04.09.2019 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU (22-09-2019)

 

KONU: Plan Notu Değişikliği hk.                                                                          04.09.2018     

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

 

 

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 04.09.2019 tarihinde saat 14:00'da Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU, ve üyeler; Erdal ZENGİN, Memet Henifi KARATAŞ, Adem İÇLİ, Ahmet YILDIZ’ın katılımıyla Belediye Meclisi’nin 02.09.2019 gün ve 11. toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 3. maddesindeki Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 26.08.2019 gün ve 14 sayılı Plan Notu Değişikliği hk. müzekkeresinin müzakeresi için toplanmıştır.

 

İlçemiz mer’i uygulama imar planlarından 1. Etap Revizyon, 2. Etap Revizyon, 3. Etap 2. Kısım Revizyon, 4. Etap Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarında yer alan “MAP LEJANTI TANIMLANMIŞ KENTSEL DONATI ALANLARINDA İNŞA EDİLECEK YAPILARIN TABAN OTURUMLARI, BELEDİYENİN ONAYLAYACAĞI MİMARİ AVAN PROJESİNDE TESİS EDİLECEK OLUP, GEREKTİĞİNDE TABAN OTURUMLARI YAPI YAKLAŞMA SINIRLARININ DIŞINA TAŞABİLİR.” maddesinin ve Veliköy Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarında yer alan “MAP LEJANTI GETİRİLEN ALANLARDA CİVAR YAPILAŞMA KOŞULLARINA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEYECEK ŞEKİLDE, İLGİLİ KURUM VE BELEDİYESİ TARAFINDAN ONAYLANACAK MİMARİ AVAN PROJE İLE YAPILAŞMA KOŞULLARI BELİRLENECEKTİR.” Maddelerinin; kentteki donatı alanı yapılaşmalarında kısıtlamalar getirdiği, kullanışlı tesisler yapılmasını engellediği ve mimari açıdan verimi düşürdüğü gerekçeleriyle düzenlenmesi gerekliliğinin ortaya çıktığı görülmüştür.

 

Yapılan düzenlemeyle söz konusu muhtelif imar planlarındaki plan notu maddesi “PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDEKİ SOSYAL-TEKNİK ALTYAPI VE DONATI ALANLARI GİBİ KAMU YARARI TAŞIYAN ALANLARDA YAPILAŞMA ŞARTLARINA İLGİLİ BELEDİYESİ YETKİLİDİR. KENTSEL DONATI ALANLARINDA İNŞA EDİLECEK YAPILARIN, GEREKTİĞİNDE TABAN OTURUMLARI YAPI YAKLAŞMA SINIRLARININ DIŞINA TAŞABİLİR.” olarak değiştirildiği anlaşılmıştır.

 

Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; yapılan değişiklikle kamu yararı taşıyan alanlarda yapılaşma koşullarının verimli kullanılmasının gerekliliği anlaşılmış olup, ayrıca muhtelif mer’i planlarında ‘bitişik nizam’ yapılaşma koşulu bulunan alanlardaki parsellerde kullanışlı yapıların oluşturulması ve yapılaşmanın düzeninin devamlılığı açısından aynı şekilde ön bahçe mesafelerinin de düzenlenmesi gerekliliği neticesinde komisyonumuzca söz konusu madde;

 “a. PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDEKİ SOSYAL-TEKNİK ALTYAPI VE DONATI ALANLARI GİBİ KAMU YARARI TAŞIYAN ALANLARDA YAPILAŞMA ŞARTLARINA İLGİLİ BELEDİYESİ YETKİLİDİR. KENTSEL DONATI ALANLARINDA KAMU YARARI TAŞIYAN İNŞA EDİLECEK YAPILARIN, GEREKTİĞİNDE TABAN OTURUMLARI YAPI YAKLAŞMA SINIRLARININ DIŞINA TAŞABİLİR.” Şeklinde oybirliğiyle kabulüne;  

“b. PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDEKİ BİTİŞİK NİZAM YAPILAŞMA ŞARTLARINA SAHİP ALANLARDA ÖN BAHÇE MESAFESİ SIFIRDIR.” Hükmünün ise ilave edilerek onaylanmasına Gökay KELEŞOĞLU, Erdal ZENGİN ve Memet Hanifi KARATAŞ’ın ‘evet’; Adem İÇLİ VE Ahmet YILDIZ’ın ise ‘Hayır’ oylarıyla oy çokluğuyla karar verilmiş ve tavsiye kararı olarak meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

Hayır oyu verenlerin gerekçeleri ise aşağıda belirtilmiştir:

 

      1.   Planlama alanı içerisindeki bitişik nizam yapılaşma şartlarına sahip alanlarda ön bahçe mesafesi sıfırdır. Plan notu teklifi gelmiştir.

            Fakat ilgili Müdürlüğün bitişik nizama sahip adalarda mevcut durumu gösteren etüt çalışması, mevcut durum tespiti, ilgili parsellerde ruhsatlı / ruhsatsız yapı tespiti yapmadığı veya komisyonumuza getirmediği görülmüştür.

            Bu incelemeleri ve tespitleri görmediğimiz için mevcut yapılarda mağduriyet yaratılıp yaratılmadığını bilmiyoruz. Bu nedenlerle etüt ve tespit çalışmaları yapılmadan meclis gündemine getirilmesini sakıncalı bulmaktayız.

            Kaldı ki Planlı alanlar yönetmeliği;

            Madde 23-(1) Uygulama imar planında, aksine bir hüküm bulunmadığı durumlarda bahçe mesafeleri;

  1. Ön bahçe ve yol kenarına rastlayan bahçe mesafeleri ile kamusal alanlara komşu olan bahçe mesafeleri en az 5.00 metredir.

 

MEKANSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ

 

Genel Planlama Esasları;

 

Madde- 7-(1)

  1. Planlar kamu yararı amacıyla yapılır.

 

  1. Planlar, pafta, gösterim, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür.

 

Yukarıda belirtilen yönetmelik maddelerinde düşünüldüğünde planın bütünlüğünün bozulup bozulmadığı, kamu yararı taşıyıp taşımadığı ile alakalı hiçbir gerekçe komisyona sunulmamıştır.

 

 

Gökay KELEŞOĞLU

İMAR KOMİSYONU BAŞKANI

 

Erdal ZENGİN

ÜYE

 

 

Memet Henifi KARATAŞ

ÜYE

Adem İÇLİ

ÜYE

Ahmet YILDIZ

ÜYE

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP