2019 DÖNEMİNİN 02/09/2019 GÜNLÜ 11.TOPLANTININ 1.BİLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ (16-08-2019)

T.C.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Karar Tarihi:02.09.2019

Meclis Toplantı Nosu:11

Gündem Yılı :2019

Gündem No:/Sıra No 1,2,3,4,5

 

Karar Numarası:70,71,72,73,74

Birleşim:01

Oturum :1

Belediye Başkanı :Vahap AKAY

Üyeler :Nedim YILANCI,Bulut BECERİK,Memet Henifi KARATAŞ,Cengiz MEMİŞ,Gökay KELEŞOĞLU,Nihat MISTIK,Erdal ZENGİN,Enver BAYRAM,Taner BAHAR,Beytullah ÇOŞKUN,Serdar ÜRKMEZ,İbrahim ÇEKÇİ, Mehmet Şahin YILMAZ, DilekKÖKSAL, Kemal BUZKUŞ,Memet KAR,Cevcet AYKAÇ,Koray ÖNSEL,Sait YAZI,Adem İÇLİ,Neziha TEMÜR,Hüseyin KARACA,İrfan AK,ErkanZÜMBÜL,Mikail ÇELİK,Ömer GÜNER,Ahmet YILDIZ,Habip ÇELİK,Mahmut GÖÇMEZ,Mehmet Han ATBAŞI,Fatma ESEN

Çerkezköy Belediye Başkanlığının 27.08.2019 gün ve 8482 sayılı Meclis Gündemi Hakkında

 

 

TOPLANTIYA KATILANLAR

 

Belediye Başkanı :Vahap AKAY

Üyeler : Nedim YILANCI,Bulut BECERİK, Memet Henifi KARATAŞ, Cengiz MEMİŞ, Gökay KELEŞOĞLU, Nihat MISTIK, Erdal ZENGİN, Taner BAHAR, Beytullah ÇOŞKUN, Serdar ÜRKMEZ, İbrahim ÇEKÇİ ,Mehmet Şahin YILMAZ, Dilek KÖKSAL, Kemal BUZKUŞ, Cevcet AYKAÇ ,Koray ÖNSEL, Sait YAZI, Adem İÇLİ, Neziha TEMÜR, Hüseyin KARACA ,İrfan AK, Erkan ZÜMBÜL, Mikail ÇELİK, Ömer GÜNER, Ahmet YILDIZ, Habip ÇELİK, Mahmut GÖÇMEZ, Mehmet Han ATBAŞI, Fatma ESEN

 

TOPLANTIYA KATILMAYANLAR

 

Enver BAYRAM, Memet KAR

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden; Belediye Meclisi 2019/Eylül ayı aylık olağan Meclis toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda 02.09.2019 Pazartesi günü saat 14.00 de olağan meclis toplantısını yapmak üzere Belediye Başkanı Vahap AKAY Başkanlığında; Nedim YILANCI,Bulut BECERİK, Memet Henifi KARATAŞ, Cengiz MEMİŞ, Gökay KELEŞOĞLU, Nihat MISTIK, Erdal ZENGİN, Taner BAHAR, Beytullah ÇOŞKUN, Serdar ÜRKMEZ, İbrahim ÇEKÇİ ,Mehmet Şahin YILMAZ, Dilek KÖKSAL, Kemal BUZKUŞ, Cevcet AYKAÇ ,Koray ÖNSEL, Sait YAZI, Adem İÇLİ, Neziha TEMÜR, Hüseyin KARACA ,İrfan AK, Erkan ZÜMBÜL, Mikail ÇELİK, Ömer GÜNER, Ahmet YILDIZ, Habip ÇELİK, Mahmut GÖÇMEZ, Mehmet Han ATBAŞI, Fatma ESEN 2019 toplantı döneminin 11. Toplantısının 1. Birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplanıldı.

 

Belediye Başkanı Vahap AKAY; yoklamanın yapıldığını, bu toplantıya Meclis üyelerimizden Enver BAYRAM ile Memet KAR mazereti nedeniyle bugünkü Meclis toplantısına katılamayacağına ait Belediye Başkanlığı’ na dilekçe ibraz ettiklerini izah ederek, Buna istinaden 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesine istinaden bu 2 tane meclis üyemizin mazeretli izinli sayılmasına, Meclisimizce oy birliği ile karar verildiğini açıkladı.

Bunların dışındaki tüm meclis üyelerinin meclis toplantısında olduğu görüldü.

 

Üye çoğunluğunun sağlandığı tespit edildi.

 

Belediye Başkanı Vahap AKAY;Bir önceki Meclis Tutanaklarını oya sunduğunu izah etti.Bir önceki Meclis Tutanakları Oy Birliği ile kabul edildi.

 

Belediye Başkanı Vahap AKAY; Gündem maddelerinin okunmasına geçilmeden önce bugünkü gündeme ilave olarak önerge veya müzekkere olup olmadığını sordu.

Belediye Başkanı Vahap AKAY, şuanda Meclise Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyeleri ile Milliyetçi Hareket Partisi Meclis üyelerinin imzalarını taşıyan 6 tane önerge verdiklerinin tespit edildiğini açıklayarak, sırasıyla Başkanlıkça bu önergelerin okunmasına geçildiğini bildirdi.

 

 

ÇERKEZKÖY BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

KONU : Devlet Hastanesi Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hk.

TARİH : 02.09.2019

SAYI : 2019-0209-A01

Çerkezköy Devlet Hastanesi Kanalizasyon ve yağmur suları iki ayrı hatta mı bağlı yoksa tek hatta mı bağlı? Tek hatta bağlıysa alt yapı çalışmaları ne zaman yapılacaktır. Gerekli bilgilerin tarafımıza sözlü ve yazılı olarak sunulmasını arz ederiz.

ÖNERGEYİ VERENLER:

SAİT YAZI ADEM İÇLİ İRFAN AK

(İMZA) (İMZA) (İMZA)

MİKAİL ÇELİK ERKAN ZÜMBÜL AHMET YILDIZ

(İMZA) (İMZA) (İMZA)

HÜSEYİN KARACA FATMA ESEN NEZİHA TEMUR

(İMZA) (İMZA) (İMZA)

KORAY ÖNSEL HABİP ÇELİK ÖMER GÜNER

(İMZA) (İMZA) (İMZA)


 

Önerge okunduktan sonra Belediye Başkanı Vahap AKAY; tarafından bu konuyla ilgili Çerkezköy Belediyesinin alt yapı ile ilgili hiçbir sorumluluğun olmadığı sorumluluğun TESKİ de olduğunun bilgisini vererek yine bu konuyla ilgili önergeyi TESKİ’ye bildireceklerini açıklayarak yazılı olarak önergeyi veren meclis üyelerine bilgi verileceğini belirtti.


 

ÇERKEZKÖY BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

KONU : Doğrudan Teminlerin Belediye Web Sayfasında Yayınlanması Hk.

TARİH : 02.09.2019

SAYI : 2019-0209-A02

Doğrudan teminlerin gerek şeffaflık, gerekse daha fazla katılımın olması ve Belediyemizin daha uygun fiyatlarda iş yaptırabilmesi söz konusu olacağından, Çerkezköy Belediyesi Web sayfasında yayınlanması gerektiği konusunda gereğinin yapılmasını arz ederiz.

ÖNERGEYİ VERENLER:

SAİT YAZI ADEM İÇLİ İRFAN AK

(İMZA) (İMZA) (İMZA)

MİKAİL ÇELİK ERKAN ZÜMBÜL AHMET YILDIZ

(İMZA) (İMZA) (İMZA)

HÜSEYİN KARACA FATMA ESEN NEZİHA TEMUR

(İMZA) (İMZA) (İMZA)

KORAY ÖNSEL HABİP ÇELİK ÖMER GÜNER

(İMZA) (İMZA) (İMZA)

MAHMUT GÖÇMEZ

(İMZA)

Önerge okunduktan sonra Belediye Başkanı Vahap AKAY; tarafından bu konuyla ilgili geçmiş meclislerde gerekli açıklamalarda bulunduğunu açıklayarak, o açıklamaların yazılı olarak tekrar önergeyi veren meclis üyelerine verileceği açıkladı.

 

ÇERKEZKÖY BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

KONU : Düğün Salonları Hk.

TARİH : 02.09.2019

SAYI : 2019-0209-A03

İlçemizde düğün salonu yetersizliği nedeni ile bazı vatandaşlarımızın sokak düğünü yaptığı herkes tarafından bilinmektedir. Bunun yarattığı ses gürültüsü nedeniyle vatandaşlarımız rahatsız olup şikayette bulunmaktadır. Belediyemizin ivedi bir şekilde düğün salonları yapması gerektiği aşikardır. Gereğinin yapılmasını arz ederiz.

ÖNERGEYİ VERENLER:

SAİT YAZI ADEM İÇLİ İRFAN AK

(İMZA) (İMZA) (İMZA)

MİKAİL ÇELİK ERKAN ZÜMBÜL AHMET YILDIZ

(İMZA) (İMZA) (İMZA)

HÜSEYİN KARACA FATMA ESEN NEZİHA TEMUR

(İMZA) (İMZA) (İMZA)

KORAY ÖNSEL HABİP ÇELİK ÖMER GÜNER

(İMZA) (İMZA) (İMZA)

MAHMUT GÖÇMEZ

(İMZA)

Önerge okunduktan sonra; Belediye Başkanı Vahap AKAY; tarafından bu konuyla ilgili Meclis tutanaklarında belirtildiği şekilde sözlü açıklamalarda bulunularak, yazılı olarak ta önergeyi verenlere bilgi verileceğini açıkladı.

 

ÇERKEZKÖY BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

KONU : Bisiklet Yolları Hk.

TARİH : 02.09.2019

SAYI : 2019-0209-A04

Çerkezköy’de bazı sokak ve caddelerde bulunan bisiklet yollarının işlevsel olmadığı, kullanılmadığı kamuoyunun ve bizlerin tespitidir. Bununla beraber bisiklet yolları olması dolayısıyla yolların daraltıldığı, dolayısıyla trafik sorununu arttırdığı gözlenmektedir. Tekrar değerlendirme yapılıp gereğinin yapılması noktasında girişimlerin başlatılmasını talep ederiz.

ÖNERGEYİ VERENLER:

SAİT YAZI ADEM İÇLİ İRFAN AK

(İMZA) (İMZA) (İMZA)

MİKAİL ÇELİK ERKAN ZÜMBÜL AHMET YILDIZ

(İMZA) (İMZA) (İMZA)

HÜSEYİN KARACA FATMA ESEN NEZİHA TEMUR

(İMZA) (İMZA) (İMZA)

KORAY ÖNSEL HABİP ÇELİK ÖMER GÜNER

(İMZA) (İMZA) (İMZA)

MAHMUT GÖÇMEZ

(İMZA)

Önerge okunduktan sonra; Belediye Başkanı Vahap AKAY; tarafından bu konuyla ilgili Meclis tutanaklarında belirtildiği şekilde sözlü açıklamalarda bulunularak yazılı olarak ta önergeyi verenlere bilgi verileceğini açıkladı.

 

ÇERKEZKÖY BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

KONU : Muhtelif ilçelerdeki Billboardlarda Verilen Kurban Bayramı Kutlama Mesajları Hk.

TARİH : 02.09.2019

SAYI : 2019-0209-A05

Kurban Bayramında Belediye Başkanının Tekirdağ’ın diğer ilçelerinde (billboard) kutlama reklamları verdiği görülmüştür. Bu reklamların gideri Çerkezköy Belediyesi tarafından mı karşılanmıştır? Sözlü ve yazılı olarak tarafımıza bilgi verilmesini arz ederiz.

ÖNERGEYİ VERENLER:

SAİT YAZI ADEM İÇLİ İRFAN AK

(İMZA) (İMZA) (İMZA)

MİKAİL ÇELİK MEHMET HAN ATBAŞI AHMET YILDIZ

(İMZA) (İMZA) (İMZA)

HÜSEYİN KARACA FATMA ESEN NEZİHA TEMUR

(İMZA) (İMZA) (İMZA)

KORAY ÖNSEL HABİP ÇELİK ÖMER GÜNER

(İMZA) (İMZA) (İMZA)

MAHMUT GÖÇMEZ

(İMZA)

Önerge okunduktan sonra Belediye Başkanı Vahap AKAY; bu önergeye yazılı olarak cevap verileceği belirtti.


 

ÇERKEZKÖY BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

KONU : Çöp konteynerleri Hk.

TARİH : 02.09.2019

SAYI : 2019-0209-A06

İlçemizde bulunan delinmiş ve kapağı bulunmayan çöp konteynerlerinin çevreye verdiği pis kokudan dolayı değiştirilmesini daha uygun zamanlarda (sabah erkenden veya gece yarısı) çöplerin toplanmasını arz ederiz.

EK1-Delinen ve kapağı bulunmayan çöp konteynerlerinin fotoğrafları.

ÖNERGEYİ VERENLER:

SAİT YAZI ADEM İÇLİ İRFAN AK

(İMZA) (İMZA) (İMZA)

MİKAİL ÇELİK Mehmet Han ATBAŞI Erkan ZÜMBÜL

(İMZA) (İMZA) (İMZA)

 

AHMET YILDIZ HÜSEYİN KARACA FATMA ESEN

(İMZA) (İMZA) (İMZA)

NEZİHA TEMUR KORAY ÖNSEL HABİP ÇELİK ÖMER GÜNER

(İMZA) (İMZA) (İMZA) (İMZA)

 

MAHMUT GÖÇMEZ

(İMZA)

 

Önerge okunduktan sonra; Belediye Başkanı Vahap AKAY; tarafından bu konuyla ilgili Meclis tutanaklarında belirtildiği şekilde sözlü açıklamalarda bulunularak yazılı olarak ta önergeyi verenlere bilgi verileceğini açıkladı.

 

Belediye Başkanı Vahap AKAY; Gündem gereği gündemin aşağıda belirtildiği şekilde sırasıyla görüşülmesine MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildiğini açıkladı. Sırasıyla gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

GÜNDEM :

 

  1. Fen İşleri Müdürlüğünün 27.08.2019 gün ve 1880 sayılı Stratejik Plan hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.

  2. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.08.2019 gün ve 1054 sayılı Terk hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.

  3. Plan ve Proje Müdürlüğünün 26.08.2019 gün ve 14 sayılı Plan Notu Değişikliği hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.

  4. Fen İşleri Müdürlüğünün 01.08.2019 gün ve 1880 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.

  5. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 18.09.2019 gün ve 174 sayılı Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.

 

KARAR NOSU: 70 - Fen İşleri Müdürlüğünün 27.08.2019 gün ve 1880 sayılı Stratejik Plan hakkındaki müzekkeresi ile eki 2020-2024 Stratejik Plan taslağının İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU ile PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA havale edilerek, konunun bundan sonraki meclis toplantısında görüşülmesine MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NOSU: 71 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.08.2019 gün ve 1054 sayılı Terk hakkındaki müzekkeresinin İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU’na havale edilerek, konunun bundan sonraki meclis toplantısında görüşülmesine MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NOSU: 72 - Plan ve Proje Müdürlüğünün 26.08.2019 gün ve 14 sayılı Plan Notu Değişikliği hakkındaki müzekkeresinin İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU’na havale edilerek, konunun bundan sonraki meclis toplantısında görüşülmesine MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

KARAR NOSU: 73 - Fen İşleri Müdürlüğü’nün 01.08.2019 gün ve 1880 sayılı Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkındaki müzekkeresinin ekindeki Fen İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma yönetmeliğinin mevcut şekliyle 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin m fıkrasına istinaden kabulüne MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

KARAR NOSU: 74 - Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün 18.09.2019 gün ve 174 sayılı Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkındaki müzekkeresinin ekindeki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma yönetmeliğinin mevcut şekliyle 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin m fıkrasına istinaden kabulüne MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

Belediye Başkanı Vahap AKAY; Bu günkü Meclis gündeminin tüm maddelerinin yukarıda belirtildiği şekilde görüşüldüğünü izahla; Meclis üyelerine bu toplantı içinde göstermiş oldukları çaba ve çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, alınan kararların Hayırlı ve Uğurlu olması temennisiyle, bu günkü Meclis Gündeminde görüşülecek başka madde olmadığından, bu günkü Meclis Oturumuna son verilerek, bu toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu ‘na havale edilen konuların görüşülmesi için Meclis Mutat toplantısına 06.09.2019 Cuma günü saat: 15.00 ’te devam edilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.KAPANIŞ 16.00

 

Vahap AKAY                  Dilek KÖKSAL               Cevcet AYKAÇ

Belediye Başkanı           Katip                                 Katip

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP