2019 DÖNEMİNİN 01/11/2019 GÜNLÜ 16.TOPLANTININ 1.BİLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ (17-11-2019)

 

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETİ

DÖNEMİ :

2019/KASIM

Toplantı Nosu

16

Karar Tarihi :

01.11.2019

OTURUM :

1

Karar Numarası :

2019/99

BİRLEŞİM:

1

Toplantı Saati :

15.00

 

 

Belediye Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı ve Soyadı

Belediye Başkanı :Vahap AKAY

Üyeler :Nedim YILANCI, Bulut BECERİK, Memet Henifi KARATAŞ, Cengiz MEMİŞ, Gökay KELEŞOĞLU, Nihat MISTIK ,Erdal ZENGİN, Enver BAYRAM, Taner BAHAR, Beytullah ÇOŞKUN, Serdar ÜRKMEZ, İbrahim ÇEKÇİ, Mehmet Şahin YILMAZ, Dilek KÖKSAL, Kemal BUZKUŞ, Memet KAR, Cevcet AYKAÇ, Koray ÖNSEL, Sait YAZI, Adem İÇLİ, Neziha TEMÜR, Hüseyin KARACA, İrfan AK, Erkan ZÜMBÜL, Mikail ÇELİK, Ömer GÜNER, Ahmet YILDIZ, Habip ÇELİK ,Mahmut GÖÇMEZ, Mehmet Han ATBAŞI, Fatma ESEN

 

TOPLANTIYA KATILANLAR

 

Belediye Başkanı :Vahap AKAY

Üyeler : Nedim YILANCI,Bulut BECERİK, Cengiz MEMİŞ, Gökay KELEŞOĞLU, Nihat MISTIK, Erdal ZENGİN, Enver BAYRAM, Beytullah ÇOŞKUN, Serdar ÜRKMEZ, İbrahim ÇEKÇİ,Mehmet Şahin YILMAZ, Dilek KÖKSAL,Kemal BUZKUŞ, Memet KAR, Cevcet AYKAÇ, Sait YAZI, Adem İÇLİ, Neziha TEMÜR, Hüseyin KARACA, İrfan AK, Erkan ZÜMBÜL, Mikail ÇELİK, Ömer GÜNER ,Ahmet YILDIZ, Habip ÇELİK, Mahmut GÖÇMEZ, Mehmet Han ATBAŞI, Fatma ESEN

 

TOPLANTIYA KATILMAYANLAR

 

Taner BAHAR,Koray ÖNSEL,Memet Henifi KARATAŞ,

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden; Belediye Meclisi 2019/Kasım ayı aylık olağan Meclis toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda 01.11.2019 Cuma günü saat 15.00 de olağan meclis toplantısını yapmak üzere Belediye Başkanı Vahap AKAY Başkanlığında; Nedim YILANCI,Bulut BECERİK, Cengiz MEMİŞ, Gökay KELEŞOĞLU, Nihat MISTIK, Erdal ZENGİN, Enver BAYRAM, Beytullah ÇOŞKUN, Serdar ÜRKMEZ, İbrahim ÇEKÇİ,Mehmet Şahin YILMAZ, Dilek KÖKSAL,Kemal BUZKUŞ, Memet KAR, Cevcet AYKAÇ, Sait YAZI, Adem İÇLİ, Neziha TEMÜR, Hüseyin KARACA, İrfan AK, Erkan ZÜMBÜL, Mikail ÇELİK, Ömer GÜNER ,Ahmet YILDIZ, Habip ÇELİK, Mahmut GÖÇMEZ, Mehmet Han ATBAŞI, Fatma ESEN 2019 toplantı döneminin 16. Toplantısının 1. Birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplanıldı.

 

Belediye Başkanı Vahap AKAY; yoklamanın yapıldığını, bu toplantıya Meclis üyelerimizden Taner BAHAR ile Koray ÖNSEL’in kendisini telefonla arayarak bu meclis toplantısına mazeretleri dolasıyla katılamayacaklarını belirttiklerini ve mazeretli izinli sayılmalarını teklif etti.

 

Ayrıca Belediye Meclis üyesi Memet Henifi KARATAŞ’ın Meclis toplantısına katılmak için geldiği ancak acil bir işinin çıktığını kendisine şifaen bildirerek ayrılmak zorunda kaldığını açıklayarak bu kişinin de mazeretli izinli sayılmasını teklif etti. Bu üç meclis üyesinin Taner BAHAR, Koray ÖNSEL, Memet Henifi KARATAŞ’ın mazeretli izinli sayılması oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

 

 

Bunların dışındaki tüm meclis üyelerinin meclis toplantısında olduğu görüldü.

 

Üye çoğunluğunun sağlandığı tespit edildi.

 

Belediye Başkanı Vahap AKAY;Bir önceki Meclis Tutanaklarını oya sunduğunu izah etti.Bir önceki Meclis Tutanakları Oy Birliği ile kabul edildi.

 

Belediye Başkanı Vahap AKAY; Gündem maddelerinin okunmasına geçilmeden önce bugünkü gündeme ilave olarak önerge veya müzekkere olup olmadığını sordu.

Belediye Başkanı Vahap AKAY, şuanda Meclise 4 tane önerge verildiğini açıklayarak, sırasıyla Başkanlıkça bu önergelerin okunmasına geçildiğini bildirdi.

 

MHP Belediye Meclis üyesi Habip ÇELİK 2 tane önergenin kendisi tarafından okunulması istediğini talep etti. 1.Önergenin okunmasına geçildi.

 

 

ÇERKEZKÖY BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

KONU : 2019 yılı doğrudan temin işleri hk.

Geçtiğimiz ekim ayı meclisinde MHP grubu olarak verdiğimiz önergeye Sayın Belediye Başkanımız tarafından verilen cevapta, yıl sonunda yapılacak olan denetim komisyonlarında dosyaların incelenebileceğini belirtmişsiniz. Ancak MHP grubundan hiçbir meclis üyesinin komisyonlarda yer almamasından dolayı talebimizi tekraren belirtmek istiyorum. Neticede gizli saklı bir şey olmadığını düşünmek istiyoruz. Bizi farklı düşüncelere sevketmemek adına talebinizin uygun görüleceğini umut ediyoruz.

Bilgi edinme kanunu kapsamında, Çerkezköy belediye meclis üyesi olarak 01.01.2019 ile 01.11.2019 tarihleri arasında Çerkezköy Belediye Başkanlığı tarafından doğrudan temin yolu ile yapılmış yapım, mal ve hizmet alımları işlerinin detaylı bir şekilde yazılı olarak tarafıma verilmesini arz ve talep ederim.01/11/2019

MHP ÇERKEZKÖY BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

HABİP ÇELİK

(İMZA)

 

Belediye Başkanı Vahap AKAY tarafından 1. önergeyle ilgili Meclis tutanaklarında belirtildiği şekilde sözlü olarak cevaplandırıldı.

 

2.Önergenin okunmasına geçildi.

 

ÇERKEZKÖY BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

KONU : Belediyede yaşanan hırsızlık olayı hk.

Çerkezköy Belediyesinde yaşanan hırsızlık olayı ardından MHP olarak yaptığımız basın açıklamamızda ve mecliste yaptığımız konuşmalarda konunun etraflıca ve tarafsız olarak araştırılması için her görüşten meclis üyelerimizden oluşan bir komisyon oluşturulmasını, bu işin geçtiği birim amirlerinin geçici süreyle görevden el çektirilmesini talep etmiştik. Ancak sizin verdiğiniz cevapta; konunun sizin tarafınızdan araştırıldığını, yetkili birimlere bilgi verildiğini belirtmiştiniz. Ancak yakın zamana kadar belediye içerisinde yapmış olduğunuz görev değişiklikleri dikkat çekmektedir. Bu olayı araştıran komisyondaki birim amirlerinin bir bir görevden uzaklaştırılmasını nasıl açıklayacaksınız? Temennimiz her seferinde olduğu gibi paylaşımcı ve istişareye açık bir yönetim anlayışı sergilemenizdir.01/11/2019

MHP ÇERKEZKÖY BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

HABİP ÇELİK

(İMZA)

2.Önerge okunduktan sonra; Belediye Başkanı Vahap AKAY; tarafından bu konuyla ilgili yazılı olarak önerge verenlere bilgi verileceğini belirterek cevaplandırılacağını açıkladı.

 

3.Önergenin okunmasına geçildi.

 

 

ÇERKEZKÖY BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

KONU : Metruk Bina Hk.

TARİH : 01.11.2019

SAYI : 2019-0111-A01

Fevzi Paşa Mahallesi 211 ada, 5 parselde bulunan metruk bina madde bağımlılarının meskeni haline gelmiştir. Mahalle sakinlerimiz tedirgin oldukları konusunda tarafımıza ulaşan şikayetlere istinaden, mahalle sakinlerimizin güvenliği için bu metruk yapının yıkılmasını arz ve talep ederiz.

ÖNERGEYİ VERENLER :

SAİT YAZI ADEM İÇLİ NEZİHA TEMÜR HÜSEYİN KARACA

(İMZA) (İMZA) (İMZA) (İMZA)


 

İRFAN AK ERKAN ZÜMBÜL MİKAİL ÇELİK ÖMER GÜNER

(İMZA) (İMZA) (İMZA) (İMZA)


 

AHMET YILDIZ MAHMUT GÖÇMEZ MEHMET HAN ATBAŞI FATMA ESEN

(İMZA) (İMZA) (İMZA) (İMZA)

Belediye Başkanı Vahap AKAY tarafından 3. önergeyle ilgili Meclis tutanaklarında belirtildiği şekilde sözlü olarak cevaplandırıldı.

 

4.Önergenin okunmasına geçildi.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

KONU : Doğrudan Teminlerin Belediye Web Sayfasında Yayınlanmaması Hk.

TARİH : 01.11.2019

SAYI : 2019-0111-A02

Doğrudan teminlerin gerek şeffaflık, gerekse daha fazla katılımın olması ve Belediyemizin daha uygun fiyatlarda iş yaptırılabilmesi söz konusu olacağından, Çerkezköy Belediyesi Web sayfasında yayınlanması gerektiği konusunda gereğinin yapılmasını arz ederiz.


 

ÖNERGEYİ VERENLER :


 

SAİT YAZI ADEM İÇLİ NEZİHA TEMÜR HÜSEYİN KARACA

(İMZA) (İMZA) (İMZA) (İMZA)

İRFAN AK ERKAN ZÜMBÜL MİKAİL ÇELİK ÖMER GÜNER

(İMZA) (İMZA) (İMZA) (İMZA)

AHMET YILDIZ MAHMUT GÖÇMEZ MEHMET HAN ATBAŞI FATMA ESEN

(İMZA) (İMZA) (İMZA) (İMZA)

4.önerge ile ilgili olarak ; Belediye Başkanı Vahap AKAY; tarafından bu konuyla ilgili yazılı olarak önerge verenlere bilgi verileceğini belirterek cevaplandırılacağını açıkladı.

 

Önergeler okunduktan sonra Belediye Meclis üyesi Adem İÇLİ gündem dışı söz almak istedi.

Belediye Başkanı Vahap AKAY tarafından söz verildi.

Meclis tutanaklarında belirtildiği şekilde karşılıklı konuşmalar yapıldığından toplantı esnasında sükûnetin bozulması nedeniyle Belediye meclis toplantısında görüşmelere devam edilemeyecinin anlaşılmasından dolayı Belediye Başkanı Vahap AKAY oturuma 10 dakika ara verildiği izah etti. Oturuma ara verildi. Düzen bozacak davranışların devam ettiği tespit edildiğinden Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 12.maddesine istinaden bir sonraki birleşimin Çerkezköy Belediyesi Meclis salonunda 04.11.2019 Pazartesi günü saat:15.00 ‘da Kasım ayı meclis gündeme kalınan yerden devam edilmesi başkan tarafından ilan edildi. Kapandı: 01.11.2019 Saat:15.30

 

Vahap AKAY                Dilek KÖKSAL                       Cevcet AYKAÇ

Belediye Başkanı             Katip                                          Katip

 

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP