18.05.2021 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU (21-05-2021)

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 18.05.2021 tarihinde saat 14.00'da Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU ve üyeler; Beytullah ÇOŞKUN, Kemal BUZKUŞ, Adem İÇLİ ve Mikail ÇELİK’in katılımıyla Belediye Meclisi’nin 17.05.2021 gün ve 9. toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 8. maddesindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 06.05.2021 tarih ve 38 sayılı Belediye Hisseleri hakkındaki müzekkeresinin müzakeresini görüşmek üzere toplanmıştır.

 

İLGİ: a) Aytekin AKDOĞAN ve Ferit GÜNDÜZALP’in 06.04.2021 tarih 10680 sayılı

               dilekçesi.

            b) Nadi OĞUZ’un 16.04.2021 gün ve 11553 sayılı dilekçesi.

            c) Cezayir BAKAY’ın 19.04.2021 tarih 11682 sayılı dilekçesi.

            d) İlyas MARDİN’in 19.04.2021 tarih 11699 sayılı dilekçesi.

            e)Dilek YALÇIN’ın 28.04.2021 tarih 12365 sayılı dilekçesi.

            f) Mehmet Barış SOMUK’un 07.04.2021 tarih 10892 sayılı dilekçesi ve eki

                07.04.2021 tarih 02869 yevmiye no.lu önalım hakkından feragatnamesi. Ali

               KURT’un 07.04.2021 tarih 10893 sayılı dilekçesi ve eki 07.04.2021 tarih 02840

               yevmiye no.lu önalım hakkından feragatnamesi. BIODYE KİMYA SANAYİ VE

               TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin 07.04.2021 tarih 10891 sayılı dilekçesi.

            g) Selahattin ÖZCAN ve Ayşe ÖZCAN’ın 04.05.2021 tarih 12692 sayılı dilekçesi.

            h) Yılmaz MARDİN’in 04.05.2021 tarih 12695 sayılı dilekçesi.

            i) Ayşe ÖZCAN’ın 04.05.2021 tarih 12693 sayılı dilekçesi.

            j) Fatma ÇELİK’in 04.05.2021 tarih 12696 sayılı dilekçesi.

            k) Regaip HASKO 04.05.2021 tarih 12694 sayılı dilekçesi.

 

 1. İlçemiz Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 760 ada 3 no.lu parselde bulunan tamamı 356,00m2 miktarındaki Belediyemize ait 104/356 oranındaki 104,00m2’lik hisse diğer malikler Aytekin AKDOĞAN ve Ferit GÜNDÜZALP tarafından eşit hisse nispetinde satın alınmak istenmekte,
 2. İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 165 ada 25 no.lu parselde bulunan tamamı 244,00m2 miktarındaki Belediyemize ait 1/244 oranındaki 1,00m2’lik hisse diğer malik Nadi OĞUZ tarafından satın alınmak istenmekte,
 3. Kapaklı İlçesi Karaağaç Mahallesi 484 ada 14 no.lu parselde bulunan tamamı 325,51m2 miktarındaki Belediyemize ait 970/2400 oranındaki 131,56m2’lik hisse diğer malik Cezayir BAKAY tarafından satın alınmak istenmekte,
 4. 1-) İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 131 ada 19 no.lu parselde bulunan tamamı 779,22m2 miktarındaki Belediyemize ait 37/1200 oranındaki 24,03m2’lik hisse diğer malik İlyas MARDİN tarafından satın alınmak istenmekte yine;

3-) İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 836 ada 10 no.lu parselde bulunan tamamı 409,51m2 miktarındaki Belediyemize ait 13/50 oranındaki 106,47m2’lik hisse diğer malik İlyas MARDİN tarafından satın alınmak istenmekte,

 1. İlçemiz İstasyon Mahallesi 1352 ada 1 no.lu parselde bulunan tamamı 6.424,00m2 miktarındaki Belediyemize ait 133/2400 oranındaki 356,00m2’lik hisse diğer malik Dilek YALÇIN tarafından satın alınmak istenmekte,

 

 • İlçemiz Veliköy Mahallesi 587 ada 5 no.lu parselde bulunan tamamı 5.616,00m2 miktarındaki 160915/561600 oranındaki 1.609,15m2’lik hisse Ali KURT, 335/624 oranındaki 3.015,00m2’lik hisse Mehmet Barış SOMUK, 41/936 oranındaki 246,00m2’lik hisse BIODYE KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 14917/112320 oranındaki 745,85m2’lik hisse ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ adına kayıtlıdır. Belediyemize ait 14917/112320 oranındaki 745,85m2’lik hisseyi Mehmet Barış SOMUK’un 07.04.2021 tarih 10892 sayılı dilekçesi ve eki Çerkezköy 1. Noterliği tarafından düzenlenen 07.04.2021 tarih 02869 yevmiye no.lu önalım hakkından feragatnamesi, Ali KURT’un 07.04.2021 tarih 10893 sayılı dilekçesi ve eki Çerkezköy 1. Noterliği tarafından düzenlenen 07.04.2021 tarih 02840 yevmiye no.lu önalım hakkından feragatnamesi doğrultusunda hissedarlardan BIODYE KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından satın alınmak istenmekte,
 • İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 131 ada 2 no.lu parselde bulunan tamamı 323,26m2 miktarındaki Belediyemize ait 59/203 oranındaki 93,95m2’lik hisse diğer malikler Selahattin ÖZCAN ve Ayşe ÖZCAN tarafından eşit hisse nispetinde satın alınmak istenmekte,
 • İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 131 ada 18 no.lu parselde bulunan tamamı 779,55m2 miktarındaki Belediyemize ait 13/400 oranındaki 25,34m2’lik hisse diğer malik Yılmaz MARDİN tarafından satın alınmak istenmekte,
 • İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 836 ada 6 no.lu parselde bulunan tamamı 401,18m2 miktarındaki Belediyemize ait 281/1200 oranındaki 93,94m2’lik hisse diğer malik Ayşe ÖZCAN tarafından satın alınmak istenmekte,
 • İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 836 ada 7 no.lu parselde bulunan tamamı 401,85m2 miktarındaki Belediyemize ait 59/240 oranındaki 98,79m2’lik hisse diğer malik Fatma ÇELİK tarafından satın alınmak istenmekte,
 • İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 836 ada 8 no.lu parselde bulunan tamamı 400,33m2 miktarındaki Belediyemize ait 583/2400 oranındaki 97,25m2’lik hisse diğer malik Regaip HASKO tarafından satın alınmak istenmektedir.

 

 

 

Gökay KELEŞOĞLU

İMAR KOMİSYONU BAŞKANI

 

 

 

 

Adem İÇLİ

ÜYE

 

 

Beytullah ÇOŞKUN

ÜYE

 

 

 

 

 

Mikail ÇELİK

ÜYE

 

 

Kemal BUZKUŞ

ÜYE

 

     

KONU: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Raporu hk. 18/05/2021

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

 

 

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 18.05.2021 tarihinde saat 14:00'da Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU, ve üyeler; Beytullah COŞKUN, Kemal BUZKUŞ, Adem İÇLİ ve Mikail ÇELİK’in katılımıyla Belediye Meclisi’nin 17.05.2021 gün ve 9. toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 3. maddesindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16.04.2021 tarih 46 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü raporu hk. müzekkeresinin müzakeresi için toplanmıştır.

 

Söz konusu Çerkezköy İlçesi 3. Etap 2. Kısım Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği 06.12.2019 tarih 112 sayılı Çerkezköy Belediye Meclisi kararı ve 11.12.2019 tarih 1194 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu 3. Etap 2. Kısım uygulama imar planı değişikliği ile,

 • Tepe bölgesinde bisiklet yolu ağı tasarlandığı,

 • İstasyon Mahallesi 1574 ada 3 parseldeki ‘belediye hizmet alanı’ fonksiyonunun ‘resmi kurum alanı’ fonksiyonuna dönüştürüldüğü

 • İstasyon Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerindeki ‘spor alanı’ fonksiyonunun ‘belediye hizmet alanı’ fonksiyonuna dönüştürüldüğü,

 • İstasyon Mahallesi 1656 ada 1 parseldeki ‘dini tesis alanı’ fonksiyonu ile 1625 ada 1 parseldeki ‘kültürel tesis alanı’ fonksiyonlarının yerlerinin değiştirildiği görülmüştür.

 •  

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 09.04.2021 tarihli yazısıyla sunulmuş rapora göre;

 • İstasyon Mahallesi 1656 ada 1 parseldeki dini tesis alanı ile 1625 ada 1 parseldeki kültürel tesis alanının yer değişiminin kültürel tesis alanını küçülttüğü, sosyal donatı dengesinin bozduğu ve kurum görüşlerinin alınmadığından bahisle mer’i mevzuata uymadığı,

 • Cengiz Topel Caddesi üzerindeki spor alanı fonksiyonunun belediye hizmet alanı fonksiyonuna dönüştürülerek donatı dengesinin bozulduğundan bahisle gerekli düzenlemelerin yapılması belirtilmiştir.

 

Raporda belirtilen; Çerkezköy İlçesi İstasyon Mahallesi 1625 ada 1 parseldeki kültürel tesis alanının dini tesis alanına dönüştürülmesi ile ilgili; plan askı sürecinde, 11.02.2020 tarihli dilekçelerle itiraz edildiği ve bu itirazların Çerkezköy Belediye Meclisi tarafından değerlendirilerek, 06.03.2020 tarih 2020/46 sayılı kararla itirazların kabulü yönünde karar alınmıştır. İtirazın kabul edilmesiyle birlikte; raporda belirtilen kültürel tesis alanı ile dini tesis alanlarının yer değişimi iptal olmuş ve plan eski haline geri dönmüştür. Dolayısıyla, raporun bu parsellerle ilgili kısmı geçerliliğini yitirmiştir.

 

Raporda belirtilen, İstasyon Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde yer alan spor alanının ise, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.10.2015 tarih 2015/1063 sayılı kararıyla onaylanmış plan değişikliği ile park alanından spor alanına dönüştürüldüğü görülmüştür. Ayrıca söz konusu mer’i uygulama imar planı plan notlarının II.27 maddesinde; “Belediye hizmet alanı ve kültürel tesis alanı olarak belirtilen sahalarda belediye hizmet binaları ile belediye hizmetlerine ilişkin her türlü yapı ve faaliyet binalarına, mezarlık yapılarına, sosyal, kültürel, eğitim ve sportif amaçlı yapılara, depolara ve ticari hizmet birimlerine yer verilebilir.” Denilmekte olup, gerektiği takdirde söz konusu alanda spor faaliyetlerinin de yürütülebileceği hususu görülmüştür.

 

Yapılan inceleme ve müzakereler neticesinde; Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü raporuna esas işlemlerin tamamlandığı ve söz konusu Çerkezköy İlçesi 3. Etap 2. Kısım uygulama imar planı değişikliği ve eklerinin devamına, Çevre ve Şehircilik Raporunun reddine komisyonumuzca karar verilmiş ve tavsiye kararı olarak Meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

 

Gökay KELEŞOĞLU

İMAR KOMİSYONU BAŞKANI

 

Beytullah COŞKUN

ÜYE

 

 

Kemal BUZKUŞ

ÜYE

 

 

 

Adem İÇLİ

ÜYE

 

 

 

Mikail ÇELİK

ÜYE

 

 

   

 

KONU: Kent Estetik Kurulu Kararları hk. 18/05/2021

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

 

 

 

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 18.05.2021 tarihinde saat 14:00'da Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU, ve üyeler; Beytullah COŞKUN, Kemal BUZKUŞ, Adem İÇLİ ve Mikail ÇELİK’in katılımıyla Belediye Meclisi’nin 17.05.2021 gün ve 9. toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 1. maddesindeki Fen İşleri Müdürlüğü’nün 25.09.2020 gün 82 sayılı müzekkeresinin ekindeki kent estetik kurulu komisyon kurul kararlarından 4 numaralı karar Belediye Meclisinin 06.04.2021 gün 67 sayılı meclis toplantısında görüşülmüş olup, çalışmaların, araştırma ve incelemeler devam ettiğinden, Meclisimizce çalışmaların devamına oybirliğiyle karar verildiğinden, bu konunun Belediye Meclisinde görüşülmesinin müzakeresi için toplanmıştır.

Kent Estetik Kurulu; komisyon kurul kararlarından 4 numaralı kararda bulunan;

«Madde 4 : Atatürk ve Öztrak Caddelerimizde işyeri ön cephelerinde konumlanmış reklam panoları, tanıtıcı tabelaların görüntü kirliliğinin yanı sıra can ve mal güvenliği açısından tehlike yaratacağı gerekçesiyle, tamamen ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu amaçla tabelaların sadece zemin kat dükkan üzerine 60cm x 2m ebadını geçmeyecek şekilde, belirlenen renk ve desende ve aynı cins tabela olması, binada yer alan diğer ticarethanelere ait tanıtım tabelalarının dükkan girişlerine veya bina iç koridoruna 60x60 cm ebadını geçmeyecek şekilde konumlandırılmasının uygun olacağı ve Çerkezköy Belediye Meclisinin konu hakkında gerekli kararı almasına dair komisyonumuz görüş birliğine varmıştır.» kararının;

«Atatürk- Öztrak Caddelerinde ve Güven Sokak, Yarımoğlu Sokak, Nar Sokak, Sülün Sokak, Mehtap Sokak, Kahraman Sokak, Cefa Sokak, Biryol Sokak, Rüya Sokak, Edip Arıcan Sokak, Gökçe Sokak, Cefa Sokak, Sakaoğlu Sokak, Küpdere Sokak, Topçular Sokak, Bıçkıcı Sokak, Akbank Sokak, Sever Sokak, Köse Sokak’ta;

Zemin kat işyerleri için tabela ölçüleri


 

İşyeri cephe ölçüsü

0.00m ile 5.00m cephesi bulunan işyerleri 3.00m *0.80m ebatlarından 1 adet tabela

5.00m ile 10.00m cephesi bulunan işyerleri 5.00m *0.80m ebatlarından 1 adet tabela

10.00m ile 20.00m cephesi bulunan işyerleri 5.00m *0.80m ebatlarından 2 adet tabela

20.00m ile sonrası için 5.00m *0.80m ebatlarından 3 adet tabela

İle sınırlandırılması.


 


 


 

Atatürk- Öztrak Caddelerinde ve Güven Sokak, Yarımoğlu Sokak, Nar Sokak, Sülün Sokak, Mehtap Sokak, Kahraman Sokak, Cefa Sokak, Biryol Sokak, Rüya Sokak, Edip Arıcan Sokak, Gökçe Sokak, Cefa Sokak, Sakaoğlu Sokak, Küpdere Sokak, Topçular Sokak, Bıçkıcı Sokak, Akbank Sokak, Sever Sokak, Köse Sokak’ta;

- Normal katlarda bulunan işyerleri için;

Bina cephelerinde bulunan tabela, kaplama ve dekorların sökülmesi, yapı girişleri cadde cepheli olmayan binalarda yan ve arka cephelerinde bulunan alanlarda, yapı girişi cadde cephe binalarda ise bina girişlerinde rüzgarlık var ise o bölümde yok ise iç koridorda yapılmasına ve bağımsız bölüm başı 0.30m*0.30m ebatlarında tabela alanı belirlenmesine,

YUKARIDA EBATLARI VE KONUMLARI BELİRLENMİŞ TABELALARIN İMALATINDA KULLANILACAK MALZEMENİN CİNSİ, RENGİ, YAZI FONTU VE EVRENSEL DİL OLARAK BELİRLENMİŞ KARAKTERLERİN VE TİPLERİN, ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN VE EKTE SUNULAN ŞEKLİYLE UYGULAMA YAPILMASINA,

30.09.2022 TARİHİNE KADAR,

ATATÜRK-ÖZTRAK CADDELERİ VE GÜVEN SOKAK, YARıMOĞLU SOKAK, NAR SOKAK, SÜLÜN SOKAK, MEHTAP SOKAK, KAHRAMAN SOKAK, CEFA SOKAK, BIRYOL SOKAK, RÜYA SOKAK, EDIP ARICAN SOKAK, GÖKÇE SOKAK, CEFA SOKAK, SAKAOĞLU SOKAK, KÜPDERE SOKAK, TOPÇULAR SOKAK, BIÇKICI SOKAK, AKBANK SOKAK, SEVER SOKAK, KÖSE SOKAKLARINA CEPHELİ TÜM ZEMİN İŞYERLERİ TABELALARINI BU STANDARTA UYGUN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ, CADDELERE CEPHELİ İŞ MERKEZLERİNİN CEPHELERİNDE BULUNAN TABELA, KAPLAMA VE DEKORLARIN YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHE KADAR SÖKEREK BELİRTİLEN ŞEKİLDE UYGUN HALE GETİRİLMESİNE, «

Komisyonumuzca sunulan kent estetik kurulu kararlarından 4. maddenin belirtilen şekliyle değiştirilerek kabulüne; Gökay KELEŞOĞLU, Beytullah COŞKUN, Kemal BUZKUŞ’un ’evet’; Adem İÇLİ ve Mikail ÇELİK’in ’hayır’ oyları doğrultusunda, oy çokluğu ile kabul edilmiş, tavsiye kararı olarak Meclisimizin onayına sunulmuştur.


 

 

Gökay KELEŞOĞLU

İMAR KOMİSYONU BAŞKANI

 

Beytullah COŞKUN

ÜYE

 

 

Kemal BUZKUŞ

ÜYE

 

 

Adem İÇLİ

ÜYE

 

 

Mikail ÇELİK

ÜYE

 

 

 

 

Konu: 578 Ada 14 Parsele Ilişkin Plan Itirazı Hk. 18/05/2021

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

 

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 18.05.2021 tarihinde saat 14:00'da Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU, ve üyeler; Beytullah COŞKUN, Kemal BUZKUŞ, Adem İÇLİ VE Mikail ÇELİK’in katılımıyla Belediye Meclisi’nin 17.05.2021 gün ve 9. toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 4. maddesindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16.04.2021 tarih 49 sayılı Plan İtirazı hk. müzekkeresinin müzakeresi için toplanmıştır.

Çerkezköy İlçesi G.O.P. Mahallesi 578 ada 14 parsel ve çevresine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri Çerkezköy Belediye Meclisinin 07.10.2020 tarih 2020/89 sayılı kararı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2020 tarih 2020/1292 sayılı kararıyla onaylanarak 26.03.2021 tarihinden itibaren bir ay askıya çıkarılmış, askı süresi içerisinde söz konusu plan değişikliğine AK PARTİ İLÇE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİ 26.04.2021 tarih bila sayılı dilekçe ile itiraz etmiştir.

İtiraza konu plan değişikliğinin; sosyal donatı dengesini bozduğu, parsel bazında kişiye özel planlama olduğu, konut yoğunluklu çevre koşullarına uygun olmayan ve kamu yararı gözetilmeyen bir plan değişikliği teklifi olduğu belirtilerek, 05.10.2020 tarihinde alınan imar komisyon raporundaki şerhten bahsedilmiştir. Bu hususlar çerçevesinde; Çerkezköy İlçesi G.O.P. Mahallesi 578 ada 14 numaralı parsel ve çevresine ilişkin uygulama imar planı değişikliğine esas meclis kararının iptali talep edilmiştir.

Söz konusu plan değişikliğine esas; Çerkezköy İlçesi G.O.P. Mahallesi 578 ada 14 parsel ve çevresine ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği; Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2020 tarih 575 sayılı kararıyla onaylanmış olup, 27.07.2020 tarihinden itibaren bir ay Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde askıya çıkartılarak kesinleştiği görülmüştür.

Komisyonumuzca yapılan itirazların incelenmesi neticesinde; itiraza konu plan değişikliğinin devamına ve itiraz dilekçesinin reddine; Gökay KELEŞOĞLU, Beytullah COŞKUN, Kemal BUZKUŞ’un ’evet’; Adem İÇLİ ve Mikail ÇELİK’in ’hayır’ oyları doğrultusunda, oy çokluğu ile kabul edilmiş, tavsiye kararı olarak Meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

Gökay KELEŞOĞLU

İMAR KOMİSYONU BAŞKANI

 

Beytullah COŞKUN

ÜYE

 

 

Kemal BUZKUŞ

ÜYE

 

Adem İÇLİ

ÜYE

 

Mikail ÇELİK

ÜYE

 

 

 

 

04.03.2021 tarihli komisyon raporumuzda;


 

 1. değişikliklerine ilişkin kurallar mekânsal planlar yapım yönetmeliğinde belirlenmiştir. Söz konusu yönetmelikte plan değişikliği, imar planı değişikliği, plan ana kararlarını sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte kamu yararı amaçlı teknik ve nesnel gerekçelere dayanarak yapılır. Biçiminde tanımlanmıştır.


 

 1. Çerkezköy'ün planlarını yapan Promer Planlamadan yukarıda belirttiğimiz gibi mekânsal planlar yapım yönetmeliğinde belirtilen plan değişikliklerine ilişkin kuralları (plan ana kararlarını, sürekliliğini bütünlüğü kamu yararı gibi gerekçeler) sağlayıp sağlamadığın belirten plan müellifinin gerekçeli uygun görüşünün alınmadığı görülmektedir.


 


 

 1. Bu plan değişikliğiyle park alanınım küçüldüğü, o bölgede hatta Çerkezköy bütününde çok kullanılmayan blok nizam 6 kat ticari alan olarak belirlendiği, planlı olan imar yönetmeliğinde belirlenen çekme mesafeleri uygun çekme mesafesi bırakılmadığı görülmektedir.


 

 1. Türkiye genelinde olduğu gibi Çerkezköy İlçesindede otopark eksikliği problemi yaşanmaktadır. Bu sebeple Çevre ve Şehircilik Bakanlığı otopark yönetmeliğinde değişiklik yaparak artış yapmış ve zorunlu hale getirmiştir. Bu plan değişikliğinde otopark yönetmeliğine uygun olmayan otopark kararları alındığı görülmektedir.

 2. Planda 1500 m2 park alanı ticaret alanına çevrildiği görülmektedir.

şerhi düşülmüştür.


 

AK PARTI İLÇE BAŞKANı VE MECLIS ÜYELERININ 26.04.2021 Tarihli dilekçesinde;

1. Söz konusu 1/1000 Uygulama İmar Planı tadilatı ile yapılan uygulama neticesinde plan çalışmasının bütünlüğü bozularak sosyal ve donatı dengesini bozmaktadır

2. Söz konusu 1/1000 Uygulama İmar Planı tadilatı kamuya ait park alanı ile değiştirildiği ve çevresi ile uyumsuz bir şekilde blok nizam olarak belirlendiği ayrıca yeşil alan tarafından yeterince çekme mesafesi bırakılmadığı

3. Söz konusu 1/1000 Uygulama İmar Planı tadilatı ile ayrık nizam yapı adalarına sahip konut gelişme alanı içerisindeki alana blok nizam ticaret fonksiyonu tanımlamak şehirleşme içerisindeki bütünlüğü bozduğu ön görülmektedir

4. Söz konusu 1/1000 Uygulama İmar Planı tadilatı ile oluşturulan yapı adası ile ana yol arasında kalan ormanlık alanı ile yeşil alanın tamamen parselin bahçesi olacak şekilde planlandığı kamuya açık olan bu alanın ileride parsel sahiplerinin işgaline zemin hazırlayacağı plan dikkatlice incelendiğinde görülecektir.

Yukarıda hususlardan dolayı plan değişikliğinin iptaline uygun olduğu görülmüş olup, tarafımızca şerh düşülmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

KONU: 206 Ada 9 Parsel, 100 Ada 7 Parsel 18/05/2021

Ve Çevresine Ilişkin Plan Itirazı Hk.

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

 

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 18.05.2021 tarihinde saat 14:00'da Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU, ve üyeler; Beytullah COŞKUN, Kemal BUZKUŞ, Adem İÇLİ ve Mikail ÇELİK’in katılımıyla Belediye Meclisi’nin 17.05.2021 gün ve 9. toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 5. maddesindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16.04.2021 tarih 50 sayılı Plan İtirazı hk. müzekkeresinin müzakeresi için toplanmıştır.

Çerkezköy İlçesi İstasyon Mahallesi 206 ada 9 parsel ile 100 ada 7 parsel ve çevresine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri Çerkezköy Belediye Meclisinin 05.03.2021 tarih 2021/51 sayılı kararı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2021 tarih 2021/585 sayılı kararıyla onaylanarak 26.03.2021 tarihinde askıya çıkarılmış, askı süresi içerisinde söz konusu plan değişikliğine AK PARTİ İLÇE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİ 26.04.2021 tarih bila sayılı dilekçe ile itiraz etmiştir.

İtiraza konu plan değişikliğinin; sosyal donatı dengesini bozduğu, kamuya ait park alanının yerinin değiştirildiği, yapılaşma koşullarının çevre koşullara uymadığı, taşınan yeşil alanın parselin bahçesi gibi değerlendirildiği hususları belirtilerek, 04.03.2021 tarihinde alınan imar komisyon raporundaki şerhten bahsedilmiştir. Bu hususlar çerçevesinde; Çerkezköy İlçesi İstasyon Mahallesi 206 ada 9 numaralı parsel, 100 ada 7 numaralı parsel ve çevresine ilişkin uygulama imar planı değişikliğine esas meclis kararının iptali talep edilmiştir.

Söz konusu plan değişikliğine esas; Çerkezköy İlçesi İstasyon Mahallesi 206 ada 9 parsel, 100 ada 7 parsel ve çevresine ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği; Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2021 tarih 163 sayılı kararıyla onaylanmış olup, 19.01.2021 tarihinden itibaren bir ay Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde askıya çıkartılarak kesinleştiği görülmüştür.

Komisyonumuzca yapılan itirazların incelenmesi neticesinde; itiraza konu plan değişikliğinin devamına ve itiraz dilekçesinin reddine; Gökay KELEŞOĞLU, Beytullah COŞKUN, Kemal BUZKUŞ’un ’evet’; Adem İÇLİ ve Mikail ÇELİK’in ’hayır’ oyları doğrultusunda, oy çokluğu ile kabul edilmiş, tavsiye kararı olarak Meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

Gökay KELEŞOĞLU

İMAR KOMİSYONU BAŞKANI

 

Beytullah COŞKUN

ÜYE

 

 

Kemal BUZKUŞ

ÜYE

 

Adem İÇLİ

ÜYE

 

Mikail ÇELİK

ÜYE

 

 

 

 

04.03.2021 tarihli komisyon raporumuzda;


 

 1. değişikliklerine ilişkin kurallar mekânsal planlar yapım yönetmeliğinde belirlenmiştir. Söz konusu yönetmelikte plan değişikliği, imar planı değişikliği, plan ana kararlarını sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte kamu yararı amaçlı teknik ve nesnel gerekçelere dayanarak yapılır. Biçiminde tanımlanmıştır.


 

 1. Çerkezköy'ün planlarını yapan Promer Planlamadan yukarıda belirttiğimiz gibi mekânsal planlar yapım yönetmeliğinde belirtilen plan değişikliklerine ilişkin kuralları (plan ana kararlarını, sürekliliğini bütünlüğü kamu yararı gibi gerekçeler) sağlayıp sağlamadığın belirten plan müellifinin gerekçeli uygun görüşünün alınmadığı görülmektedir.


 


 

 1. Bu plan değişikliğiyle park alanınım küçüldüğü, o bölgede hatta Çerkezköy bütününde çok kullanılmayan blok nizam 6 kat ticari alan olarak belirlendiği, planlı olan imar yönetmeliğinde belirlenen çekme mesafeleri uygun çekme mesafesi bırakılmadığı görülmektedir.


 

 1. Türkiye genelinde olduğu gibi Çerkezköy İlçesindede otopark eksikliği problemi yaşanmaktadır. Bu sebeple Çevre ve Şehircilik Bakanlığı otopark yönetmeliğinde değişiklik yaparak artış yapmış ve zorunlu hale getirmiştir. Bu plan değişikliğinde otopark yönetmeliğine uygun olmayan otopark kararları alındığı görülmektedir.

 2. Planda 1500 m2 park alanı ticaret alanına çevrildiği görülmektedir.

şerhi düşülmüştür.


 

AK PARTI İLÇE BAŞKANı VE MECLIS ÜYELERININ 26.04.2021 Tarihli dilekçesinde;

1. Söz konusu 1/1000 Uygulama İmar Planı tadilatı ile yapılan uygulama neticesinde plan çalışmasının bütünlüğü bozularak sosyal ve donatı dengesini bozmaktadır

2. Söz konusu 1/1000 Uygulama İmar Planı tadilatı kamuya ait park alanı ile değiştirildiği ve çevresi ile uyumsuz bir şekilde blok nizam olarak belirlendiği ayrıca yeşil alan tarafından yeterince çekme mesafesi bırakılmadığı

3. Söz konusu 1/1000 Uygulama İmar Planı tadilatı ile ayrık nizam yapı adalarına sahip konut gelişme alanı içerisindeki alana blok nizam ticaret fonksiyonu tanımlamak şehirleşme içerisindeki bütünlüğü bozduğu ön görülmektedir

4. Söz konusu 1/1000 Uygulama İmar Planı tadilatı ile oluşturulan yapı adası ile ana yol arasında kalan ormanlık alanı ile yeşil alanın tamamen parselin bahçesi olacak şekilde planlandığı kamuya açık olan bu alanın ileride parsel sahiplerinin işgaline zemin hazırlayacağı plan dikkatlice incelendiğinde görülecektir.

Yukarıda hususlardan dolayı plan değişikliğinin iptaline uygun olduğu görülmüş olup, tarafımızca şerh düşülmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
                               

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP