2019 DÖNEMİNİN 01/07/2019 GÜNLÜ 10.TOPLANTININ 1.BİLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ (18-07-2019)

T.C.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Karar Tarihi:01.07.2019

Meclis Toplantı Nosu:10

Gündem Yılı :2019

Gündem No:/Sıra No 1,2,3

 

Karar Numarası:67,68,69

Birleşim:01

Oturum :1

Belediye Başkanı :Vahap AKAY

Üyeler :Nedim YILANCI,Bulut BECERİK,Memet Henifi KARATAŞ,Cengiz MEMİŞ,Gökay KELEŞOĞLU,Nihat MISTIK,Erdal ZENGİN,Enver BAYRAM,Taner BAHAR,Beytullah ÇOŞKUN,Serdar ÜRKMEZ,İbrahim ÇEKÇİ, Mehmet Şahin YILMAZ, DilekKÖKSAL, Kemal BUZKUŞ,Memet KAR,Cevcet AYKAÇ,Koray ÖNSEL,Sait YAZI,Adem İÇLİ,Neziha TEMÜR,Hüseyin KARACA,İrfan AK,ErkanZÜMBÜL,Mikail ÇELİK,Ömer GÜNER,Ahmet YILDIZ,Habip ÇELİK,Mahmut GÖÇMEZ,Mehmet Han ATBAŞI,Fatma ESEN

Çerkezköy Belediye Başkanlığının 26.06.2019 gün ve 6470 sayılı Meclis Gündemi Hakkında

 

TOPLANTIYA KATILANLAR

 

Belediye Başkanı :Vahap AKAY

Üyeler : Bulut BECERİK, Memet Henifi KARATAŞ, Cengiz MEMİŞ, Gökay KELEŞOĞLU, Nihat MISTIK, Erdal ZENGİN, Enver BAYRAM, Taner BAHAR, Beytullah ÇOŞKUN, Serdar ÜRKMEZ, İbrahim ÇEKÇİ ,Mehmet Şahin YILMAZ, Dilek KÖKSAL, Kemal BUZKUŞ, Memet KAR, Cevcet AYKAÇ ,Koray ÖNSEL, Sait YAZI, Adem İÇLİ, Neziha TEMÜR, Hüseyin KARACA ,İrfan AK, Mikail ÇELİK, Ömer GÜNER, Ahmet YILDIZ, Habip ÇELİK, Mahmut GÖÇMEZ, Mehmet Han ATBAŞI, Fatma ESEN

 

TOPLANTIYA KATILMAYANLAR

 

Nedim YILANCI, Erkan ZÜMBÜL

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden; Belediye Meclisi 2019/Temmuz ayı aylık olağan Meclis toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda 01.07.2019  Pazartesi  günü saat 14.00 de olağan meclis toplantısını yapmak üzere  Belediye Başkanı Vahap AKAY Başkanlığında;  Bulut BECERİK, Memet Henifi KARATAŞ, Cengiz MEMİŞ, Gökay KELEŞOĞLU, Nihat MISTIK, Erdal ZENGİN, Enver BAYRAM, Taner BAHAR, Beytullah ÇOŞKUN, Serdar ÜRKMEZ, İbrahim ÇEKÇİ ,Mehmet Şahin YILMAZ, Dilek KÖKSAL, Kemal BUZKUŞ, Memet KAR, Cevcet AYKAÇ ,Koray ÖNSEL,  Sait YAZI,Adem İÇLİ, Neziha TEMÜR, Hüseyin KARACA ,İrfan AK, Mikail ÇELİK,  Ömer GÜNER, Ahmet YILDIZ, Habip ÇELİK, Mahmut GÖÇMEZ, Mehmet Han ATBAŞI, Fatma ESEN 2019 toplantı döneminin 10. Toplantısının  1.  Birleşiminin 1. oturumunun yapılması için  toplanıldı.

 

Belediye Başkanı Vahap AKAY; yoklamanın yapıldığını, bu toplantıya Meclis üyelerimizden  Nedim YILANCI  ile Erkan ZÜMBÜL’ün  mazereti nedeniyle bugünkü Meclis toplantısına  katılamayacağına  ait Belediye Başkanlığı’ na dilekçe ibraz ettiklerini  izah ederek, Buna istinaden 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesine istinaden bu  2 tane meclis üyemizin mazeretli izinli sayılmasına, Meclisimizce oy birliği ile karar verildiğini açıkladı.

            Bunların dışındaki tüm meclis üyelerinin  meclis toplantısında olduğu görüldü.

 

Üye çoğunluğunun sağlandığı tespit edildi. 

 

Belediye Başkanı Vahap AKAY;Bir önceki Meclis Tutanaklarını oya sunduğunu izah etti.Bir önceki Meclis Tutanakları Oy Birliği ile kabul edildi. 

 

Belediye Başkanı Vahap AKAY; Gündem maddelerinin okunmasına geçilmeden önce bugünkü gündeme ilave olarak önerge veya müzekkere olup olmadığını sordu.

 

Belediye Başkanı Vahap AKAY; Gündeme ilave olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28.06.2019 gün ve 1943 sayılı Belediyemizde  1 adet boş memur kadrosunda Ünvan ve derece değişikliği yapılması hk. yazılarının bulunduğunu izah ederek, bu konuyla ilgili  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28.06.2019 gün ve 1943 sayılı yazılarının okunmasına geçildiğini bildirdi.

 

Logo

 

T.C.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

 

SAYI  :14373471/1943                                                                                         28.06.2019

 

KONU:  Boş Memur Kadrosunda Unvan ve Derece Değişikliği

 

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

                                               ÇERKEZKÖY

 

 

            Yazımız ekinde sunulan II Sayılı Cetvelde (Memur Boş Kadro Değişikliği) 1 adet kadroda unvan ve derece değişikliği yapılması hususunda, yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza;

Arz ederim.

 

                                                                                                           İlhan HACIOĞLU

                                                                                           İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

                                                                                                                      (imza)

 

 

MECLİSE

26.06.2019

Vahap AKAY

Belediye Başkanı

                                                                       (imza)

EK:

II Sayılı Cetvel: Boş Kadro Değişikliği (Memur)

 

 

                                                     (imza)           (imza)

                                                                                              

 

2.önerge okunmasına geçildi.

 

                                     ÇERKEZKÖY BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’ NA

KONU : Çerkezköy Belediyesi Yolsuzluk hk.

TARİH : 01.07.2019

SAYI : 2019-0107-A01

Çerkezköy Belediyesinde çıkan yolsuzluk ve zimmete para geçirme konularının meclis gündemine alınarak istişare edilmesi hususunu arz ederiz.

ÖNERGEYİ VERENLER :

   SAİT YAZI           ADEM İÇLİ             NEZİHA TEMUR                  HÜSEYİN KARACA

     İMZA                             İMZA                          İMZA                                 İMZA

İRFAN AK            ERKAN ZÜMBÜL           MİKAİL ÇELİK              ÖMER GÜNER

  İMZA                                                                  İMZA                                İMZA

AHMET YILDIZ           MAHMUT GÖÇMEZ         MEHMET HAN ATBAŞI        FATMA ESEN

   İMZA                                          İMZA                          İMZA                                    İMZA

 

Belediye Başkanı Vahap AKAY tarafından Meclis tutanaklarında belirtildiği şekilde önergeye sözlü olarak cevap verildi.

3.önergenin okunmasına geçildi.

 

ÇERKEZKÖY BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

KONU: Yoğun yağış sonrası zarar gören vatandaşlar hk.

Sayın Başkan, kıymetli meclis üyeleri;

              15 Haziran 2019 tarihinde yoğun yağmur yağışı sonrasında ilçemizin muhtelif mahallelerinde

yaşayan vatandaşlar evlerinin su baskınına uğraması neticesinde maddi olarak zarar görmüştür. Bizim

de o gün ve sonrasında yakından takip ettiğimiz süreçte vatandaşlarımıza belediye tarafından yardım

yapılacağı  dile  getirilmiştir.  Ancak   dün   aldığımız   bilgiye  göre  vatandaşlara  herhangi  bir  yardım yapılmadığı,  konunun  farklı  kurumlara   aktarıldığı,  onların  da çok cüzi miktarları telaffuz ettiklerini öğrenmiş bulunmaktayız. Tespitlerimize göre bu yaşanan su baskınlarının da çoğu belediyenin yapmış olduğu  imalatlardaki (yol  ve kaldırım  düzenlemeleri ) hatalardan  dolayı  kaynaklanmaktadır. Sosyal belediyeciliğin  gereği  olarak,  bu  su  baskını   neticesinde  zararları  tespit  edilen   vatandaşlarımıza belediyemiz  aracılığıyla  maddi  yardım  yapılması  talep ediyoruz. Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

01/07/2019

 

MHP ÇERKEZKÖY BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

KORAY ÖNSEL

(İMZA)

 

HABİP ÇELİK

(İMZA)

 

Belediye Başkanı Vahap AKAY tarafından Meclis tutanaklarında belirtildiği şekilde önergeye sözlü olarak cevap verildi.

 

Belediye Başkanı Vahap AKAY;Gündemin aşağıda belirtildiği şekilde yeniden oluşturulduğunu açıklayarak bu şekilde sırasıyla görüşülmesine  MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildiğini açıkladı. Sırasıyla gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

GÜNDEM        :

 

  1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26.06.2019 gün ve 1909  sayılı Belediyemizde dolu bulunan 4 adet kadroda derece değişikliği yapılması hk. müzekkeresinin müzakeresi.
  2. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 gün ve 6045 sayılı Taşınmaz Kullanım İzni Hakkındaki yazılarının müzakeresi.
  3. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28.06.2019 gün ve 1943 sayılı Belediyemizde  1 adet boş memur kadrosunda Unvan ve derece değişikliği yapılması hk. müzekkeresinin müzakeresi.

KARAR NOSU: 67 - Belediyemizde dolu bulunan 4 adet kadroda  derece değişikliği  yapılması ile ilgili olarak tanzim edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün müzekkeresinin ekindeki ve Meclis kararında da  III sayılı cetvel:(Memur Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinde)  belirtildiği şekilde 4 adet kadroda derece değişikliği yapılmasına MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ  ile karar verildi. 

 

KARAR NOSU: 68 -  Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 tarihli yazısı ile tapulamada Kapaklı İlçesi Kapaklı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 373 ada 1 numaralı parselin 63.00 m2lik konumu ekli krokide belirtilen kısmına ‘su kuyusu’ yapmak üzere kullanım izni talep edilmiştir.

Tapulamada Kapaklı İlçesi Kapaklı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 373 ada 1 numaralı parselin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi kapsamında Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına 10(on) yıl süreyle bedelsiz tahsis edilmesini ve tahsis protokolünü imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.

KARAR NOSU: 69 -  Meclis kararında II sayılı Cetvel Memur Boş  Kadro değişikliği cetvelinde belirtildiği şekilde Belediyemizde münhal bulunan 1 adet kadroda   T.H.Sınıfında 5 dereceli Sanat Tarihçisi kadrosunun iptal edilerek, yerine 1 adet T.H.sınıfında 2 dereceli Mimar Kadrosunun Beeldiyemize ihdas edilmesine MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

 

Bu günkü Meclis gündeminin tüm maddelerinin yukarıda belirtildiği şekilde görüşüldüğünü izahla; Meclis üyelerine bu toplantı    içinde  göstermiş oldukları çaba ve çalışmalardan dolayı  teşekkür ederek, alınan kararların Hayırlı ve Uğurlu olması temennisiyle, bu günkü Meclis Gündeminde görüşülecek başka madde olmadığından, bu günkü Meclis Oturumuna son verilerek,  5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine istinaden 2019/EYLÜL Ayı  Olağan Meclis Toplantısının 02.09.2019 Pazartesi günü saat 14.00’te  yapılmasına MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ  ile karar verildi. KAPANDI: 01.07.2019 SAATİ:  16.15

 

 

 

Vahap AKAY                                 Dilek KÖKSAL                                            Cevcet AYKAÇ      

 Belediye Başkanı                                   Katip                                                        Katip

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP