,Beytullah ÇOŞKUN,Serdar ÜRKMEZ,İbrahim ÇEKÇİ, Mehmet Şahin YILMAZ, DilekKÖKSAL, Kemal BUZKUŞ,Memet KAR,Cevcet AYKAÇ,Koray ÖNSEL,Sait YAZI,Adem İÇLİ,Neziha TEMÜR,Hüseyin KARACA,İrfan AK,ErkanZÜMBÜL,Mikail ÇELİK,Ömer GÜNER,Ahmet YILDIZ,Habip ÇELİK,Mahmut GÖÇMEZ,Mehmet Han ATBAŞI,Fatma ESEN

Belediye Meclisinin 02.09.2019 tarih ve 11 sayılı meclis toplantısında İmar ve Bayındırlık komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konular.

 

 

TOPLANTIYA KATILANLAR

 

Belediye Başkanı :Vahap AKAY

Üyeler : Nedim YILANCI,Bulut BECERİK, Memet Henifi KARATAŞ, Cengiz MEMİŞ, Gökay KELEŞOĞLU, Nihat MISTIK, Erdal ZENGİN, Taner BAHAR, Beytullah ÇOŞKUN, Serdar ÜRKMEZ, İbrahim ÇEKÇİ ,Mehmet Şahin YILMAZ, Kemal BUZKUŞ, Memet KAR, Cevcet AYKAÇ ,Koray ÖNSEL, Sait YAZI, Adem İÇLİ, Neziha TEMÜR, Hüseyin KARACA, Erkan ZÜMBÜL, Mikail ÇELİK, Ahmet YILDIZ, Habip ÇELİK, Mahmut GÖÇMEZ, Mehmet Han ATBAŞI, Fatma ESEN

 

TOPLANTIYA KATILMAYANLAR

 

Enver BAYRAM, İrfan AK, Ömer GÜNER, Dilek KÖKSAL

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden; Belediye Meclisi 2019/EYLÜL ayı aylık olağan Meclis toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda 02.09.2019 Pazartesi günü 14.00 de yapılan 11.Toplantısının 1.Birleşimin 1. oturumundaki toplantıda İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU, PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU’na havale edilen konuların görüşülmesi için 06.09.2019 Cuma günü saat 15.00 de Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda olağan meclis toplantısını yapmak üzere Belediye Başkanı Vahap AKAY Başkanlığında; Nedim YILANCI,Bulut BECERİK, Memet Henifi KARATAŞ, Cengiz MEMİŞ, Gökay KELEŞOĞLU, Nihat MISTIK, Erdal ZENGİN, Taner BAHAR, Beytullah ÇOŞKUN, Serdar ÜRKMEZ, İbrahim ÇEKÇİ ,Mehmet Şahin YILMAZ, Kemal BUZKUŞ, Memet KAR, Cevcet AYKAÇ ,Koray ÖNSEL, Sait YAZI, Adem İÇLİ, Neziha TEMÜR, Hüseyin KARACA, Erkan ZÜMBÜL, Mikail ÇELİK, Ahmet YILDIZ, Habip ÇELİK, Mahmut GÖÇMEZ, Mehmet Han ATBAŞI, Fatma ESEN 2019 toplantı döneminin 12. Toplantısının 1. Birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplanıldı.

 

Belediye Başkanı Vahap AKAY; yoklamanın yapıldığını, bu toplantıya Meclis üyelerimizden İrfan AK ile Enver BAYRAM’ın mazereti nedeniyle bugünkü Meclis toplantısına katılamayacağına ait Belediye Başkanlığı’ na dilekçe ibraz ettiklerini izah ederek, Buna istinaden 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesine istinaden bu meclis üyelerimizin mazeretli izinli sayılmasına, Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

Belediye meclis üyesi Dilek KÖKSAL İLE Ömer GÜNER’in mazeret belirtmeden meclis toplantısına katılmadıkları görüldü.

 

 

Bunların dışındaki tüm meclis üyelerinin meclis toplantısında olduğu görüldü.

 

Üye çoğunluğunun sağlandığı tespit edildi.

 

Belediye Başkanı Vahap AKAY;Bir önceki Meclis Tutanaklarını oya sunduğunu izah etti.Bir önceki Meclis Tutanakları Oy Birliği ile kabul edildi.

Belediye Başkanı Vahap AKAY; Asıl Meclis Katib üyesi Dilek KÖKSAL’ın toplantıya katılmadığı ve aynı anda en fazla oy almış olan yedek meclis katibi Ömer GÜNER’in toplantıya katılmadığından ikinci yedek üye olan Beytullah ÇOŞKUN meclis kürsüsünde yer alacağını belirtti. Yedek katip üye olan Beytullah ÇOŞKUN meclis kürsüsünde yerini aldı.

 

Belediye Başkanı Vahap AKAY; Gündem maddelerinin okunmasına geçildiğini, bugünkü gündemin bir önceki Meclis Toplantısında İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU ile PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU’na havale edilen konuların görüşülmesinden ibaret olduğunu izah ederek, gündemin aşağıda belirtildiği şekilde görüşülmesine geçildiğini bildirdi.

 

GÜNDEM :

1-Fen İşleri Müdürlüğünün 27.08.2019 gün ve 1880 sayılı Stratejik Plan hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.

 

2-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.08.2019 gün ve 1054 sayılı Terk hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.

 

3- Plan ve Proje Müdürlüğünün 26.08.2019 gün ve 14 sayılı Plan Notu Değişikliği hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.

 

 

KARAR NOSU:75 – Meclis kararında belirtilen her iki komisyon raporunun Meclisimizce değerlendirilmesi neticesinde; 2020-2024 Stratejik Planı’nın olduğu gibi kabulüne Belediye Başkanı Vahap AKAY, Nedim YILANCI, Bulut BECERİK, Memet Henifi KARATAŞ, Cengiz MEMİŞ, Gökay KELEŞOĞLU, Nihat MISTIK, Erdal ZENGİN, Taner BAHAR Beytullah ÇOŞKUN, Serdar ÜRKMEZ, İbrahim ÇEKÇİ ,Mehmet Şahin YILMAZ, Kemal BUZKUŞ, Memet KAR, Cevcet AYKAÇ’ın evet dediği; Koray ÖNSEL, Sait YAZI, Adem İÇLİ, Neziha TEMÜR, Hüseyin KARACA , Erkan ZÜMBÜL, Mikail ÇELİK, Ahmet YILDIZ, Habip ÇELİK, Mahmut GÖÇMEZ, Mehmet Han ATBAŞI,Fatma ESEN’in ise her iki komisyon raporunda belirtilen gerekçeler nedeniyle hayır dedikleri tespit edildiğinden 2020-2024 Stratejik Planı’nın olduğu gibi kabulüne MECLİSİMİZCE OYÇOKLUĞUYLA karar verilmiştir.

 

 

KARAR NOSU:76 – Meclis kararında belirtilen ve komisyondan geldiği şekliyle oya sunulan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

KARAR NOSU:77 – Meclis kararında belirtilen ve komisyondan geldiği şekliyle oya sunulan İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU’nun a fıkrası Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU’nun b fıkrasında belirtilen PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDEKİ BİTİŞİK NİZAM YAPILAŞMA ŞARTLARINA SAHİP ALANLARDA ÖN BAHÇE MESAFESİ SIFIRDIR.” Hükmünün ise ilave edilerek onaylanmasına Belediye Başkanı Vahap AKAY, Nedim YILANCI, Bulut BECERİK, Memet Henifi KARATAŞ, Cengiz MEMİŞ, Gökay KELEŞOĞLU, Nihat MISTIK, Erdal ZENGİN, Taner BAHAR Beytullah ÇOŞKUN, Serdar ÜRKMEZ, İbrahim ÇEKÇİ ,Mehmet Şahin YILMAZ, Kemal BUZKUŞ, Memet KAR, Cevcet AYKAÇ’ın evet dediği; Koray ÖNSEL, Sait YAZI, Adem İÇLİ, Neziha TEMÜR, Hüseyin KARACA , Erkan ZÜMBÜL, Mikail ÇELİK, Ahmet YILDIZ, Habip ÇELİK, Mahmut GÖÇMEZ, Mehmet Han ATBAŞI,Fatma ESEN’in komisyon raporunda belirtilen gerekçe ile hayır dediği tespit edildiğinden, meclis kararında belirtilen İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun b fıkrası komisyondan geldiği şekliyle MECLİSİMİZCE OYÇOKLUĞUYLA Kabul edilmiştir.

 

Belediye Başkanı Vahap AKAY ; Bu günkü Meclis gündeminin tüm maddelerinin yukarıda belirtildiği şekilde görüşüldüğünü izahla; Meclis üyelerine bu toplantı içinde göstermiş oldukları çaba ve çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, alınan kararların Hayırlı ve Uğurlu olması temennisiyle, bu günkü Meclis Gündeminde görüşülecek başka madde olmadığından, bu günkü Meclis Oturumuna son verilerek; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine istinaden 2019/EKİM Ayı Olağan Meclis Toplantısının 01.10.2019 Salı günü saat 15.00’te yapılmasına MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildi. KAPANDI: 06.09.2019 SAATİ: 16.30

 

Vahap AKAY                   Cevcet AYKAÇ                                          Beytullah ÇOŞKUN
Belediye Başkanı             Katip                                                          Katip

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP