2019 DÖNEMİNİN 01/10/2019 GÜNLÜ 13.TOPLANTININ 1.BİLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ (20-10-2019)

T.C.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Karar Tarihi:01.10.2019

Meclis Toplantı Nosu:13

Gündem Yılı :2019

Gündem No:/Sıra No 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

 

Karar Numarası:78,79,80,81,82,83,84,

85,86,87,88

Birleşim:01

Oturum :1

Belediye Başkanı :Vahap AKAY

Üyeler :Nedim YILANCI,Bulut BECERİK,Memet Henifi KARATAŞ,Cengiz MEMİŞ,Gökay KELEŞOĞLU,Nihat MISTIK,Erdal ZENGİN,Enver BAYRAM,Taner BAHAR,Beytullah ÇOŞKUN,Serdar ÜRKMEZ,İbrahim ÇEKÇİ, Mehmet Şahin YILMAZ, DilekKÖKSAL, Kemal BUZKUŞ,Memet KAR,Cevcet AYKAÇ,Koray ÖNSEL,Sait YAZI,Adem İÇLİ,Neziha TEMÜR,Hüseyin KARACA,İrfan AK,ErkanZÜMBÜL,Mikail ÇELİK,Ömer GÜNER,Ahmet YILDIZ,Habip ÇELİK,Mahmut GÖÇMEZ,Mehmet Han ATBAŞI,Fatma ESEN

Çerkezköy Belediye Başkanlığının 26.09.2019 gün ve 9412 sayılı Meclis Gündemi Hakkında

 

TOPLANTIYA KATILANLAR

 

Belediye Başkanı :Vahap AKAY

Üyeler : Nedim YILANCI,Bulut BECERİK, Memet Henifi KARATAŞ, Cengiz MEMİŞ, Gökay KELEŞOĞLU, Nihat MISTIK, Erdal ZENGİN, Enver BAYRAM, Taner BAHAR, Beytullah ÇOŞKUN, Serdar ÜRKMEZ, Mehmet Şahin YILMAZ, Dilek KÖKSAL,Kemal BUZKUŞ, Memet KAR, Cevcet AYKAÇ ,Koray ÖNSEL, Sait YAZI, Adem İÇLİ, Neziha TEMÜR, Hüseyin KARACA, İrfan AK, Erkan ZÜMBÜL, Mikail ÇELİK, Ömer GÜNER ,Ahmet YILDIZ, Habip ÇELİK, Mahmut GÖÇMEZ, Mehmet Han ATBAŞI, Fatma ESEN

 

TOPLANTIYA KATILMAYANLAR

 

İbrahim ÇEKÇİ

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden; Belediye Meclisi 2019/Ekim ayı aylık olağan Meclis toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda 01.10.2019 Salı günü saat 15.00 de olağan meclis toplantısını yapmak üzere Belediye Başkanı Vahap AKAY Başkanlığında; Nedim YILANCI,Bulut BECERİK, Memet Henifi KARATAŞ, Cengiz MEMİŞ, Gökay KELEŞOĞLU, Nihat MISTIK, Erdal ZENGİN, Enver BAYRAM, Taner BAHAR, Beytullah ÇOŞKUN, Serdar ÜRKMEZ, Mehmet Şahin YILMAZ, Dilek KÖKSAL,Kemal BUZKUŞ, Memet KAR, Cevcet AYKAÇ ,Koray ÖNSEL, Sait YAZI, Adem İÇLİ, Neziha TEMÜR, Hüseyin KARACA, İrfan AK, Erkan ZÜMBÜL, Mikail ÇELİK, Ömer GÜNER ,Ahmet YILDIZ, Habip ÇELİK, Mahmut GÖÇMEZ, Mehmet Han ATBAŞI, Fatma ESEN 2019 toplantı döneminin 13. Toplantısının 1. Birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplanıldı.

 

Belediye Başkanı Vahap AKAY; yoklamanın yapıldığını, bu toplantıya Meclis üyelerimizden İbrahim ÇEKÇİ’nin mazeret belirtmeden meclis toplantısına katılmadığını belirtti.

Bunun dışındaki tüm meclis üyelerinin meclis toplantısında olduğu görüldü.

 

Üye çoğunluğunun sağlandığı tespit edildi.

 

Belediye Başkanı Vahap AKAY;Bir önceki Meclis Tutanaklarını oya sunduğunu izah etti.Bir önceki Meclis Tutanakları Oy Birliği ile kabul edildi.

 

Belediye Başkanı Vahap AKAY; Gündem maddelerinin okunmasına geçilmeden önce bugünkü gündeme ilave olarak önerge veya müzekkere olup olmadığını sordu.

Belediye Başkanı Vahap AKAY, şuanda Meclise 5 tane önerge verildiğini açıklayarak, sırasıyla Başkanlıkça bu önergelerin okunmasına geçildiğini bildirdi.

 

1.Önergenin okunmasına geçildi.

 

ÇERKEZKÖY BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

KONU: Gündem dışı konuşma hk.

Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Çerkezköy Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısında gündem dışı konuşma yapmak istiyorum. Bilgilerinize sunar , gereğini arz ederim. 01/10/2019

Koray ÖNSEL

MHP Meclis Üyesi

(İMZA)

2.Önergenin okunmasına geçildi.


 

ÇERKEZKÖY BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

KONU: 2019 yılı doğrudan temin işleri hk.

Bilindiği üzere belediyemiz kanuni sınırlar dahilinde bazı mal alımlarını, hizmet alımlarını ve yapım işlerini Doğrudan Temin Yöntemiyle karşılamaktadır. Bu durum da geçmiş dönemlerde kamuoyunu fazlasıyla meşgul etmiştir. Bu sebepten dolayı;

Bilgi edinme kanunu kapsamında 01.01.2019 ile 01.10.2019 tarihleri arasında Çerkezköy Belediye Başkanlığı tarafından doğrudan temin yolu ile yapılmış yapım, mal ve hizmet alımları işlerinin detaylı bir şekilde yazılı olarak tarafımıza verilmesini arz ve talep ederiz. 01/10/2019

MHP ÇERKEZKÖY BELEDİYE MESLİS ÜYELERİ

Koray ÖNSEL

(İMZA)

HABİP ÇELİK

(İMZA)

 

 

3.Önergenin okunmasına geçildi.

 

ÇERKEZKÖY BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

KONU: Doğrudan Teminler Hk.

TARİH : 01.10.2019

SAYI : 2019-0110-AO2

2019 YILI ocak,şubat,mart,haziran,temmuz,ağustos ve eylül aylarında, Belediyenin doğrudan temin yolu ile ne iş yaptırdığı, kaç tl bedel ile hangi firmalara yaptırdığı, detaylı şekilde tarafımıza yazılı olarak verilmesi arz olunur.

ÖNERGEYİ VERENLER ;

SAİT YAZI ADEM İÇLİ İRFAN AK

(İMZA) (İMZA) (İMZA)

NEZİHA TEMÜR HÜSEYİN KARACA ÖMER GÜNER

(İMZA) (İMZA) (İMZA)

MİKAİL ÇELİK ERKAN ZÜMBÜL FATMA ESEN

(İMZA) (İMZA) (İMZA)

MAHMUT GÖÇMEZ AHMET YILDIZ

(İMZA) (İMZA)

4.Önergenin okunmasına geçildi.


 

ÇERKEZKÖY BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

KONU : Belediyeler bünyesinde kullanılan araçlar hk.

Çerkezköy belediyesi bünyesinde çok sayıda araç kullanılmaktadır. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine; belediyemizde kullanılan araçlarda aracın belediyeye ait olduğuna dair hiçbir simge kullanılmamaktadır. Belediye Başkanının makam aracı haricinde kalan, belediyenin sahibi olduğu araçlarda, ihale yoluyla kiralanan araçlarda ve araç kiralama ihalesinin haricinde diğer ihalelerin içerisinde bulunan tüm kiralık araçlarda, aracın görünen kısımlarına tahsis edildiği belediyenin logosunun ve resmi hizmete mahsus olduğuna dair yazının yazılmasını ve konunun belediyemizin ilgili birimlerince denetlenmesini saygılarımızla arz ederiz. 01/10/2019

MHP ÇERKEZKÖY BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

Koray ÖNSEL

(İMZA)

HABİP ÇELİK

(İMZA)

5.Önergenin okunmasına geçildi.

 

 

ÇERKEZKÖY BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

KONU: Doğrudan Teminlerin Belediye Web Sayfasında Yayınlanmaması Hk.

TARİH : 01.10.2019

SAYI : 2019-0110-AO1

Doğrudan teminlerin gerek şeffaflık, gerekse daha fazla katılımın olması ve Belediyemizin daha uygun fiyatlarda iş yaptırabilmesi söz konusu olacağından, Çerkezköy Belediyesi Web sayfasında yayınlanması gerektiği konusunda gereğinin yapılmasını arz ederiz.

ÖNERGEYİ VERENLER ;

SAİT YAZI ADEM İÇLİ İRFAN AK

(İMZA) (İMZA) (İMZA)

NEZİHA TEMÜR HÜSEYİN KARACA ÖMER GÜNER

(İMZA) (İMZA) (İMZA)

MEHMET HAN ATBAŞI MİKAİL ÇELİK ERKAN ZÜMBÜL

(İMZA) (İMZA) (İMZA)

MAHMUT GÖÇMEZ AHMET YILDIZ FATMA ESEN

(İMZA) (İMZA) (İMZA)

 

Belediye Başkanı Vahap AKAY; 1.önergeyle ilgili Meclis üyesi Koray ÖNSEL’e gündem dışı konuşma talebiyle ilgili olarak gündem maddelerinin görüşmeleri tamamlandıktan sonra söz verileceğini açıklayarak, diğer önergelerle de ilgili yukarıda belirtilen 2.3.4.5.önergelerinin cevaplarının ise önergeyi veren meclis üyelerine yazılı olarak verileceğini açıkladı.

 

Belediye Başkanı Vahap AKAY; Gündem gereği gündemin aşağıda belirtildiği şekilde sırasıyla görüşülmesine MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildiğini açıkladı. Sırasıyla gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM :

 

1- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 17.09.2019 gün ve 1121 sayılı; Performans Programı Hakkındaki Müzekkeresinin Müzakeresi.

2- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 17.09.2019 gün ve 1125 sayılı; 2020 Mali Yılı Gelir Tarifesi Hakkındaki Müzekkeresinin Müzakeresi.

3-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 17.09.2019 gün ve 1123 sayılı; 2020 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi Hakkındaki Müzekkeresinin Müzakeresi.

4- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 17.09.2019 gün ve 1122 sayılı; 2020 Mali Yılında Uhdelerinde Resmi Görev bulunmayanlara verilecek ücretin tespiti hk. müzekkeresinin müzakeresi .

5-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 17.09.2019 gün ve 1124 sayılı; 2020 Mali Yılında Zabıta Personelinin Fazla Çalışma Mesai Ücretinin tespiti hk. müzekkeresinin müzakeresi.

6-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 20.09.2019 gün ve 1134 sayılı Hesaplarımızın Kamu Hizmetine Tahsisi Hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.

7-Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 20.09.2019 gün ve 911 sayılı Parka isim verilmesi talebine ait müzekkeresinin müzakeresi.

8-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.09.2019 gün 14 sayılı Konut dışı hizmetlere yönelik yapı ruhsatı düzenlenmesinde Belediye Başkanına yetki verilmesi hk.müzekkeresinin müzakeresi.

9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.09.2019 gün ve 15 sayılı Pergola (gölgelik) yapılırken aranacak kriterler ve ücret tarifesi hk. müzekkeresinin müzakeresi.

10-Emlak ve istimlak Müdürlüğü’nün 25.09.2019 gün ve 1161 sayılı Belediye Hissesi hk.müzekkeresinin müzakeresi.

11-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.09.2019 gün ve 1169 sayılı Belediyemize ait taşınmazların Demiryolu Projesi kapsamında kamulaştırılması hk.müzekkeresinin müzakeresi.

 

KARAR NOSU:78 - Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 17.09.2019 gün ve 1121 sayılı müzekkeresi ve ekindeki Performans Programının PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU’ na havale edilerek konunun bundan sonraki MECLİS TOPLANTISINDA görüşülmesine MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NOSU:79 - Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 17.09.2019 gün ve 1125sayılı 2020 Mali Yılı Gelir Tarifesinin düzenlenmesi hk. Müzekkeresinin TARİFE KOMİSYONU ile PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU’ na havale edilerek konunun bundan sonraki MECLİS TOPLANTISINDA görüşülmesine MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

 

 

KARAR NOSU:80 - Mali Hizmetler Müdürlüğü’ 17.09.2018 gün ve 1123 sayılı 2020 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi hk. müzekkeresinin PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU’na havale edilerek konunun bundan sonraki MECLİS TOPLANTISINDA görüşülmesine MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NOSU:81 - Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 17.09.2018 gün ve 1344 sayılı ;2020 Mali Yılında Uhdelerinde Resmi Görev bulunmayanlara verilecek ücretin tespiti hk. müzekkeresinin TARİFE KOMİSYONU’ na havale edilerek konunun bundan sonraki MECLİS TOPLANTISINDA görüşülmesine MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NOSU:82 - Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün17.09.2018 gün ve 1124 sayılı 2020 Mali Yılında Zabıta Personelinin Fazla Çalışma Mesai Ücretinin tespiti hk. müzekkeresinin TARİFE KOMİSYONU’ na havale edilerek konunun bundan sonraki MECLİS TOPLANTISINDA görüşülmesine MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildi.


 

KARAR NOSU:83 - Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 20.09.2019 gün ve 1134 sayılı müzekkeresinde belirtilen Belediye Başkanlığımızın adına bankalarda bulunan Ziraat Bankası Şubesindeki 6667507,6674112,6667518,8386781-5004,6667509-5007,6667509-5002, Halk Bankası Şubesi,07000002,45000004,07000003,07000009,07000004, Posta Çekleri 240123, İş Bankası 749758, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş TR41 0020 6001 2501 8164 0000 02 Vakıflar Bankası Şubesi,00158007279966159, 00158007286885695, 00158007288002721, 00158007290520730, 00158007292290235, 00158007292290308, 00158007293319668, 00158007293384476, 00158007293589993, 00158007293618575, 00158007293707673, 00158007293799732, 00158007293897357, 00158007294472241, 00158007294472256, 00158007294473000, 00158007294487409, 00158007294487422, 00158007294487437, 00158007294723946, 00158007295272900, 00158007296886553, 00158007299253300, 00158007307834347,00158048016109528 nolu adımıza açılmış bulunan vadeli ve vadesiz mevduat hesaplarının 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/son maddesi ve İcra İflas Kanununun 82/1 maddeleri gereğince DOĞRUDAN DOĞRUYA KAMU HİZMETİNE TAHSİS EDİLMESİNE Belediye Başkanı Vahap AKAY,Nedim YILANCI,Bulut BECERİK, Memet Henifi KARATAŞ, Cengiz MEMİŞ, Gökay KELEŞOĞLU, Nihat MISTIK, Erdal ZENGİN, Enver BAYRAM, Taner BAHAR, Beytullah ÇOŞKUN, Serdar ÜRKMEZ, Mehmet Şahin YILMAZ, Dilek KÖKSAL,Kemal BUZKUŞ, Memet KAR, Cevcet AYKAÇ evet dediği, Sait YAZI, Adem İÇLİ, Neziha TEMÜR, Hüseyin KARACA, İrfan AK, Erkan ZÜMBÜL, Mikail ÇELİK, Ömer GÜNER ,Ahmet YILDIZ, Mahmut GÖÇMEZ, Mehmet Han ATBAŞI, Fatma ESEN’in hayır dediği, Koray ÖNSEL ile Habip ÇELİK’ çekimser kaldığı tespit edildiğinden, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 20.09.2019 gün ve 1134 sayılı müzekkeresinde belirtilen Belediye Başkanlığımızın adına bankalarda bulunan Ziraat Bankası Şubesindeki 6667507,6674112,6667518,8386781-5004,6667509-5007,6667509-5002, Halk Bankası Şubesi,07000002,45000004,07000003,07000009,07000004, Posta Çekleri 240123, İş Bankası 749758, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş TR41 0020 6001 2501 8164 0000 02 Vakıflar Bankası Şubesi,00158007279966159, 00158007286885695, 00158007288002721, 00158007290520730, 00158007292290235, 00158007292290308, 00158007293319668, 00158007293384476, 00158007293589993, 00158007293618575, 00158007293707673, 00158007293799732, 00158007293897357, 00158007294472241, 00158007294472256, 00158007294473000, 00158007294487409, 00158007294487422, 00158007294487437, 00158007294723946, 00158007295272900, 00158007296886553, 00158007299253300, 00158007307834347,00158048016109528 nolu adımıza açılmış bulunan vadeli ve vadesiz mevduat hesaplarının 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/son maddesi ve İcra İflas Kanununun 82/1 maddeleri gereğince; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 20.09.2019 gün ve 1134 sayılı müzekkeresinde belirtildiği şekilde DOĞRUDAN DOĞRUYA KAMU HİZMETİNE TAHSİS EDİLMESİNE; MECLİSİMİZCE OY ÇOKLUĞU ile karar verildi

 

KARAR NOSU:84 - Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 20.09.2019 gün ve 911 sayılı Parka isim verilmesi talebine ait müzekkeresinin İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA havale edilerek, konunun bundan sonraki meclis toplantısında görüşülmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NOSU:85 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.09.2019 gün 14 sayılı Konut dışı hizmetlere yönelik yapı ruhsatı düzenlenmesinde Belediye Başkanına yetki verilmesi hk.müzekkeresinin İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA havale edilerek, konunun bundan sonraki meclis toplantısında görüşülmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

KARAR NOSU:86- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.09.2019 gün ve 15 sayılı Pergola (gölgelik) yapılırken aranacak kriterler ve ücret tarifesi hk. müzekkeresinin İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU ile TARİFE KOMİSYONU’na havale edilerek, konunun bundan sonraki meclis toplantısında görüşülmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NOSU:87- Emlak ve istimlak Müdürlüğü’nün 25.09.2019 gün ve 1161 sayılı Belediye Hissesi hk.müzekkeresinin İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA havale edilerek, konunun bundan sonraki meclis toplantısında görüşülmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NOSU:88 - Emlak ve istimlak Müdürlüğü’nün 25.09.2019 gün ve1169 sayılı Belediyemize ait taşınmazların Demiryolu Projesi kapsamında kamulaştırılması hk.müzekkeresinin İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA havale edilerek, konunun bundan sonraki meclis toplantısında görüşülmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

Gündem maddeleri görüşüldükten sonra Meclis Tutanaklarında belirtildiği şekilde söz alıp konuşmalar yapıldı.

 

Belediye Başkanı Vahap AKAY; Bu günkü Meclis gündeminin tüm maddelerinin yukarıda belirtildiği şekilde görüşüldüğünü izahla; Meclis üyelerine bu toplantı içinde göstermiş oldukları çaba ve çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, alınan kararların Hayırlı ve Uğurlu olması temennisiyle, bu günkü Meclis Gündeminde görüşülecek başka madde olmadığından, bu günkü Meclis Oturumuna son verilerek, bu toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Tarife Komisyonu ‘na havale edilen konuların görüşülmesi için Meclis Mutat toplantısına 07.10.2019 Pazartesi günü saat: 15.00 ’te devam edilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.KAPANIŞ 16.00


 

Vahap AKAY               Dilek KÖKSAL                  Cevcet AYKAÇ

Belediye Başkanı             Katip                                   Katip

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP