04.09.2019 İMAR BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU (19-09-2019)

KONU: Orman Terk İşlemleri hk.                                                       04.09.2019

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

 

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 04.09.2019 tarihinde saat 14:00'da Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU, ve üyeler; Erdal ZENGİN, Memet Henifi KARATAŞ, Adem İÇLİ, Ahmet YILDIZ’ın katılımıyla Belediye Meclisi’nin 02.09.2019 gün ve 11. toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 2. maddesindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.08.2019 gün ve 1054 sayılı terk hk. müzekkeresinin müzakeresi için toplanmıştır.

T.C. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü Çerkezköy Orman İşletme Şefliğinin 19.06.2019 tarih 69047285-641.03.01-E.1198177 sayılı yazısı ile İlçemiz Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli listede yer alan 11 (onbir) adet Çerkezköy Belediye Başkanlığı tam/hisseli mülkiyetinde yer alan taşınmazların Orman kadastrosu ve 2/B uygulama yönetmeliğinin 36. Maddesinin (4) üncü fıkrasının b bendi gereği ilgili tapu müdürlüğünde söz konusu orman sınırları içerisinde kalan alanlarının Hazine adına Orman Vasfı ile tapuda terk işlemlerinin yapılması, yapılmadığı takdirde Çerkezköy Orman İşletme Şefliğince tapu iptal davası açılacağı bildirilmiştir.

İlçemiz sınırları içerisinde 3302 sayılı kanunla değişik 2/B maddesine göre yapılan Orman Kadastro çalışmaları 59 no.lu Orman Kadastro Komisyonu Başkanlığınca bitirilmiş, Tekirdağ Valiliği’nin 30.10.2007 gün ve bila onayı ile yürürlüğe girmiş ve bu çalışmalar 19.05.2008 tarihinde kesinleşmiştir.

Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; Belediyemizin tam/hisseli mülkiyetinde olarak yer alan Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 227 ada 13 parsel, 1198 ada 2 parsel, 1198 ada 3 parsel, 1198 ada 4 parsel, 1198 ada 5 parsel, 1200 ada 10 parsel, 1200 ada 11 parsel, 1200 ada 12 parsel, 1200 ada 13 parsel, 1200 ada 14 parsel ve 1284 ada 2 numaralı parsellerin 59 no’lu Orman Kadastro Komisyonu tarafından onaylanarak kesinleşen orman tahdit sınırları içerisinde kalan alanlarının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin (d) bendi ve ilgili diğer maddeleri uyarınca Hazine adına Orman Vasfı ile Belediyemizin hissesi oranında bedelsiz olarak terkin işlemlerinin yapılmasına, orman tahdit sınırları dışında geriye kalan alanların Çerkezköy Belediyesi adına tescil edilmesine, Tapu Sicil Müdürlüğü ve Kadastro Müdürlüğün de yapılacak iş ve işlemlerde imzalanmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiş ve tavsiye kararı olarak meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

 

Gökay KELEŞOĞLU

İMAR KOMİSYONU BAŞKANI

 

Erdal ZENGİN

ÜYE

 

 

Memet Henifi KARATAŞ

ÜYE

 

 

 

Adem İÇLİ

ÜYE

 

 

 

Ahmet YILDIZ

ÜYE

 

 

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP